Ana Sayfa / Makale Çevirileri / Schuman Bildirgesi – 9 Mayıs 1950

Schuman Bildirgesi – 9 Mayıs 1950

İngilizce aslından çeviren: İlkay TÜRKEŞ

SCHUMAN BİLDİRGESİ – 9 MAYIS 1950

Özet

Schuman Bildirgesi, Fransız Dışişleri Bakanı Robert Schuman tarafından 9 Mayıs 1950’de sunuldu. Bildirge, üyeleri havuz ve çelik üretimini biraraya getirecek olan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nun oluşumunu öneriyordu.

1950’de Avrupa ulusları 5 yıl öncesinde sona ermiş olan II. Dünya Savaşı’nın ortaya çıkardığı yıkımın üstesinden gelmek için hala mücadele etmekteydi. Böylesine korkunç başka bir savaşı engellemeye kararlı olan Avrupalı hükümetler, kömür ve çelik üretiminin biraraya getirilmesinin – Bildirge’nin ifadesiyle – Fransa ve Almanya arasındaki savaşın “yalnızca düşünülemez değil ancak maddi açıdan imkansız” yapacağı sonucuna vardı. Ekonomik çıkarların birleştirilmesinin, yaşam standartlarını yükseltmeye yardımcı ve daha birleşik bir Avrupa’ya doğru ilk adımın olacağı – doğru şekilde – düşünülüyordu. AKÇT’ye üyelik diğer ülkelere açıktı.

Tam Metin

Dünya barışı, onu tehdit eden tehlikelerle orantılı yaratıcı çabalar yapılmadan korunamaz.

Örgütlü ve yaşamakta olan bir Avrupa’nın medeniyete getirebileceği katkı, barışçıl ilişkilerin sürdürülmesi için zaruridir. Kendini ele alarak, 20 yıldan uzun bir süredir birleşik Avrupa’nın şampiyonu rolünü üstlenen Fransa, her zaman temel amacı olan barışa hizmete sahip olmuştur. Birleşik bir Avrupa başarılamadı ve savaştık.

Avrupa tek seferde veya tek bir plana göre yapılmayacaktır. İlk olarak de facto (fiili) bir dayanışma yaratacak somut başarılar ile inşa edilecektir. Avrupa uluslarının biraraya gelmesi, Fransa ve Almanya’nın eskiden kalma muhalefetinin giderilmesini gerektirir. Alınan her türlü eylem, öncelikle bu iki ülke ile ilgilidir.

Bu amaç doğrultusunda, Fransız Hükümeti, eylemin derhal sınırlı fakat belirleyici bir noktaya götürmesini önermektedir.

Fransız-Alman kömür üretiminin bir bütün olarak, diğer Avrupa ülkelerinin katılımına açık bir organizasyon çerçevesinde ortak bir Yüksek Otorite’ye yerleştirilmesini önermektedir. Kömür ve çelik üretiminin birleştirilmesi, derhal, Avrupa federasyonunun ilk adımı olarak ekonomik kalkınma için ortak temellerin kurulmasını sağlamalıdır ve bu birleştirme, savaş mühimmatının üretimine uzun zamandan beri tahsis edilmiş ve savaştan en çok mağdur olan bölgelerin kaderini değiştirecektir. Bu şekilde kurulan üretimdeki dayanışma, Fransa ile Almanya arasındaki herhangi bir savaşın düşünülemez değil ancak maddi olarak imkansız hale gelmesini sağlayacak.  Bu güçlü üretim biriminin kurulması, tüm üye ülkelere, aynı zamanda, endüstriyel üretimin temel unsurlarını aynı şartlarda sunmak için nihayetinde yer almaya ve bağlı olmaya istekli tüm ülkelere açıktır. Ekonomik birleşme için gerçek bir temel oluşturacaktır.

Bu üretim, yaşam standartlarının yükseltilmesine ve barışçıl başarıların desteklenmesine katkıda bulunmak amacıyla, bir bütün olarak, dünyaya bir ayrıcalık veya istisna olmaksızın sunulacaktır. Artan kaynaklarla Avrupa, temel görevlerinden birine, yani Afrika kıtasının gelişimine ulaşmayı başarabilecektir. Böylelikle, ortak bir ekonomik sistemin kurulması için vazgeçilmez olan çıkar kaynaşmasının basit ve süratli bir şekilde gerçekleştirileceği; kanlı bölünmeler tarafından uzun süredir birbirine karşı olan ülkeler arasında daha geniş ve daha derin bir topluluk yetiştirebilecek bir maya olabilir. Temel üretimi biraraya getirerek ve kararları Fransa, Almanya ve diğer üye ülkeleri bağlayacak olan yeni bir Yüksek Makamı kuran bu teklif, barışın korunması için vazgeçilmez bir Avrupa federasyonunun ilk somut temelinin gerçekleşmesine yol açacaktır.

Tanımlanan hedeflerin gerçekleştirilmesini teşvik etmek için, Fransız Hükümeti aşağıdaki kaidelerde müzakereleri başlatmaya hazırdır.

Bu ortak Yüksek Otorite’nin yükleneceği görev, mümkün olan en kısa sürede üretimin modernleştirilmesi ve  Fransız ve Alman pazarları ile diğer üye ülkelerin pazarlarına aynı şartlarda kömür ve çelik tedarik edilmesi, diğer ülkelere yapılan ihracatın ortak gelişimi, bu sektörlerdeki işçilerin yaşam koşullarının eşitlenmesi ve iyileştirilmesi ile kalitenin yükselmesi olacaktır.

Bu hedeflere ulaşmak için, üye ülkelerin üretiminin mevcut olduğu çok farklı koşullardan başlayarak, bir üretim ve yatırım planının uygulanması, tazminat makinelerinin kurulması gibi belirli geçiş tedbirlerinin oluşturulması, fiyatları dengelemek ve üretimin rasyonelleşmesini kolaylaştırmak için bir yeniden yapılandırma fonu oluşturulması önerilmektedir. Üye ülkeler arasındaki kömür ve çeliğin hareketi derhal tüm gümrük vergilerinden muaf tutulacak ve farklı nakliye oranlarından etkilenmeyecektir. Üretimin daha rasyonel dağılımını kendiliğinden en yüksek üretkenlikte sağlayacak olan koşullar kademeli olarak yaratılacaktır.

Dağıtım ve ulusal piyasaların sömürüsü konusunda kısıtlayıcı, yüksek kar elde etmeye çalışan uluslararası kartellerin aksine, bu organizasyon piyasaların kaynaşmasını ve üretimin genişlemesini sağlayacaktır.

Yukarıda belirtilen esaslı ilkeler ve taahhütler, devletler arasında imzalanan ve parlamentolarının onaylaması için sunulan bir antlaşmanın konusu olacaktır. Başvuruların detaylandırılması için gerekli müzakereler ortak anlaşma ve atanan hakem yardımı ile yapılacaktır. Hakem, uzlaşmaya varılan anlaşmaların, belirlenen ilkelere uygun olduğuna ve tıkanıklık durumunda, hangi çözümün benimseneceğine karar verilmesi görevini üstlenecektir.

Planın yönetimi ile görevli ortak Yüksek Otorite, hükümetler tarafından atanan ve eşit temsil sağlayan bağımsız kişilerden meydana gelecektir. Devletler arasında ortak anlaşma ile bir başkan seçilecektir. Otorite’nin kararları Fransa, Almanya ve diğer üye ülkelerde yürürlüğe konulacaktır. Otorite kararlarına karşı temyiz yolu ile uygun önlemler sağlanacaktır.

Birleşmiş Milletler’in bir temsilcisi Otorite’ye akredite olacak ve yeni örgütün çalışmasını, özellikle de hedeflerinin korunmasını ilgilendiren bir kamu raporu hazırlayarak, bu raporu her yıl iki yılda bir Birleşmiş Milletler’e sunacaktır.

Yüksek Otorite kurumu hiçbir şekilde kuruluşların sahiplenilme yöntemlerine önceden hüküm vermeyecektir. Görevlerini yerine getirirken, Ortak Yüksek Otorite, yürürlükte kaldığı sürece, Uluslararası Ruhr Otoritesi’ne verilen yetkileri ve Almanya’ya uygulanan her türlü zorunluluğu göz önünde bulunduracaktır.

Kaynak: NELSEN, Brent F., STUBB, Alexander C-G., The European Union Readings on the Theory and Practice of European Integration, Lynne Rienner Publishers, 1994, Colorado, s.11-13

Çevirmen Hakkında

İlkay Türkeş

İstanbul Üniversitesi / TESA Çeviri Birimi Yardımcı Direktörü / Siyaset Masası Araştırmacı Yazarı

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir