Ana Sayfa / Yazılar / Tarih (sayfa 5)

Tarih

Josip Broz TITO

Bir Önderin Hayatı: Josip Broz Tito

Tarih çalışmaları yapılırken dönemin tüm özelliklerinin incelenmesine ek olarak, o döneme damgasını vurmuş liderlerinde tüm yönleriyle araştırılmaları gerekir. Tito’da bu liderlerden birisidir. Nazi saldırıları altında yenilgiyi kabul etmeden direnen, aynı anda iç savaştan da galip çıkarak hem içeride hem dışarıda faşizmi yenen, Soğuk Savaş’ın en sert dönemlerinde dahi bağımsızlığını korumayı …

Devamı
Karl Marx

Marx’ın Tarih Kuramı ve Marksizmin Tarih Yazımı Üzerindeki İzdüşümü

Öz Ölümünün üzerinden 136 yıl geçmesine rağmen sosyal bilimci, tarihçi, devrimci Karl Marx’ın halen birçok düşünceye, teoriye, harekete öncü olma özelliğini koruyarak ölümsüzlüğünü ilan ettiğini belirtmek yanlış olmayacaktır. Bu yazıda 14 Mart 1883 yılında ölen teori ile pratiğin birlikteliğinin uyumunu kendi bünyesinde gösteren büyük düşünürün ölüm yıldönümünde fikirlerinden, kavramsal analizlerinden …

Devamı
tesad tarih irene yazısı

Bizans’ta İkona Kırıcılık ve Atinalı İrene

Giriş Bizans’ta ikona kırıcı dönem, sekizinci ve dokuzuncu yüzyıllarda, İmparator III. Leon ve oğlu V. Konstantin’in başlattıkları din reformu ile İsa, Meryem, Azizler, Havariler gibi Doğu Kilisesine ait duvara veya ahşaba, boylarla yapılan tasvirlerin yani ikonaların yasaklandığı, bu ikonaları savunan keşişlere baskı uygulandığı bir dönemdir. Bizans’ın sanat tarihi açısından büyük …

Devamı
tesad tarih masası troçki yazısı

İstanbul’da Bir Rus Devrimcisi Lev Troçki

Lev Troçki, Rus devriminin ve Sovyet tarihinin şüphesiz en önemli figürlerinden birisidir. Hayatının büyük bir kısmı sürgünde geçirmiş olan Troçki, Lenin’in 1924 yılında ölümünden sonra Moskova’da başlayan iktidar kavgasında yer aldı, ön plana çıkan iki isim vardı, Komünist Parti’nin genel sekreteri Stalin ile harbiye komiseri ve Kızılordu’nun başında bulunan Troçki. …

Devamı

Kedi Tarihi

İnsanlığın doğa ile kurduğu ilişkinin incelenmesi, tarih bilimi içerisinde oldukça önem arz eden bir konu olarak ele alınmaktadır. İnsanın doğayı keşfi ve onu kendi istekleri doğrultusunda kullanması ise ilk çağlardan günümüze kadar gelişerek devam etmiş bir olgu olarak önümüze çıkar. Bu doğrultudan bakıldığında özellikle hayvanlarla insanlığın ilişkisi tarih boyunca süregelmiş …

Devamı