Size daha iyi hizmet verebilmek adına sitemizde çerezler bulundurmaktayız. Gizlilik Politikamızı öğrenmek için tıklayınız. Ayrıca kişisel verilerin koruması kanunu kapsamında TESAD ile iletişime geçen her birey, iletişim verilerinin paylaşılmasını ve ilgili TESAD birimlerince kullanılmasını kabul beyan ve taahhüt eder.
gelir
Photo courtesy of Avenues: The World School

Türkiye’deki Eğitim Harcamalarının Gelir Dağılımı Kapsamında Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Eğitim kavramı, toplumsal gelişmişliği gösteren ve ifade eden en önemli unsurlardan biridir. Bazı durumlarda eğitim hedefleri ekonomik hedeflerin dahi önüne geçebilmektedir. Ülke ekonomisi bağlamında kalkınmayı ve büyümeyi sağlayacak etkenlerin en temelinde eğitim yatmaktadır. Bu bağlamda eğitim hizmetleri, ekonomik ve sosyal yapı için tetikleyici bir güç niteliğindedir. Eğitim ile birlikte sağlanan faydaları saymakla bitiremeyiz. Özel veya sosyal fayda en sonunda toplumsal yapıyı olumlu yönden etkileyebilecektir. Eğitimin farklılıkları azaltıcı işlevi doğrultusunda eğitime daha fazla önem veren toplumlarda nitelikli bireyler ve iş gücü yetiştirme durumu da kolaylaşacaktır.

*Metnin tamamı pdf dosyasında mevcuttur.

PDF: TÜRKİYE’DEKİ EĞİTİM HARCAMALARININ GELİR DAĞILIMI

Yazar Hakkında

Burak Hamza Ayaz / TESA Ekonomi Masası Yardımcı Direktörü

Çukurova Üniversitesi

Maliye Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi