Size daha iyi hizmet verebilmek adına sitemizde çerezler bulundurmaktayız. Gizlilik Politikamızı öğrenmek için tıklayınız. Ayrıca kişisel verilerin koruması kanunu kapsamında TESAD ile iletişime geçen her birey, iletişim verilerinin paylaşılmasını ve ilgili TESAD birimlerince kullanılmasını kabul beyan ve taahhüt eder.
bağlama
Kaynak: Açık Gazete’den alınmıştır.

Ülkemizde Önde Gelen Bağlama Üstatları

Geçmişten günümüze türkülerin oluşumu, aktarılması, yayılması ve yaşatılmasında büyük pay sanatçılarındır. Halk müziği derleyicisi, yorumlayıcısı ve bir kültür taşıyıcısı olarak, halk kültüründe çok önemli yere ve göreve sahip sanatçılar listesini yapmak istedik. İşte isimleri ve kısaca hayat hikâyeleri:

1. Âşık Veysel Şatıroğlu (1894-1973)

Kaynak: Birgün’den alınmıştır.

 

Veysel, Orta Anadolu kenti Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde dünyaya gelmiştir. Yörede yaygınlaşan çiçek hastalığına yakalanarak önce sol gözünü, bir süre sonra babasının elinde bulunan değneğin gelmesi sonucu sağ gözünü kaybetmiştir. Saza, şiire meraklı olan babası ona gözlerini kaybettikten sonra bir uğraş olması amacıyla saz almıştır. Âşık Ala’dan ilk saz derslerini almasıyla karanlık dünyasında ozanlarla tanışan Veysel; Pir Sultan Abdal, Ruhsati, Karacaoğlan’ı çalıp söylemeye başlamıştır.

Türlü zorluklarla geçen hayatında tek arkadaşı sazı olmuş, kendini müziğe vermiştir. Bir dönem Ahmet Kutsi Tecer’in katkısıyla Köy Enstitüleri’nde saz öğretmenliği yapmış, zamanla deyişleri daha geniş kitlelere ulaşmıştır. Doğaya yönelik motifleri, dini, siyaseti, toplumsal olayları anlattığı eserlerinde sade bir dille yazılmış ince eleştirileri vardır.[1] 1973 senesi adına müze olarak düzenlenen evde akciğer kanseri sonucunda hayata gözlerini yummuş, bizlere şu dizeleri miras bırakmıştır:

“Beni hor görme kardeşim

Sen altınsın ben tunç muyum?

Aynı vardan var olmuşuz

Sen gümüşsün ben saç mıyım?”

 

2. Muharrem Ertaş (1913-1984)

Kaynak: CNN Türk’ten alınmıştır.

 

Bin yıllık abdallık geleneğinin ve bozlak kültürünün en önemli temsilcilerinden olan Muharrem Ertaş, Kırşehir’de dünyaya gelmiştir. “Sözümün emaneti” dediği yine halk müziği sanatçısı Neşet Ertaş’ın babasıdır. Henüz küçük bir çocukken düğünlerde, sünnet törenlerinde saz çalmaya başlar. Bundan dolayı repertuarını oyun havası ve halay türküleri başta olmak üzere Karacaoğlan, Dadaloğlu, Pir Sultan Abdal gibi ozanların şiirleri üzerine kurulan bozlak türküleri oluşturmaktadır. Üzerine birçok makale yazılan kendine has ses genişliği, rengi ve tınısının yanı sıra, gırtlak nağmeleri, çarpma, titretme ve tirilleri ile en büyük bozlak okuyucularından kabul edilir. Kendisinden derlenen TRT repertuarına kazandırdığı birçok eserle halk müziğine büyük katkılar sağlamıştır.[2]  1984 yılı Kırşehir’de hayata gözlerini yuman Muharrem Ertaş’ın mezar taşında Teslim Abdal’ın şu sözleri yer alır:

“İşte geldim işte gittim,

Güz çiçeği gibi bittim,

Yalan dünyada ne iş tuttum,

Ömrüm geçti gitti.”

 

3. Muzaffer Sarısözen (1899-1963)

Kaynak: Sivas Muzaffer Sarısözen Güzel Sanatlar Lisesi’nden alınmıştır.

