Ana Sayfa / Makale Çevirileri / Kişilik ve Siyasi Yatkınlıklar

Kişilik ve Siyasi Yatkınlıklar

İngilizce Aslından Çeviren: Zeynep Demir

Siyasi seçimlerinde insanların sağ ya da sol taraftan olmasını etkileyen şey nedir? Siyaset psikolojisi alanında çalışan psikolog Christopher Federico ve öğrencileri, siyasi tercihlerde farklılığa yol açan nedenler üzerinde çalışıyor.

Federico; “Siyaset psikolojisi alanında çalışan araştırmacılar; duyguların, düşüncelerin ve davranışların siyasi bağlam içinde nasıl değiştiğini ve çevrenin insanların siyasi seçimlerini nasıl etkilediğini araştırıyorlar.” , “Siyasi bağlam; oy verme davranışı, hükümete karşı tutum, politik kampanyalar, siyasi adaylar, başka ülkelere karşı tutumlar, ırksal ve etnik davranışlar, dini konulara ya da toplumsal cinsiyete ilişkin tutumlar gibi siyasi bir boyuta sahip olan her şeyi içerir.” diyor.

Son zamanlarda, Profesör Federico ve öğrencileri, kesinlik ihtiyacı ve politik eğilim arasındaki ilişkinin, insanların içinde bulundukları siyasi ortamların diğer özellikleriyle nasıl koşullandığını incelediler.

Bu ilişkilerin halihazırda var olduğunu iddia ediyorlar ama onlar doğanın bir gerçeği değiller; bunun yerine, bu özellikler sonradan oluşturulmuşlardır. “Kişilerarası değişkenler için bulduğumuz şey kesinlik ihtiyaçları ve insanların politik tutumlarını kestirmek gibi, siyaset hakkında çok fazla söylemle karşı karşıya olmak zorunda olmalarıdır. Bu yüzden bunlar otomatik olarak şekillenmez” diyor. Federico’nun araştırma ekibi, insanların siyasete ne kadar maruz kaldığını inceleyerek, siyasi kampanyalara katılımın ve dikkatin, insanların bir parti ile ilişkilerinde büyük bir rol oynadığını fark etti.

Federico, “Psikolojide, insanların kişiliklerinin zamanla değiştiğini biliyoruz. Örneğin, bazı insanlar kesinlikten yanadırlar yani bir şeyler hakkında emin hissetmek isterler. Diğerleri için ise bu çok önemli değildir, net bir cevabı olmayan şeylerle başa çıkabilirler.”. “Araştırmamız, bireyler arasında belirli siyasi inançlarla kuvvetli bir şekilde ilişkilendirilebilecek belirgin farklılıklar olduğunu buldu. Kesinliğe fazlaca ihtiyaç duyan insanların sağ görüşte olma olasılıklarının daha yüksek olduğunu ya da politik olarak muhafazakâr olmaya daha yatkın olduklarını gördük.”

Profesör Federico ve öğrencileri, insanların bir siyasi aday hakkındaki tutumlarının kampanya süresince değişip değişmediğini keşfetmek için araştırmalarını genişletti. “Siyasi kampanyaların, temel kişilik faktörleri ile siyasi adayların değerlendirmesi arasındaki ilişkiyi artırdığını gördük” diyor. “Kampanyanın başlangıcında, kesinlik ihtiyacı ve muhafazakâr siyasi adayları tercih etme arasındaki ilişki nispeten zayıftır. Ancak kampanyanın sonunda, tüm bu bilgilere maruz kaldıktan sonra kime oy vereceğinize karar vermeniz gerektiğinde, bu ilişki oldukça güçlüdür. ”

Kaynak: https://cla.umn.edu/psychology/news-events/story/personality-and-political-inclinations

Çevirmen Hakkında

Zeynep Demir / TESA İngilizce Çevirmeni

29 Mayıs Üniversitesi

Psikoloji / İngilizce Mütercim Tercümanlık

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir