Size daha iyi hizmet verebilmek adına sitemizde çerezler bulundurmaktayız. Gizlilik Politikamızı öğrenmek için tıklayınız. Ayrıca kişisel verilerin koruması kanunu kapsamında TESAD ile iletişime geçen her birey, iletişim verilerinin paylaşılmasını ve ilgili TESAD birimlerince kullanılmasını kabul beyan ve taahhüt eder.
liderlik eğitimi

Liderlik Eğitimi 23-24 Ekim Başvuruları Açıldı!

TESA Derneği liderlik eğitimi ile sahneyi açıyor.

EĞİTİME KAYIT YAPTIRMAK İÇİN FORMU DOLDURUNUZ.

Eğitim broşürünü indirmek için: TESAD Liderlik Eğitimi

Bu kapsamlı eğitim çerçevesinde kurum sorumlularının liderliğin kavramsal çerçevesini anlamaları, temel liderlik teorilerine hakim olmaları, geleneksel liderlik kalıpları ile yenilikçi liderlik anlayışlarının temel ayrımlarının farkına vararak kendilerine en uygun ve en işe yarar liderlik stilini benimsemeleri amaçlanmaktadır.

Bu çerçevede öncelikli olarak aktarılacak teorik birtakım bilgiler ve teknik detaylar ile liderlik, patronluk, yöneticilik gibi kavramların aralarındaki ayrımlara değinilecektir. Akabinde en genel tabiriyle “işçi-işveren” ilişkisine yeni bir boyut kazandıran liderlik teorilerinin gelişim öyküleri aktarılarak sorumluların konu hakkında yeterli teknik donanıma sahip olmalarını kolaylaştıracak çerçeve oluşturulmaya çalışılacaktır.

Eğitim programının sonraki aşamasında ise geleneksel liderlik anlayışlarına köklü değişimler getirerek postmodern dünyada var olan iş ilişkilerinin daha yenilikçi, çağdaş ve işe yarar bir hâl almasını kolaylaştıran anlayışlara yer verilecektir. Tüm bunların ardından ise sorumluların hâlihazırda kendilerine yönelik eleştirel bir perspektif ışığında var olan liderlik stillerini değerlendirmelerini sağlayacak bir pratik yapılacaktır.

Ek olarak birtakım yararlı olacağı düşünülen liderlik stili kazanımlarına yer verilerek güncelde sorumluların iş hayatlarında var olan kişisel, kurumsal ve mesleki problemlerin çözümüne yönelik postmodern liderlik anlayışları çerçevesinde ne gibi çözüm yolları geliştirebileceklerine dair pratik çalışmalar yapılacaktır.

Eğitimin Çıktıları

1. Liderliğin temel kavramsal çerçevesine hakim olunacaktır.

2. Liderliğe ilişkin var olan geleneksel ve postmodern teoriler hakkında bilgi sahibi olunacaktır.

3. Hâlihazırda benimsenen liderlik stillerinin çok boyutlu ve kapsamlı bir değerlendirmesi yapılarak ihtiyaç analizi yapılabilecektir.

4. Örgütsel bağlılığı ve kurum içi insan ilişkilerini güçlendirecek aksiyonların nasıl alınabileceği hakkında bilgi ve beceri sahibi olunacaktır.

5. Çağın gereklerine hitap eden yenilikçi ve etkili liderlik stilleri öğrenilecektir.

6. Agile Leadership / Çevik Liderlik yöntemleriyle daha başarılı ekip ve süreç yönlendirilmesi yapılabilecektir.

7. Agile kurum yapısı ve agile hiyerarşi sayesinde kurum içi organizasyonel verim yükseltilebilecektir.

8. Birey ve ekip arasında farklılıklar fark 08. edilerek sorun çözme, verimlilik artırma ve motivasyon gibi konularda aktif aksiyon alınabilecektir.

Liderlik Eğitimi Program Akışı

I. Gün
• Tanışma
• Program Akışının Aktarımı
• Kavramsal Açıdan Liderlik
• Kriz ve Stres Yönetimi Becerileri Bağlamında Liderliğin Önemi
• Temel Liderlik Teorilerine Giriş: Evrensel Liderlik Teorileri
• Mola
• Davranışsal Liderlik
• Temel Liderlik Teorilerine Giriş: Durumsal Liderlik Teorileri
• Liderlik Izgarası
• Mola
• Vaka İncelemeleri ve Liderlik Örnekleri
• Öz Değerlendirme Pratiği – I
• Kapanış

II. Gün
• Program Akışının Aktarımı
• Örgüt Kültürü Çerçevesinde Bağlılık, Doyum, Motivasyon ve Performans
• Liderlik Kavramına Postmodern Yaklaşımlar: Dönüştürücü Liderlik ve Feminist Liderlik
• Mola
• Agile Liderlik Anlayışı Çerçevesinde Kurumsal Yapılanma
• Geribildirim Sistemi (Feedback) vs. İleri Bildirim Sistemi (Feedforward)
• Liderlik Anlayışının Değişimi ve Dönüşümü: Pandemi Dönemi Etkilerinin Değerlendirilmesi
• Mola
• Etkili Liderlik Stilleri
• Liderlikte Öne Çıkan İlkeler
• Vaka İncelemeleri ve Liderlik Örnekleri
• Öz Değerlendirme Pratiği – II
• Kapanış

Eğitim Bilgileri

Eğitim Tarihi: 23-24 Ekim 2021
Eğitim Ücreti: 1000₺ – Öğrenci 500₺ (Öğrenci fiyatı 26 yaşını geçmemiş ve 3 ay içinde alınmış öğrenci belgesini ibraz edenler için geçerlidir.)
Eğitim Saati: 10 Saat (2 gün toplam)
Eğitim Yeri: Online – Google Meet

Katılım Belgesi eğitim sonunda verilecektir.

Detaylı bilgi için: [email protected]

Eğitim broşürünü indirmek için: TESAD Liderlik Eğitimi

EĞİTİME KAYIT YAPTIRMAK İÇİN FORMU DOLDURUNUZ.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir