Ana Sayfa / Yazılar / Tarih (sayfa 12)

Tarih

“Ottoman Classical Architecture” in the 16th Century and Gaining the “Ottoman identity” in Architecture Thanks to Sinan

Yazan: Ergun BAKAR Introduction Ottoman architecture means the whole areas of activity including the all kinds of construction of Empire. As soon as the Ottoman principality’s turning into a world state had a great importance in world history; creating a new identity known as “Ottoman Classical Architecture” provides different perspectives to …

Devamı

II. DÜNYA SAVAŞI’NDA MÜTTEFİK DEVLETLERİN TÜRKİYE’Yİ SAVAŞA DAHİL ETME KONUSUNDAKİ GİRİŞİMLERİ

Yazar: Eray KONYA Giriş  İkinci Dünya Savaşı, 20. yüzyıl dünya tarihinin en önemli hadiselerinden bir tanesidir. 1939-1945 arasında gerçekleşen ve yıkım gücü itibariyle ardında daha önce rastlanılmamış ölçüde büyük tahribatlar bırakan savaş, Birinci Dünya Savaşı’nı takiben imzalanan barış antlaşmalarının ortaya koyduğu statünün yeni sorunlar doğurması nedeniyle cereyan etmişti. Bilhassa da İtilaf …

Devamı

İBRAHİM VE ÜÇ IRK: ARAPLAR, YAHUDİLER VE TÜRKLER

Yazar: Ali Ersal KAÇAN Tevrat’ta ismi ‘Abram’ olarak geçen Hz. İbrahim’in Kur’an-ı Kerim’deki ismi günümüzde kullandığımız ‘İbrahim’ olarak geçmektedir. Tevrat’taki isminin anlamına bakacak olursak İbranicede ‘b’ harfi kelimenin ortasına veya sonuna geldiğinde ‘v’ şeklinde okunmakta ve bu da kelimenin ‘Avram’ olarak telaffuzuna yol açmaktadır. İbranicede Avram ‘Ulu Ata’ anlamına gelmektedir. Kelime daha …

Devamı

DARBELERLE ÖRÜLÜ BİR TARİH: YUNAN CUMHURİYETİ (1922-1945)

  Yazan: Eray KONYA Giriş  19. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı İmparatorluğu’ndan bağımsızlığını kazanan Yunanistan Devleti,ülkenin şekillenmeye başladığı 1821 yılından itibaren Cumhuriyet sistemine geçiş yapmıştı. Kurtuluş Savaşı’nın ardından Yunanistan’da, 100 yıl sonra, 1924 senesinde İkinci Helenya Cumhuriyeti kurulmuştu. Savaşın bitmesiyle birlikte Yunanistan’da başlayan iç hesaplaşmalar 1924 devrimlerini doğurmuştu. 1922-1945 yılları arasında kraliyet ailesi için sık sık sürgünler söz konusu olmuştu. Ancak cumhuriyet rejimine geçilse de, Yunanistan demokrasisi …

Devamı

TÜRKİYE’DE TOPRAK REFORMU DENEMELERİ

Yazan: Eray KONYA GİRİŞ 29 Ekim 1923 tarihinde cumhuriyetin ilanıyla birlikte, tüm ülke çapında kapsamlı bir inkılap hareketi başlamıştı. Eğitimde ve devlet kademelerinde laiklik, kılık ve kıyafette çağdaşlaşma, hilafet ve saltanatın kaldırılması gibi büyük ölçekli dönüşümler birbirinin peşi sıra hayata geçirilirken, bu dönemde, siyasi ve kültürel atılımların halk nazarında karşılık …

Devamı