 

Türk halk müziği sanatçısı ve derlemecisi olan Muzaffer Sarısözen 1899 senesi Sivas’ta doğmuştur. En küçük çocuk olan Sarısözen ailesinin etkisiyle küçük yaşta müzikle tanışmış, nota ve kulak eğitimi almıştır. Çanakkale Savaşı’nın çıkmasıyla eğitimi yarım bırakmış, döndüğünde İstanbul Belediye Konservatuarından eğitim alarak müzik öğretmenliği yapmaya başlamıştır. Derleme gezilerine katılarak halk müziğinin en çok derleme yapan kişisi olmuş, türküleri kayıtlara almış ve notasını yazarak repertuara kazanmıştır. Ahmet Kutsi Tecer ile düzenledikleri Sivas’taki Halk Şairleri Bayramı ile Aşık Veysel ve Ruhsati gibi aşıklar bilinir hale gelmiştir.[3] Türkülerin kaybolmasını engelleyerek geçmişten günümüze köprü görevi gören Sarısözen 1963 senesi Ankara’da vefat etmiştir.

 

4. Davut Sularî (1925-1985)

Kaynak: Erzincan Nostalji ’den alınmıştır.

 

20. yüzyılın en önemli aşıklarından Davut Sularî’ Erzincan’da dünyaya gelmiştir. Asıl adı Davut Ağbaba olan aşık, ilkokul üçüncü sınıfa kadar okuduktan sonra “dedeler” ve “pirler” dergahından eğitim almış ve 17 yaşında pir elinden dolu (bade ya da şarap) içerek bâdeli âşıklar kervanına katılmıştır. Yaşamı boyunca ekmek parası için sadece aşıklık geleneğini sürdürmüş; köy köy, şehir şehir dolaşıp plaklardan konserlerden kazandığı parayla geçimini sağlamıştır. Usta âşık Davut Sularî; türkü, atışma, güzelleme vb. gibi dallarda büyük yeteneğe sahip olmakla birlikte sohbetlerde kendine ait deyişleri, yöresine ait türküleri aktarabilen önemli âşıklarımızdandır. Kendinden sonraki birçok âşık ve sanatçıyı etkileyen Davut Sularî, 1985 yılında Erzurum Âşıklar Kahvesi’nde düzenlenen bir fasılda rahatsızlanarak hayatını kaybetmiştir. Ali Ekber Çiçek, Arif Sağ, Sabahat Akkiraz, Belkıs Akkale gibi sanatçılar onun eserlerini okuyan sanatçılardan bazılarıdır. [4]İşte en çok okunan eserlerinden bir dörtlük:

“Dünya arsızındır hey hey fırsat pirsizin

Rağbet yalancının da refah hırsızın

Azap yoksulundur hey hey göçük yersizin

Sararıp da solmak solmak reva mı bize”

 

5. Muhlis Akarsu (1948-1993)

Kaynak: Mamati Koleksiyon’dan alınmıştır.

 

Akarsu, Sivas ilinin Kangal ilçesinde dünyaya gelmiştir. Alevi-Bektaşi kültürüyle büyümüş, içinde bulunduğu sazlı sözlü ortamların etkisiyle küçük yaşlarda bağlama çalmayı öğrenmiştir. Şiirlerinde hemen hemen her konuya yer veren sanatçı hece ölçüsüyle ve koşma biçiminde eserler yazmıştır. Semah ve deyiş türündeki “Muhabbet” isimle çıkardığı albümleriyle Alevi-Bektaşi kültürünü geniş kitlelere ulaştırmış, dönemin birçok ünlü isimleriyle çalışmıştır. 1993 senesi 2 Temmuz günü “Pir Sultan Anma Etkinlikleri” için gittiği Sivas’ta hayatını kaybetmiştir. Henüz 45 yaşında hayata gözlerine yuman Akarsu, ardında 100’den fazla kırkbeşlik, 4 uzunçalar, 20 kaset ve yüzlerce deyiş bırakmıştır.[5]

Akarsu’yum yansam da

Kül olup savrulsam da

Bazı bazı gülsem de

Yine gönlüm hoş değil”

 

6. Mehmet Nida Tüfekçi (1929-1993)

Kaynak: Star’dan alınmıştır.

