Ana Sayfa / Çeviriler / Makale Çevirileri / Neanderthaller ve İnsanlar Arasındaki Farklılıklar Nelerdir ?

Neanderthaller ve İnsanlar Arasındaki Farklılıklar Nelerdir ?

İngilizce aslından çeviren: Eray KONYA
Modern İnsan ve Neanderthal DNA’sının  %99.7 si yaklaşık olarak aynı. Homo Neanderthal’in neslinin tükendiği gerçeğinin yanı sıra, iki tür arasındaki farklılıkları tam olarak belirleyebilmek de güç olabilir. Her iki türün de, Avrasya’da yaşadıkları sırada melezlendikleri şeklinde yaygın kabul gören inanç nedeniyle gerçek daha da karmaşıklaşıyor.

Tarihi

İki tür arasındaki farklıların ilki, kendi geçmişlerinde bulunabilir. Neanderthal, modern insanların yaptığından çok daha önce Avrasya’ya göç etti. Tam olarak Afrika’yı ne zaman terk ettiklerine dair bilgilerimiz net olmaktan uzak, ancak biliminsanları genellikle bunun 300 ila 200 bin yıl önce olduğunu tahmin ediyorlar.

İnsanlığın Avrasya’ya giderken izlediği rota da net değil. En erken döneme ait tanımlanan modern insan fosilleri, Etiyopya Omo Kibish’de bulundu ve bu fosiller 200 bin yıl öncesine tarihleniyor. Genetik ve paleontolojik kayıtlar, modern insanın Afrika’yı  terketmeye 60 ila 70 bin yıl önce başladığını gösteriyor. Tam olarak neden göçün başladığı kısmı belirsiz, ancak genellikle inanılan, son buz devrinin ortaya çıkmasını takiben başladığı yönünde.

Yaklaşık 50 bin yıl önce, ilk insanlar günümüzde Ortadoğu olarak bilinen bölgeye vardılar (Bunlar, olası ki, Hindistan kanalıyla Doğu’ya göç eden Afrika dışından ilk kaşiflerden farklı bir gruptu.) Nihayetinde Avrupa ve Asya’nın çoğunu kolonileştirecek olanlar da bu gruptu.

Anatomik olarak modern insanlar,  evrimsel kuzenlerinden çok sonra Avrasya’ya geldiler. Ancak 2 tür, Neanderthallerin ortadan kalktığı 40 ila 30 bin yıl öncesine dek binlerce yıl birlikte yaşadı.

Görünüş

Benzer birçok yönleri olmasına karşın, modern insan ve Neanderthaller arasında belirgin fiziksel farklar vardı. Neanderthaller daha geniş göğüs kafesleri ve pelvis kemikleriyle modern insanlara kıyasla önemli derece kısa ve tıknazdı. Bazı görüşlere bakılırsa, Amerika’daki ortalama insan uzunluğu 1.76 cm idi. Bunun tersine, eldeki fosil kayıtlarına dayanarak ortalama Neanderthal uzunluğunun sadece 1.6 cm olduğu söylenebilir.

Geçen yıl yayınlanan bir çalışma (http://www.newhistorian.com/high-protein-diet-caused-differences-neanderthals-humans/7186/), bu anatomik farklılıkların bir kısmının, Neanderthallerin yüksek proteinli yemek alışkanlıklarına adapte olmaya zorlanmasının bir sonucu olduğunu gösteriyor.

Zeka ve Davranış

Bilimsel araştırmaların en sıcak konu başlıklarından birisi de, Neanderthallerin ne kadar zeki olduklarının belirlenmesine ilişkindir. Yıllar boyu yaygın görüş, Neanderthallerin, günümüz insanlarına kıyasla daha ilkel, az gelişmiş, kaba ve sadece kendilerini homurdanarak, inatla ifade edebildikleri yönündeydi. Son yıllardaki keşifler, bu varsayımın sorgulanmasına yol açtı.

Geçtiğimiz yıl, Neanderthallerin modern insanlara benzer şekilde, bir sesli (http://www.newhistorian.com/neanderthals-speak-like-modern-humans/7304/) iletişim metodu kullandıklarına dair kayda değer kanıtları olan bir çalışma sunuldu.

Fransa’daki Neanderthal kazı alanında çalışan arkeologlar, Neanderthallerin 50 bin yıl önce, kimyasal destekli ateş elde etmek için, bilinçli bir şekilde manganez oksit topladıklarına inanıyor.

Bu yılın başlarında yapılan bir başka çalışma, Neanderthallerin kaya topladıklarına işaret ederek, çevrelerinde bulunan nesnelere sembolik anlamlar yüklediklerini öne sürüyor.  Bu durum geniş çaplı bir kültürel gelişimin göstergesi olarak görülebilir.

Çeşitli paleaontolojik alanlarda bulunan mücevherler ise anlaşmazlıklara neden oluyor. Bazıları bunların insanlar tarafından yapıldığına inanırken; diğerleri de Neanderthallerin işi olduğuna ve bunun onların ne kadar gelişmiş olduklarının bir başka kanıtı olduğuna inanıyor.

Eğer bu doğruysa, bu keşiflerden herhangi bir tanesi, Neanderthallerin popüler kültürde bilinen klasik tasvirin dışında, daha gelişmiş olduklarına işaret ediyor olabilir.

Neanderthal ve insanlar arasındaki fiziksel farklılıklar oldukça açıktır, özellikle de anatomik terminoloji açısından. Bunun da ötesinde, en yakın nesli tükenmiş evrimsel kuzenlerimizle aramızdaki fark gitgide belirsiz hale gelmektedir.

Kaynak: http://www.newhistorian.com/neanderthals-humans-differences/8028/

Çevirmen Hakkında

Eray KONYA / TESA Tarih Masası Direktörü / Çevirmeni

İstanbul Üniversitesi

İnkılap Tarihi Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir