Ana Sayfa / Yazılarımız / Tarih / Toplumsal Tarih

Toplumsal Tarih

20. Yüzyılda Cinsellik Algısının Değişimi, Dönüşümü: Cinsel Kimliklerin, Yönelimlerin, Pratiklerin Tarihsel Perspektiften İncelenmesi

  Öz Cinselliğe dair her türlü konunun konuşulması yasak kılınmışken bir de bunu genel kabul görmüş cinsellik anlayışını yıkmak, esnetmek üzerinden yapmayı amaçlamak sınırları zorlamanın en uç versiyonlarından biridir. Bu zamana kadar yazılmış eserlerin, özellikle ‘arkeolojik kazı’ mantalitesi ile yapılmış çalışmaların varlığı uç, zor, ulaşılması için hayli yol katedilmesi gereken …

Devamı

Türk Kültüründe Nevruz

Yazan: Berk ÇETİN Giriş Bilindiği üzere Nevruz Bayramı nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar gelen ve büyük bir coğrafyaya yayılmış olan Çin kaynaklarında da geçen bir Türk Bayramıdır. Bu yazıda da bahse alınan konu Nevruz adının anlamı,Gök Türk dönemine ait olan Ergenekon destanından başlayıp Nevruzun Türk Dünyasında ki kutlanış şekli ve …

Devamı

Eski Türklerde Kültür ve Sosyal Yapı

Yazan: Berk Çetin Giriş Gök Tengri inancı bilindiği üzere Türk tarihinin ilk dini inancıdır. Bu yazıda Gök Tengri inancının nasıl bir din olduğu konusunda bilgi verilerek; bahse konu dinin bozkır kültürü ile iç içe oluşunu, Türk’ün giyiminden beslenmesine, hukukundan ticaretine, eğitim, sanatına ve sosyal yapısına varıncaya değin bilgiler sunulacak ve …

Devamı

İmparatorluğun Son Döneminde İstanbul’da Günlük Yaşam

 Yazan: Eray Konya     Giriş      Fethedildiği 1453 yılından itibaren İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti olma özelliğini taşımaya başlamıştı. Payitaht olmanın bir getirisi olarak, İstanbul eksenli gündelik yaşam, imparatorluğun diğer merkezlerine kıyasla daha canlı ve değişken olagelmiştir. Birçok sanatçı, yazar, halkı eğlendirme amacı güden meslek erbapları ve üretim merkezi kentte kendisine …

Devamı

Bütün Yönleriyle Ege’de Efe ve Zeybek Kültürü (Eşkiyalık Kavramı)

   Yazan: Eray Konya           Giriş Pek çok halk edebiyatı ürününe konu edilen Efelik kavramı ve bu kavramın etrafında şekillenen anlatılar zamana ve zemine göre değişkenlik göstermiştir. Öz itibariyle kervan yolu kesmek, devlet otoritesine karşı silah kuşanarak Batı Anadolu’da kanun dışı faaliyetlerde bulunmak gibi bazı temel özellikler akseden Egeli bu …

Devamı