 

Türk halk müziği bağlama ve ses sanatçısı Mehmet Nida Tüfekçi 1929 senesi Yozgat’ta dünyaya gelmiştir. Müzikle iç içe bir ailede büyümüş, ilk müzik eğitimini babasından almıştır. Çok küçük yaşlarda bağlama çalmaya başlayan sanatçı çeşitli müsamerelere çıkarak yeteneğini ortaya koymuştur. Maliye Okulu’nda okurken Muzaffer Sarısözen’le tanışması sanat hayatının bir dönüm noktası olmuştur. O dönemki sanatçıların bilmediği bir tavırda (Sürmeli Tavrı) saz çalıp türkü söylemesiyle o zaman TRT’nin en parlak simaları arasında yer almıştır. Yurt içinde ve dışında düzenlenen etkinliklere katılarak eşi Neriman Tüfekçi ile Türk halk müziğinin tanıtımına büyük katkı sunmuşlardır.[6] 18 Eylül 1993 günü İstanbul’da hayata gözlerini yummuştur.  Yozgat yöresinden Nida Tüfekçi’nin derleyip notaya aldığı bir eser:

“Dersini almış da ediyor ezber

Sürmeli gözlerin sürmeyi neyler

(Aman ben yarelendim aman)

Bu dert beni iflah etmez deleyler

Benim dert çekmeye dermanım mı var

(Aman aman sürmelim aman)”

 

7. Ali Ekber Çiçek (1935-2006)

Kaynak: Alevi Ocağı’ndan alınmıştır.

 

Ali Ekber Çiçek 1935 senesi Erzincan’da dünyaya gelmiştir. Erzincan depreminde babasının vefatıyla küçük yaşlarda çiftçiliği öğrenmiş, katıldığı cemlerde Alevi-Bektaşi geleneğinin etkisiyle saz çalmaya başlamıştır. Maddi olanaksızlıklar nedeniyle okula devam edemese de müzik aşkı ile İstanbul’a gelmiş ve Muzaffer Sarısözen döneminde sınavları kazanarak TRT’ye girmiştir. Yüzlerce eser derleyerek repertuara büyük katkılar sağlamış, başta Haydar Haydar olmak üzere halk müziği severlerine unutulmaz birçok türkü armağan etmiştir. 2006 yılında pankreas kanseri sebebiyle 71 yaşındayken hayata veda etmiştir.[7]

On dört bin yıl gezdik pervanelikte

Sıdkı ismin duydum divanelikte

İçtim şarabı mestanelikte

Kırkların ceminde dara düş oldum

 

8. Yücel Paşmakçı (1935)

Kaynak: Espas Sanat’tan alınmıştır.

 

Türk Halk Müziği derleyicisi, saz sanatçısı, koro şefi ve akademisyen olan Yücel Paşmakçı 1935 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Küçükken arkadaşının elinde ilk kez bağlamayı görmesiyle Paşmakçı’nın bağlama sevdası başlamıştır. İlerleyen yaşlarda TRT’nin açtığı sınavlara girerek saz sanatçısı olmuştur. Başta İTÜ Türk Müziği ve Devlet Konservatuvarı olmak üzere birçok kurumun kurucularındandır. Türkiye’nin çeşitli yörelerini dolaşarak yaptığı araştırma ve derlemelerle TRT repertuarına yüzlerce türkü ve halk ezgisi kazandırmıştır.[8] Eserlerden bir tanesi:

“Bir fırtına tuttu bizi, deryaya kardı

O bizim kavuşmalarımız a yarim, mahşere kaldı

O bizim kavuşmalarımız a yarim mahşere kaldı”

 

9. Neşet Ertaş (1938-2012)

Kaynak: Açık Gazete’den alınmıştır.

