Ana Sayfa / Yazılarımız / Tarih (sayfa 3)

Tarih

tarih asker modernleşme tesad

Asker Kavramının Türk Modernleşmesi’ne Etkileri

GİRİŞ Cicero, “Doğumundan önce olan olanları bilmeyen daima çocuk kalmıştır” demiştir. Bu anlayışla bir şeyler üretmeye ve öğrenmeye başladığım TESAD ailesindeki ilk yazımı Türkiye modernleşmesinde askerin gücü konusu altında toplamaya çalıştım. Bu yazıda öncelikle Türk coğrafyasında kamusal alanın gelişimi ve modernleşme olgusu ele alınacak ve bu süreç içerisinde burjuva sınıfını …

Devamı
Revolution in Belgium

Success of Belgium: A Colonial Empire*

*ODTÜ Tarih Bölümünde HIST407 Çağdaş Dünya Tarihi dersi için 2019 Sonbahar döneminde hazırlanmış çalışmadır. Introduction Belgium is a small but important country of Europe, on the other hand one of the most problematic countries in the contitent.  Its importance came from jeopolitical position of Belgium. Belgium share borders with Germany, …

Devamı

Hikayesinin Dışına Taşan Bir Özne: Suat Derviş

Öz Hikayesinin Dışına Taşan Bir Özne: Sabiha Sertel biyografik inceleme yazısıyla başlanılan yazı dizisinin incelenecek ikinci ismi Suat Derviş… Bu yazıda Suat Derviş’in yaşamı aktarılırken temel noktalara değinilecek olup, yazdığı eserlerden, onun hakkında yazılan yazılardan örnekler verilecektir. Yazıya hikayesinin dışına taşan bir özne olmanın mahiyeti irdelenerek bir giriş yapılacaktır. Birinci …

Devamı
millet mektepleri

Erken Cumhuriyet Döneminde Yetişkin Eğitimi

Giriş …Yurttaşlarım! Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli, Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bundaki muvaffakiyeti, Türk milletinin ve onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak, azimkârane yürümesine borçluyuz. Fakat yaptıklarımızı asla kâfi göremeyiz; çünkü, daha çok ve daha büyük işler …

Devamı

Stoa Felsefesi

Stoacılık Helenistik dönemde ortaya çıkmış ve hem bu döneme hem de sonraki dönemlere birçok açıdan damga vurmuş bir felsefe sistemidir. Stoacılık, ismini kurucusu Zenon’un derslerini işlediği yer olan Stoa Poikile adlı yerden almıştır ve Stoa Poikile’ye de ismini veren “stoa” kelimesi esasen “üstü kapalı sütunlu yol” anlamına gelmektedir. Bugün bakıldığında …

Devamı