Size daha iyi hizmet verebilmek adına sitemizde çerezler bulundurmaktayız. Gizlilik Politikamızı öğrenmek için tıklayınız. Ayrıca kişisel verilerin koruması kanunu kapsamında TESAD ile iletişime geçen her birey, iletişim verilerinin paylaşılmasını ve ilgili TESAD birimlerince kullanılmasını kabul beyan ve taahhüt eder.
Yemenli
Kaynak: IMDB

Savaşta Çocuk Olmak: Suriye (1/7)

Bir adamın, saldırıya uğramış evinin yığını yanında durup ağlaması bizi çok üzer. Aynı durumu, kan içinde, kurtaramadığı kocasının ve çocuklarının eşyalarını tutan bir kadını gördüğümüzde de yaşıyoruz. Yine, çocukların fotoğraflarına, videolarına ya da tarihin unutamayacağı sözlerine şahit olduğumuzda kalbimiz inanılmaz sıkışır.

Silahlı çatışmalar, yaşlıyı ya da yeni doğanı ayırmaksızın yer üstündeki her şeyi yok etmesine rağmen çocuklara gösterdiğimiz empati hep emsalsiz olmuştur. Çünkü çocuklar bu durumlardaki en savunmasız gruptur.

Suriyeli Çocuklar

Savaşta Çocuk Olmak yazı dizisinin başında Suriyeli çocuklara yer verilmesinin sebebi, 2011’den beri süren savaşta çok sayıda çocuğun hayatını kaybetmesidir. Örneğin, hemen hemen hepimizin hatırlayacağı Ege Denizi’nde boğularak ölen çocuk Eylan ya da “Allah’a her şeyi anlatacağım.” ve “Allahım ölmek istiyorum, neden ekmek bulamıyoruz? Bizi cennete al ki ekmek bulabilelim.” diyen çocuklar aklımıza gelir.

Suriye’deki savaş, diğerleri gibi değildir; bu savaş, farklı ajandası olan grupların birbiriyle yaptığı bir savaştır. Fakat kurbanları hep aynı; çocuklar başta olmak üzere sivil insanlar olmuştur. Suriye’de geçen yıllarda on binlerce çocuğun ölmesinin yanı sıra milyonlarca kişi hem ülke içinde hem de dışında yerinden edilmiştir. O çocuklardan hayatta kalabilenlerin çoğu ebeveynini kaybettiği için iş hayatına atılmak zorunda kalmıştır. Dolayısıyla bu çocuklar, psikolojik, fiziksel ve cinsel suistimale açık duruma gelmişlerdir.

Bu savaş, kız çocuklarını erken evliliğe zorladı, okulları yok etti; yolları, kıtaları ölüm yolculuklarıyla geçenler ise ya yasal durumu için çözüm bulmaya çalışıyor ya da kamplarda en temel insani ihtiyaçları sağlamaya çalışıyor.

Sağlık Problemleri

Savaşta birçok çocuk sakat kalıyor ya da sağlık hizmetlerine erişemez hale geliyor. Bunun sebebi, ailelerin yoksulluğu ve sağlık çalışanlarının savaşın yol açtığı kaos ortamından göç etmesidir. Onun dışında savaş, çocukların alması gereken aşıları engellediği için çocuklar arasında hastalıklar büyük oranda artıyor. Dolayısıyla çocukların çoğu yaşamını yitiriyor. Ayrıca, bu ortamda yeni doğan çocuklar ve anneler büyük bir çile çekiyor. Halihazırda gelişmekte olan ülkelerde zaten yeni doğan çocukların ölüm oranı bu kadar yüksek iken, bir de savaşı artık düşünün. Hijyen kurallarından uzak ve birçok hastalığı barındıran mülteci kamplarında çocukların yaşadıklarını tahayyül etmek oldukça güç.