 

Neşet Ertaş, 1938 yılında Kırşehir’de dünyaya gelmiştir. Abdallık geleneğinin ve bozlak kültürü temsilcilerinden, ustası kabul ettiği Muharrem Ertaş’ın oğludur. Babası ile gittiği düğünlerde bağlamanın yanında cümbüş, keman, davul, zurna çalarak küçük yaşta sanatkarlığa adım atmıştır. Ankara’da Muzaffer Sarısözen’le tanışmasıyla müzik hayatı başlamış, “Kırşehirli Mahalli Sanatçı” unvanıyla programlar yapmıştır.  Bozlak, uzun hava, türkü, ağıt, deyiş, nefes, halay ve oyun havası türünde eser veren sanatçı “Garip” mahlasını kullanmış, “Bozkırın Tezenesi” olarak ünlenmiştir.

Bir ses ustası olarak ise hançeresi, söylerken saz ile sesini iç içe geçirmesi, çalış dengesi, sazını çalarken adeta bir ikinci kişi tarafından çalınıyormuş hissi vermesi icra özelliklerinden bazılarıdır. İcrasının en önemli özelliklerinden birisi ise doğaçlamadır. Her çalışında farklı teknikler kullanarak eseri adeta yeniden icra etmiş, dinleyende farklı duygular uyandırmıştır. Anadolu’nun her yerine ulaşan eserlerini birçok ünlü sanatçı kendi yorumuyla seslendirmiştir. 2000’lerin başında kendisine verilmek istenen “Devlet Sanatçısı” unvanını “Hepimiz bu devletin sanatçısıyız, ayrıca bir devlet sanatçısı sıfatı bana ayrımcılık geliyor, halkın sanatçısı olarak kalırsam benim için en büyük mutluluk bu.”diyerek geri çevirmiştir. Uzun yıllar Almanya’da yaşan Neşet Ertaş, Türkiye’ye döndükten sonra kansere yakalanmış, uzun tedaviler görmesine rağmen 2012 yılında İzmir’de hayata gözlerini yummuştur.[9] Bizlere yüzlerce eserinin arasında şu dizeleri miras bırakmıştır:

“Şu garip halimden bilen işveli nazlı

Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen?

Datlı dillim güler yüzlüm ey ceylan gözlüm

Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? neredesin sen?”

 

10. Mahzuni Şerif (1939-2002)

Kaynak: Artful Living’ten alınmıştır.

 

Aşık Mahzuni Şerif 1939 yılı Kahramanmaraş doğumludur. Asıl ismi Şerif Çırık olan Mahzuni, küçük yaşlarda amcasından bağlamayı çalmayı öğrenmiştir. Alevi-Bektaşi kültürünü ve tasavvuf bilgisini öğrendiği Çırık Baba, saz çalıp türküler söyleyen Şerif’e “Mahzuni” mahlasını vermiştir. Aşıkların, ozanların buluştuğu sofralara sazıyla sık sık konuk olmuştur. Eserleriyle çok sevilen Mahzuni henüz 18 yaşındayken Hz. Hüseyin’e yazdığı mersiye ile başta Aşık Veysel olmak üzere birçok ozanın takdirini kazanmıştır. Ozanlık geleneğini sürdüren sanatçı halk müziğine birçok eser bırakmış, 2002 senesinde Köln’de hayata gözlerini yummuştur.[10] Şu dizelerden onu hatırlamak mümkündür:

“Mevlam gül diyerek iki göz vermiş

Bilmem ağlasam mı ağlamasam mı?

Dura dura bir sel oldum erenler

Bilmem çağlasam mı çağlamasam mı?”

 

11. Talip Özkan (1939-2010)

Kaynak: Ege Yön Haber’den alınmıştır.

 

Prof. Dr. Talip Özkan, 1939 senesi Denizli’de doğmuştur. Lise yıllarda Muzaffer Sarısözen’le tanışmış ve sanat hayatı başlamıştır. İstanbul, Ankara, İzmir Radyo’larında halk müziği çalışmaları yapmış, derlemeci, koro şefi, müfettiş olarak çalışmıştır. Türkiye’nin birçok kentini gezerek derleme çalışmaları yapmış, halk müziğine birçok eser kazandırmıştır. Bağlama çalışındaki tarama tezeneli icrası ile kendine özgü bir üslup oluşturmuştur. Bir dönem Paris’e yerleşmiş, müzik çalışmalarına burada devam etmiştir. [11]2010 senesinde yakalandığı kanser hastalığı sonrası İzmir’de vefat etmiştir.

                                                                      

12. Arif Sağ (1945 – )

Kaynak: Star’dan alınmıştır.

 

Arif Sağ Erzurum’un Aşkale ilçesinde dünyaya gelmiştir. Çok küçük yaşlarda aşıklık geleneğini öğrenip deyişler söylemeye başlayan sanatçı ilerleyen dönemlerde Nida Tüfekçi’nin öğrencisi olur. Birçok plak çıkaran ve beste yapan Arif Sağ, çeşitli sanatçılara da bağlamasıyla eşlik etmiştir. İstanbul Devlet Türk Müziği konservatuvarına öğretim görevlisi olmuş, akademik çalışmalarını sürdürürken konservatuvardan ayrılarak Arif Sağ Müzik Evi’ni kurmuştur. Repertuarı, icrası, duygusu ile bir ekol yaratmıştır. Erdal Erzincan, Erol Parlak gibi isimlerle bağlamanın ve Türk halk müziğinin yurt dışında tanınması için büyük emek sarf etmişlerdir. Yine Erdal Erzincan ile “Bağlama Metodu” kitabının yazarıdır. [12]

 

13. Erkan Oğur (1954 – )

Kaynak: TED Elazığ Koleji’nden alınmıştır.

 

Erkan Oğur, 1954 senesi Ankara doğumludur. Henüz 3, 4 yaşlarındayken kendisine hediye edilen bağlamayla müzik aşkı başlamıştır. İlkokul öğretmeninin yeteneklerini keşfetmesiyle diğer enstrümanlara da yönelmiş, keman çalmaya başlamıştır. Babasının ısrarı üzerine fizik bölümünü bitirse de hayatı boyunca daima müziğini geliştirmek için çabalamıştır. 1973 senesinde gitar öğrenmiş Erkan Oğur, Doğu müziğini kendi müziği ile harmanlama konusundaki isteği sonucu perdesiz gitarı icat etmiş ve ismini “Sonsuz Perdeli Gitar” olarak belirlemiştir. Anadolu ezgilerine kattığı renk ile Türkiye dışında pek çok ülkede, festivallerde konserler vermiş, pek çok cazcı ile çalışmış ve birçok kayıt yapmıştır.[13] Şimdilerde kendi ismiyle açtığı müzik evinde öğrencilerini ve müzik severlerini ağırlayacak.

 

14. Erdal Erzincan (1971 – )

Kaynak: Kültür Sanat’tan alınmıştır.

 

Erdal Erzincan 1971 senesi Erzurum doğumludur. Küçük yaşlardan itibaren yaşadığı bölgenin kültürünü gözlemleyen sanatçı aynı dönem bağlamayla tanışmıştır. 1985 senesi Arif Sağ Müzik Evi’nden dersler almaya başlamış, sonraki dönem İ.T.Ü. Türk Müziği Devlet Konservatuarı’na girmiştir. Bu süreçte; “Tezenesiz Bağlama Çalma Tekniği (Şelpe) “ile ilgili araştırmalar yaparak bitirme tezini de aynı konu başlığıyla sunmuştur. Yurt içinde ve yurt dışındaki çalışmalarıyla halk müziğine gönül veren sanatçı birikimlerini paylaşmaya devam etmektedir.[14] Arif Sağ ile “Bağlama Metodu” kitabının yazarı olup aynı zamanda kendi adını taşıyan müzik kursunda öğrenciler yetiştirmektedir. Şimdilerde ise bağlama eğitimine Anadolu’da ulaşamayan öğrencilere götürmek amacı ile “Gezici Bağlama Atölyesi” ismindeki çalışmasını yürütmektedir.

“Bülbüldür Öter Güle

Derdinden Düşer Dile

Ayrı Düştüm O Yardan

Gözyaşım Sile Sile”

 


Kaynakça

Açık Gazete, “Neşet Ertaş’ı 5. ölüm yıldönümünde anıyoruz “Erişim Tarihi 21.01.2021 https://www.acikgazete.com/neset-ertasin-5-olum-yildonumunde-aniyoruz/

Alevi Ocağı, “Ali Ekber Çiçek” Erişim Tarihi 25.01.2021 http://aleviocagi.org/ali-ekber-cicek

Artful Living, “Bugün Aşık Mahzuni’nin Doğum Günü”, Erişim Tarihi 25.01.21.21 https://www.artfulliving.com.tr/gundem/bugun-asik-mahzuninin-dogum-gunu-i-9471

Aşık Veysel, “Âşık Mahzuni Şerif”, Erişim Tarihi 25.01.2021 http://www.asikveysel.com/ozanlarimiz/asik-mahzuni-serif-kimdir.htm

Binbir Türkü,“Arif Sağ”, Erişim Tarihi 25.01.2021 https://binbirturku.com/artist/51/arif-sa/p/p

Birgün, “Âşık Veysel Aramızdan Ayrılalı 47 Yıl Oldu” , Erişim Tarihi 25.01.2021 https://www.birgun.net/haber/asik-veysel-aramizdan-ayrilali-47-yil-oldu-292525

Biyografya, “Erdal Erzincan”, Erişim Tarihi 25.01.2021 https://www.biyografya.com/biyografi/22667

CNN Türk, “Bozlak Ustası Muharrem Ertaş Anıldı”, Erişim Tarihi 25.01.2021 https://www.cnnturk.com/kultur-sanat/muzik/bozlak-ustasi-muharrem-ertas-anildi

Erzincan Nostalji, “Aşık Davut Sulari”, Erişim Tarihi 25.01.2021 https://www.erzincannostalji.com/2020/11/17/asik-davut-sulari/

Ege Yön Haber, “Talip Özkan Kimdir?”, Erişim Tarihi 25.01.2021 http://egeyonhaber.com/wp-content/uploads/2018/07/talip-%C3%B6zkan-kimdir.jpg

Espas Sanat, “Yücel Başmakçı”, Erişim Tarihi 25.01.2021 http://espassanat.com/5-onemli-halk-muzigi-sanatcimiz/yucel-pasmakci/

Evrensel, “Muharrem Ertaş Kimdir? Muharrem Ertaş’ın Eserleri”, Erişim Tarihi 25.01.2021, https://www.evrensel.net/haber/392301/muharrem-ertas-kimdir-muharrem-ertasin-eserleri

Genç Gönüllüler,“Türk Halk Müziğinin  Abide Şahsiyeti Muzaffer Sarısözen”, Erişim Tarihi 25.01.2021  https://www.gencgonulluler.gov.tr/Blog/Detail/5

Güzel Sanatlar, “Nida Tüfekçi,” Erişim Tarihi 25.01.2021, http://www.guzelsanatlar.gov.tr/yazdir?C7FB3313098B9A4F22ACEFDBA99F6558

Hürriyet, “Arif Sağ’la Yeniden Muhabbet”, Erişim Tarihi 25.01.2021 https://www.hurriyet.com.tr/kitap-sanat/arif-sagla-yeniden-muhabbet-41284202

İhsan Öztürk,“Yücel Paşmakçı”, Erişim Tarihi 25.01.2021 http://www.ihsanozturk.com/yucel_pasmakci-30.html

Kim Kimdir, “Talip Özkan”, Erişim Tarihi 25.01.2021 http://www.kimkimdir.gen.tr/kimkimdir.php?id=6170

Kültür Sanat, “Erdal Erzincan” Erişim Tarihi 25.01.2021 https://www.kultursanat.istanbul/tr/EventDetail/43004

Mamati Koleksiyon, “ Üzülme Dostum Üzülme Gel Bari Muhlis Akarsu”, Erişim Tarihi 25.01.2021 https://www.mamatikoleksiyon.com/uzulme-dostum-uzulme-gel-bari-muhlis-akarsu-plak

Sivas Muzaffer Sarısözen Güzel Sanatlar Lisesi, “Muzaffer Sarısözen kimdir?” , Erişim Tarihi 25.01.21021 http://sivasmsgsl.meb.k12.tr/icerikler/muzaffer-sarisozen-kimdir_479193.html

Star, “Tek derdi ‘halk müziğine zarar gelmesin’”, Erişim Tarihi 25.01.2021  https://www.star.com.tr/pazar/tek-derdi-halk-muzigine-zarar-gelmesin-haber-1385303/

TED Elazığ Koleji, “Erkan Oğur TED Elazığ Koleji’nde”, Erişim Tarihi 25.01.2021 https://www.tedelazigkoleji.k12.tr/erkan-ogur-ted-elazig-kolejinde/

Türk Edebiyatı, “Ali Ekber Çiçek Kimdir? Hayatı, Eserleri”,  Erişim Tarihi 25.01.2021, https://www.turkedebiyati.org/sairler/ali-ekber-cicek.html

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü ,“Akarsu Muhlis Akarsu”, Erişim Tarihi 25.01.2021, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/akarsu-muhlis-akarsu

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, “Davut Sularî/Kemalî/Serhat Âşık, Davut Ağbaba”, Erişim Tarihi 25.01.2021 http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/davut-sulari-kemali-serhat-asik

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, “Garip Neşet Ertaş”, Erişim Tarihi 25.01.2021 http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/garip-neset-ertas

Türkoloji, “Aşık Veysel “, Erişim Tarihi 25.01.2021, http://turkoloji.cu.edu.tr/HALK%20EDEBIYATI/38.php

T24, “Musa Eroğlu: Amerika ve Avrupa’nın bize demokrasi öğretmeye kalkması kanıma dokunuyor”, Erişim Tarihi 25.01.2021  https://t24.com.tr/haber/musa-eroglu-amerika-ve-avrupa-nin-bize-demokrasi-ogretmeye-kalkmasi-kanima-dokunuyor,845665

 

Dipnotlar

[1] Âşık Veysel, http://turkoloji.cu.edu.tr/HALK%20EDEBIYATI/38.php Erişim Tarihi 25.01.2021

[2] Muharrem Ertaş Kimdir? Muharrem Ertaş’ın Eserleri, https://www.evrensel.net/haber/392301/muharrem-ertas-kimdir-muharrem-ertasin-eserleri Erişim Tarihi 25.01.2021

[3] Türk Halk Müziğinin Abide Şahsiyeti Muzaffer Sarısözen,  https://www.gencgonulluler.gov.tr/Blog/Detail/5 Erişim Tarihi 25.01.2021

[4]  Davut Sularî/Kemalî/Serhat Âşık, Davut Ağbaba http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/davut-sulari-kemali-serhat-asik Erişim Tarihi 25.01.2021

[5] Akarsu Muhlis Akarsu, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/akarsu-muhlis-akarsu Erişim Tarihi 25.01.2021

[6] Nida Tüfekçi, http://www.guzelsanatlar.gov.tr/yazdir?C7FB3313098B9A4F22ACEFDBA99F6558 Erişim Tarihi 25.01.2021

[7] Ali Ekber Çiçek Kimdir? Hayatı, Eserlerihttps://www.turkedebiyati.org/sairler/ali-ekber-cicek.html  Erişim Tarihi 25.01.2021

[8] Yücel Paşmakçı, http://www.ihsanozturk.com/yucel_pasmakci-30.html Erişim Tarihi 25.01.2021

[9] Garip Neşet Ertaşhttp://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/garip-neset-ertas 25.01.2021

[10] Âşık Mahzuni Şerif,  http://www.asikveysel.com/ozanlarimiz/asik-mahzuni-serif-kimdir.htm Erişim Tarihi 25.01.2021

[11] Talip Özkanhttp://www.kimkimdir.gen.tr/kimkimdir.php?id=6170  Erişim Tarihi 25.01.2021

[12] Arif Sağ, https://binbirturku.com/artist/51/arif-sa/p/p Erişim Tarihi 25.01.2021

[13] Erkan Oğur,  turkudostlari.net/kimdir.asp?kim=99 Erişim Tarihi 25.01.2021

[14] Erdal Erzincan, https://www.biyografya.com/biyografi/22667 Erişim Tarihi 25.01.2021