sünni

Önerilen Yapılanma, Kotaya Dayalı Hükumet Aramıyor: Sünni Birliği

Irak Kuvvetleri’nin Sünni yöneticiler birliğinin bir üyesi ”post-İslam Devleti (IŞİD) siyasal yapılanması için Sünni siyasi partiler tarafından hazırlanan alternatif bir tasarı kotaların bölüşümündense kurumsal temelli bir hükümet arayışındadır.” dedi.

Birlik üyesi Ali al-Mathbouti, Pazartesi günü yaptığı açıklamada birlik tarafından önerilen tasarı, “faal Sünni aktörlerin” tartışmalarından sonra “siyasi partnerlerin” yanı sıra Birleşmiş Milletler Genel Sekreteliği’ne de sunulacak.” dedi.

Irak Milli Birliği lideri ve Irak İslam Yüksek Konseyi başkanı olan Şii İmamı Ammar el-Hakim, İslam Devleti (IŞİD) militanlarının ülkeden sürülmesinden sonra Iraklı bazı siyasal güçlerin ve toplumsal cemaatlerin arasında karşılıklı olarak barışı teşvik etmek amacıyla aylar önce ulusal bir uzlaşı projesine öncülük etmiştir. Onun yapılanması hukuk kurallarını güvence altına almayı, şiddeti bırakmayı ve zenginliğin adil bölüşümünü teşvik etmektedir. İslam Devleti ya da son başkan Saddam Hüseyin rejimi ile alakalı kişileri ise dışarıda tutmaktadır.

Ne var ki tasarısı Irak Kuvvetleri Birliği’nin Sünni partileri tarafından hatta Şii güçleri tarafından bile direnişle karşılandı. En önemlisi de bir önceki başbakan Nouri al-Maliki ve başkan vekili tarafından yönetilen Hukuk Devleti Partisi de tasarıya karşı çıktı.

Mathbouti “Biz bunu bir Sünni tasarısı olarak adlandırmıyoruz; bu tasarı tüm Iraklıların eşit hak ve ödevlere sahip olduğu, kotaya dayalı sistemden ve yaşamakta olduğumuz ne varsa hepsinin dezavantajından uzak, kurumlara dayalı gerçek bir devlet kurmaya dayalıdır.” dedi.

Şii ağırlıklı parlamento Kasım ayında Irak Hükumeti ile birlikte İslam Devleti militanlarına karşı savaşan İran asıllı Şii yönetimindeki Haşdi Şabi’nin (Halkların Birliği Hareketi) tanınmış militanlarının hukuki durumunu yasallaştırınca Sünnilerin yapılanma önerisine karşı sesleri yükseldi. Sünni güçler; milis kuvvetlere kontrolsüz güç sağladığını, hakları güvence altına almakta başarısız olduğunu ve gönüllü Sünni savaşçılara çatışmalarda yer almaları için güven verdiğini söyleyerek yasanın kanunlaştırılmasını ağır bir biçimde eleştirdiler. Bu gelişme Sünni güçleri projeye olumlu bakan Birleşmiş Milletler görevlilerinden önce teşkilatlanma önerisine karşı çıktıklarını beyan etmeleri konusunda teşvik etti.

Pazar günü Erem Habercilik, belirsiz şartlar altında partisinin “siyasi bir yapılanmadan” çok “toplumsal bir uzlaşmaya” meyilli olduğunu söyleyen Hukuk Devleti Partisi üyesi Maliki’den aktardı: Milletvekili “Yapılanmanın şimdiki halinin Irak anayasası ve hukuku ile uyuşmuyor ve bu durum Saddam Hüseyin rejimi (Baas Rejimi) üyelerinin tekrar güçlenmesi üzerine tasarlanmıştır.” dedi

El-Hakim, Pazar günü ofisinden yaptığı bir açıklamada kendi siyasi yapılanma yöntemini, Irak’ın birliğinin bir güvencesi ve ülkenin kan gölüne dönüşmesini durduran hayati bir hamle olarak savundu.

Kaynak: http://www.iraqinews.com/baghdad-politics/proposed-settlement-not-seek-quota-based-governance-sunni-alliance/