Size daha iyi hizmet verebilmek adına sitemizde çerezler bulundurmaktayız. Gizlilik Politikamızı öğrenmek için tıklayınız. Ayrıca kişisel verilerin koruması kanunu kapsamında TESAD ile iletişime geçen her birey, iletişim verilerinin paylaşılmasını ve ilgili TESAD birimlerince kullanılmasını kabul beyan ve taahhüt eder.
sünni siyasal
Kaynak 1: osmanli.site Kaynak 2: TESAD Kaynak 3: Korkmaz Haber Kaynak 4: Derin Tarih

Sünni Siyasal Gelenek ve İslamcılık İdeolojisi Üzerine Etkileri

Bu çalışmada Sünni siyasal gelenek ve İslamcılık ideolojisi hakkında incelemeler
yapıldıktan sonra konular karşılaştırmalı bir analizle ele alınmıştır. Çalışma ile
amaçlanan; Sünni siyasal gelenek ve İslamcılık ideolojisinin Kur’an ve sünnet
kaynağından elde edilen yönetim ilkelerine yaklaşımlarının değerlendirilmesi ile Sünni
siyasal gelenekle İslamcılık ideolojisi arasındaki benzer ve farklı yönleri ortaya
koymaktır. Çalışmanın temel problematiği olarak ise, Sünni siyasal geleneğin oluşum
süreci ve bu geleneğin İslamcılık ideolojisi üzerindeki etkilerinin incelenmesi
gösterilebilir. Belirtilen amaç ve problematik doğrultusunda belirlenen araştırma soruları
ise; ’’Sünni siyasal gelenek nedir ve başlıca bileşenleri nelerdir? ’’Sünni siyasal gelenek
ve İslam siyasi düşüncesi arasındaki etkileşim ne şekildedir? ’’Genel olarak bir İslam
siyasi düşüncesinden bahsedilebilir mi?’’, ’’İslamcılığın genel esasları nelerdir?’’ ve
’’Sünni siyasal geleneğin İslamcılık ideolojisi üzerindeki etkisi hangi boyuttadır?’’
şeklindedir.

*Metnin tamamı PDF dosyasında mevcuttur.

 

PDF: SÜNNİ SİYASAL GELENEK VE İSLAMCILIK İDEOLOJİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