Ana Sayfa / Yazılar / Tarih / Toplumsal Tarih (sayfa 2)

Toplumsal Tarih

Eski Türklerde Kültür ve Sosyal Yapı

Giriş Gök Tengri inancı bilindiği üzere Türk tarihinin ilk dini inancıdır. Bu yazıda Gök Tengri inancının nasıl bir din olduğu konusunda bilgi verilerek; bahse konu dinin bozkır kültürü ile iç içe oluşunu, Türk’ün giyiminden beslenmesine, hukukundan ticaretine, eğitim, sanatına ve sosyal yapısına varıncaya değin bilgiler sunulacak ve Kam kavramından bahsedilecektir. …

Devamı

İmparatorluğun Son Döneminde İstanbul’da Günlük Yaşam

 Yazan: Eray Konya     Giriş      Fethedildiği 1453 yılından itibaren İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti olma özelliğini taşımaya başlamıştı. Payitaht olmanın bir getirisi olarak, İstanbul eksenli gündelik yaşam, imparatorluğun diğer merkezlerine kıyasla daha canlı ve değişken olagelmiştir. Birçok sanatçı, yazar, halkı eğlendirme amacı güden meslek erbapları ve üretim merkezi kentte kendisine …

Devamı

Bütün Yönleriyle Ege’de Efe ve Zeybek Kültürü (Eşkiyalık Kavramı)

   Yazan: Eray Konya           Giriş Pek çok halk edebiyatı ürününe konu edilen Efelik kavramı ve bu kavramın etrafında şekillenen anlatılar zamana ve zemine göre değişkenlik göstermiştir. Öz itibariyle kervan yolu kesmek, devlet otoritesine karşı silah kuşanarak Batı Anadolu’da kanun dışı faaliyetlerde bulunmak gibi bazı temel özellikler akseden Egeli bu …

Devamı

HAYME ANA (DEVLET ANA)’YI NASIL BİLDİK?

Yazar: Ergun BAKAR Giriş Türk tarihi araştırma ve kaynaklara ulaşma açısından oldukça güç bir alan oluşturmaktadır. Orta Asya’da, Hun ve Göktürk Devletleri ile tarih sahnesine çıkan bu topluluk tarihi ve coğrafi etmenlerin nedeniyle dünyanın farklı bölgelerine göç etmek durumunda kalmış ve bu durum Türk tarihini incelemek için farklı dil, kültür …

Devamı