Cinsel Şiddet

Tecavüz olayları, çatışma ortamlarında hem küçük kızlarda hem de erkek çocuklarda sık sık duyduğumuz bir şeydir. Silahlı gruplar tecavüzü kurbanlarına karşı çoğu zaman bir ceza ya da bilgi alma yöntemi olarak kullanmaktadır. Çocuk alanında çalışan bazı uluslararası kurumlara göre Suriye’deki hapishanelerde yatan çocukların tecavüze uğradığı duyuruldu.

Psikolojik Sorunlar

Çocukluk ve ergenlik dönemi, kişinin hem psikolojik hem de sosyal anlamda bireyin gelişimi açısından oldukça kritik dönemlerdir. Bu dönemlerde yaşanan herhangi bir travma o kişide uzun süre etki bırakır, hatta bazı durumlarda bireyin bütün yaşamını da esir edebilir. Çocukluğu ve ergenlik dönemini savaş ortamında geçiren çocuklar düşünüldüğünde davranış bozukluğu, depresyon ve şiddete meyil gibi durumlar karşımıza çıkmaktadır.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Suriye’deki çocukların %80’inin savaştan olumsuz bir şekilde etkilendiği ve iki milyona yakın çocuğun psikolojik yardıma ihtiyacı olduğunu açıkladı.

Eğitim

Suriye’de, savaşı yaşayan diğer ülkelerde olduğu gibi; çocukların okula gidebilmesi büyük bir lükstür. Üstelik birçok çocuk zorla asker yapıldı ve çatışmalarda silahlı örgütlere dahil oldu. Dolayısıyla okuldan mahrum kalmaları gayet normaldir. Yerinden edilenler ise belgeleri saldırılarda kaybettikleri için okula devam etme imkânı bulamadı. UNICEF’in 2019 yılı raporuna göre 5-17 yaş arasındaki Suriyeli çocukların yarısından fazlası okula gitmiyor.

Çocuk İşçiliği

Bir çocuk için eğitimin ne denli önemli olduğunu ne kadar çok anlatsak azdır. Suriyeliler de bu eğitimin öneminin farkında fakat savaş sebebiyle hayatta kalmak her şeyden daha önemli. Dolayısıyla böyle ortamda çocuklar; ebeveynlerini kaybettikleri, aileleri parçalandığı ya da yerinden edildikleri için çalışmak zorunda kaldılar. Çocukların genellikle çalıştığı yerler ise fabrika, fırın ve otomasyon gibi zor koşullara sahip olan yerler olduğu görülüyor.

İstatistikler

 • Mart 2011’den Haziran 2020’ye kadar 29 bin 296 Suriyeli çocuk yaşamını yitirmiştir.
 • Halihazırda 4 bin 816 çocuk hapiste.
 • 4691 çocuk silahlı örgütlere zorla alınmıştır.
 • Okullara 542 saldırı düzenlenmiştir.
 • Sağlık kuruluşlarına 533 saldırı düzenlenmiştir.
 • Savaşın başladığı 2011 yılından bu yana 6 milyona yakın çocuk doğmuştur.
 • Halihazırda 7,5 milyon çocuk korumaya muhtaçtır.
 • Savaşın başladığından 2019’a kadar 2,6 milyon çocuk yerinden edilmiştir.
 • Engellilerin üçte ikisinden fazlası sağlık hizmetlerine erişememektedir.
 • 2019 yılında 18 yaşını doldurmamış 5 milyon çocuğun insani yardıma muhtaç olduğu tespit edilmiştir.
 • 2019 yılında 5 yaşını doldurmamış 91 bin 811 çocuğun gıda eksikliği yaşadığı tespit edilmiştir.
 • Suriye’de her üç okulun bir tanesi ya yıkılmıştır ya da yerinden edilenler için toplanma yeri olarak kullanılmaktadır.
 • Çocukların %39’u difteri, tetanos ve boğmaca aşıları olmamıştır.
 • 1-14 yaş aralığındaki çocukların %89’u cinsel ya da psikolojik saldırı yaşamıştır.

Bu yazı dizisi çevirisi, savaşı yaşayan yedi farklı ülkenin çocuklarının durumlarını ele almaktadır.

Sonraki ülke: Yemen

Yazar: Anis Argoubi

Kaynak: Noonpost