Ana Sayfa / Çeviriler / Makale Çevirileri / Ulusal Narsisizm ve Dezavantajlı Zihniyetle Bağlantılı Popülist İdeolojilere Destek

Ulusal Narsisizm ve Dezavantajlı Zihniyetle Bağlantılı Popülist İdeolojilere Destek

İngilizce Aslından Çeviren: Zeynep Demir

Özet: Kent Üniversitesinden araştırmacılar, dezavantajlı olduklarına inananlarda ülkelerinin yüceliğine dair gerçekçi olmayan bir inanca sahip olma ve popülist ideolojilere destek olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu bildirdi.

Kaynak: Kent Üniversitesi

Dezavantajlı bir grubun parçası olduklarını düşünen insanlar, kendi milletlerinin yüceliklerine dair gerçekçi olmayan inançlara sahip olmaya ve popülist ideolojileri desteklemeye daha yatkındırlar.

Kent, Warsaw ve Maryland Üniversitelerinden psikolog ve siyaset bilimcilerden oluşan bir grup; yaptıkları 3 çalışmada ulusal kolektif narsisizmin, popülizmi desteklemeyle bağlantılı olduğunu buldu. Kolektif narsisizm, Birleşik Krallık’ta Brexit için; Amerika’da Donald Trump için; Polonya’da popülist Law and Justice partisi için desteğin habercisiydi.

Bu çalışma; kolektif narsisizmin, yani milletinin büyüklüğüne dair gerçekçi olmayan inancın, özellikle uzun süreli olduğu zaman, grupların dezavantajlı olduklarına dair duygularına karşılık arttığını buldu.

Araştırmacılar, popülist liderlerin körüklediği göreceli dezavantaj anlatısının “savunmacı ve yıkıcı” bir ulusal perspektifi güçlendireceğini öne sürüyor. Grup içi yüceliğe dair narsistik inançlar, diğer gruplardan daha kötü olma duygularını telafi etmenin bir yoludur.

Bu ekipten biri, Kent Üniversitesi Psikoloji Okulundan Dr. Aleksandra Cichocka, bu sonuçların popülizmin neden ön yargılı tutum ve davranışlarla bağlantılı olduğunu kısmen açıklayabileceğini söyledi.

Birinci çalışmada 2014’te Polonya’dan gelen veriler, ulusal kolektif narsisizme karşılık geleneksel ulusal kimlik ile popülist Law and Justice partisi ve liderini desteklemek arasındaki ilişkiyi incelemek için kullanıldı. Araştırmacılar, ulusal kimlikten ziyade kolektif narsisizmin bu partinin desteği için önemli bir haberci olduğuna karar verdiler.

İkinci çalışma, İngiltere’de AB Referandumu çevresinde yürütülmüştür. Araştırmacılar, uzun vadeli dezavantajlı grup algısının Brexit desteğine yansıyan popülist görüşleri benimsemenin artmasıyla sonuçlandığını buldular. Bu bağlantının ulusal kolektif narsisizm tarafından yönlendirildiğini buldular.

Üçüncü çalışma, Donald Trump’a verilen desteği inceledi. Araştırmacılar, Amerikalıların göçmenlere göre dezavantajlı olduğu duygularının, ulusal kolektif narsisizm ile ilişkili olduğunu ve bunun da Trump’ın tercih edilmesini öngördüğünü buldular.

Kaynak: http://neurosciencenews.com/populism-national-narcissism-7803/

Çevirmen Hakkında

Zeynep Demir / TESA İngilizce Çevirmeni

29 Mayıs Üniversitesi

Psikoloji / İngilizce Mütercim Tercümanlık 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir