Size daha iyi hizmet verebilmek adına sitemizde çerezler bulundurmaktayız. Gizlilik Politikamızı öğrenmek için tıklayınız. Ayrıca kişisel verilerin koruması kanunu kapsamında TESAD ile iletişime geçen her birey, iletişim verilerinin paylaşılmasını ve ilgili TESAD birimlerince kullanılmasını kabul beyan ve taahhüt eder.

Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında

Covid-19 salgınının devam etmesi sebebiyle 7244 sayılı Kanun’un 2’nci maddesinin (ç) bendinde 11.11.2020 tarihli ve 7256 sayılı Kanunla yapılan değişikliğe istinaden derneklerin beyanname ve bildirimlerinin verilmesi ile genel kurul toplantılarının ertelenmesine ilişkin süre Bakanlık Makamının 24.11.2020 tarihli ve E.7507 sayılı Oluru ile 28.02.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu kararın gereği olarak tüzüğümüze göre belirtilen Aralık ayı içinde yapmamız gereken TESAD 2. Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı kanunda belirtilen tarihin ilerisine ertelenmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

Tarih Ekonomi ve Siyaset Araştırmaları Derneği