Size daha iyi hizmet verebilmek adına sitemizde çerezler bulundurmaktayız. Gizlilik Politikamızı öğrenmek için tıklayınız. Ayrıca kişisel verilerin koruması kanunu kapsamında TESAD ile iletişime geçen her birey, iletişim verilerinin paylaşılmasını ve ilgili TESAD birimlerince kullanılmasını kabul beyan ve taahhüt eder.
iklim
Kaynak: ASPI

Tehdit Tayfı

UNESCO Dünya Mirası Komitesi’ne danışmanlık yapan Uluslararası Doğayı Koruma Birliği, iklim değişikliğinin doğal dünya mirası alanlarına yönelik en büyük tehdit olduğunu belirten bir rapor yayınladı. Bu, ilk kez IUCN sıralama sistemi altında en yüksek endişe durumu olan kritik olarak işaretlenmiş Büyük Set Resifi’ni de kapsıyor. Mavi Dağlar ve Gondwana yağmur ormanları da dahil olmak üzere diğer dört Avustralya dünya mirası bölgesinin durumu, 2017 IUCN raporundan bu yana kötüleşti.

Avustralya’nın dünya mirası alanlarını koruma taahhüdü Çevre Koruma ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Yasası‘nda belirlenmiştir. Yasa, bir bölgenin dünya mirası değerini olumsuz yönde etkilemeyi suç haline getiriyor fakat iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin böyle bir suç olarak nitelendirilip nitelendirilmeyeceği belirsiz. Ancak, Avustralya iklim değişikliği konusunda daha güçlü bir şekilde harekete geçmek için baskı altında ve Büyük Set Resifi ve diğer bölgelerin yok oluşu, ülkenin uluslararası itibarına da büyük olasılıkla zarar verecektir.

Demokrasi Gözlemi

On binlerce Hintli çiftçi, büyük tarım şirketlerinin mahsul fiyatlarını mevcut oranların altına çekmelerine neden olacak yeni yasaları protesto ediyor. Çoğu Pencap bölgesinden olan protestocular, protestolarını sürdürmeye devam edeceğini söylüyor. Hindistan hükümeti, çiftçilerle ancak protestolarını durdururlarsa anlaşmaya varacağını belirtti. Sağ görüşlü siyasetçiler ve medya kuruluşları, protestocu çiftçileri “ulus karşıtı” olarak nitelendirdi.

Çiftçiler ve tarım işçileri Hindistan’da büyük bir siyasi seçim kitlesini oluşturuyor ve nüfusun gelirinin %60’tan fazlası tarıma bağlıdır. Ancak aktivist Medha Patkar, çiftçilerin “ne hak ettikleri saygıyı ne de siyasi ve ekonomik alanı elde edebileceklerini” söylüyor. Hindistan COVİD-19 salgınının bir sonucu olarak bir durgunluk içine girerken, nüfusun çoğu zaten savunmasız bir konumda. Protestolar Pencap’ın ötesine, ülkenin geri kalanına yayılırsa, Başbakan Narendra Modi’nin Hindistan’ın kırsal nüfusu arasında sahip olduğu yüksek popülerlik seviyesi zora girecektir.

Bilgi Operasyonları

Carnegie Uluslararası Barış Vakfı, etki operasyonlarına karşı koymak için 2016 yılından bu yana yapılan politika önerilerini inceledi ve politika yapıcıların yeni ortaya çıkan uzmanların fikir birliğine sahip oldığu alanları tanımalarına yardımcı olacak bir veri tabanı oluşturdu. İncelemede, tavsiyelerin hükümet ve sektör aktörlerine hitap etmeye odaklandığı, en popüler politika girişimlerinin ise veri paylaşımı, medya okuryazarlığı, bağımsız medyayı desteklemek ve platformlar için yeni kural veya uygulamaların yürürlüğe konmasıyla ilgili olduğu ortaya kondu.

Hükümetler, programlar, sivil toplum grupları ve akademi arasındaki iş birliği eksikliği; finansman eksikliği ve kurumsal verilere erişimin yanı sıra en önemli sorunlardan biri olarak tanımlandı.

İncelemeye dahil olmayan Avrupa Birliği’nin, yaygın olarak kullanılan tekniklerin kamuya açık bir şekilde tanımlanması veya mükerrer suçluların yaptırıma uyması gibi dezenformasyonla mücadeleye yönelik diğer yaklaşımları dikkate alan, yakın zamanda yayımlanan bir demokrasi eylem planı da var. COVİD-19 ve ABD seçimleri merkezli nüfuz ve dezenformasyon operasyonları bu yıl ABD’nin bazı bölgelerinde sivil çöküşe yol açtı ve bu tür faaliyetler tüm demokrasiler için giderek artan bir tehdit oluşturuyor.

Parayı Takip Etmek

7 Aralık Pazartesi günü, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Brexit sonrası AB-İngiltere ticaret anlaşmasının tamamlanmasının şartlarının yerine getirilmediğini belirten ortak bir bildiri yayınladı. Her iki tarafın da anlaşmayı tamamlamak için 31 Aralık’a kadar süreleri olmasına karşın, iş rekabeti politikası ve balıkçılık hakları gibi konulardaki görüş farklılıkları devam ediyor.

İngiltere ayrıca müzakereleri olumsuz etkileyen iki yasa kısmını da tartışıyordu. Tasarılarda İngiltere’nin Kuzey İrlanda ile ilgili gümrük maddelerine uyma zorunluluğunu yok saymaya olanak sağlayacak maddeler yer alıyordu. Ancak, İngiltere yasanın bu kısmını geri çekmeyi kabul etti.

Johnson, görüşmelere bizzat devam etmek üzere Brüksel’e gitmeye hazırlanıyor. AB diplomatları görüşmelerin sonucunun belirsiz olduğunu söylediler. Anlaşma sağlanamazsa, İngiltere ile AB arasındaki ticaret engelleri yeni yılda etkisini gösterecek, sınırları tıkayacak, finansal piyasaları bozacak ve tedarik zincirlerini parçalayacak. Muhtemelen Pfizer/BioNTech’in COVİD-19 aşısı da bundan etkilenecek.

Terör İzi

Fransa’da, öğretmen Samuel Paty’nin kafasının kesilmesi de dahil son zamanlarda yaşanan terör saldırıları ışığında, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un tepkisi hem yurt içinde hem de yurt dışında sert eleştirilere maruz kaldı. Sorun, bazılarının İslami radikalleşmeyi alevlendirdiği savunulan Fransa’nın zorunlu laikliği ve örneğin ABD veya İngiltere’nin entegrasyon ve terörle mücadeleye daha çok kültürlü ve kapsayıcı bir yaklaşım sergilemesi.

The Conversation’da yayınlanan analiz, aşırılığın okullardan temizlenmesinde eğitim ve öğretimin önemini vurgulamıştır. Açık farklılıklara rağmen, hem İngiltere hem de Fransa’nın daha kapsayıcı bir yaklaşım sergilemesi gerektiği sonucuna varılıyor; karmaşık durumlarla başa çıkmak için öğretmenlerin eğitimine yatırım yapmak; ve sınıfta sivil değerleri, dini inançları ve terörizmi saygı çerçevesinde tartışmak.

Yazarlar: Tracy Beattie, Hal Crichton-Standish, Daria Impiombato, Alexandra Pascoe & Albert Zhang

Kaynak: ASPI Strategist