Ana Sayfa / Yazılar / Tarih (sayfa 12)

Tarih

Bütün Yönleriyle Ege’de Efe ve Zeybek Kültürü (Eşkiyalık Kavramı)

   Yazan: Eray Konya           Giriş Pek çok halk edebiyatı ürününe konu edilen Efelik kavramı ve bu kavramın etrafında şekillenen anlatılar zamana ve zemine göre değişkenlik göstermiştir. Öz itibariyle kervan yolu kesmek, devlet otoritesine karşı silah kuşanarak Batı Anadolu’da kanun dışı faaliyetlerde bulunmak gibi bazı temel özellikler akseden Egeli bu …

Devamı

Dans Vebası

  Yazan: Eray Konya       Giriş Popüler kültürde bilinen adıyla Dans Vebası, Ortaçağ süresince etkili olmuş salgın hastalıklardan bir tanesidir. Tıpkı Kara Veba gibi, geniş bir tesir alanı içerisinde, değişik zamanlarda Avrupa toplumlarının yaşamını sarsıcı etki göstermiştir. Bir antik fenomen olarak dans vebası klasik hastalıklardan farklı özellikler taşımaktaydı ve bu …

Devamı

On İki Ada Türkleri

Yazan: Eray Konya          ON İKİ ADA TÜRKLERİ       Oniki Ada İsminin Kökeni Oniki Adalar isminin bölgede bulunan adaların toplam sayısından ileri geldiği düşünülse de, bahse konu ismin verilme sebebi daha farklıdır. Oniki ada sözcüğü, adaların yönetilmesinde görevli 12 üyeli meclisten ileri gelmektedir. [1] Bu …

Devamı
Türkiye’nin Balkan politikası genellikle NATO ekseninde, Sovyetlerin hakimiyetini zayıflatmak ve kırmak üzerine kurgulanmıştır. Bölgedeki ülkeleri kapitalist blok safına ittifaklar yoluyla çekmek isteyen Türkiye, Kore Harbi öncesi ve NATO’ya dahil olma aşamasında, Amerika’ya olan politik sadakatini Balkanlar politikası bağlamında da devam ettirmiştir.

Demokrat Parti Dış Politikası ve Aktif Amerikancılık – 2

Yazan: Mücahid Rıza Alper Batı Ekseninde Balkan Politikası Türkiye’nin Balkan politikası genellikle NATO ekseninde, Sovyetlerin hakimiyetini zayıflatmak ve kırmak üzerine kurgulanmıştır. Bölgedeki ülkeleri kapitalist blok safına ittifaklar yoluyla çekmek isteyen Türkiye, Kore Harbi öncesi ve NATO’ya dahil olma aşamasında,  Amerika’ya olan politik sadakatini Balkanlar politikası bağlamında da devam ettirmiştir. 1948 …

Devamı
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşundan itibaren dış politika yapımında aktif bir biçimde kullanmış olduğu yol Tarafsızlık İlkesi iken, bu anlayış 1940’lı yılların ortasından itibaren terk edilmeye başlanmış ve yerini Aktif Amerikancılığa teslim etmiştir. Türkiye’nin 1952’de NATO’ya (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü) üye olmasıyla beraber Ankara kendi çıkarlarını genelde Batı’nın, özelde ise ABD’nin çıkarları ile özdeş görmeye başlamış ve Menderes hükümeti ‘’Washington’un dikte ettiği politikayı harfiyen izlemekle Türkiye’nin çıkarlarına en iyi şekilde hizmet edileceğine’’ inanmıştır. [1]

Demokrat Parti Dış Politikası ve Aktif Amerikancılık – 1

Yazan: Mücahid Rıza Alper GİRİŞ Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşundan itibaren dış politika yapımında aktif bir biçimde kullanmış olduğu yol Tarafsızlık İlkesi iken, bu anlayış 1940’lı yılların ortasından itibaren terk edilmeye başlanmış ve yerini Aktif Amerikancılığa teslim etmiştir. Türkiye’nin 1952’de NATO’ya (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü) üye olmasıyla beraber Ankara kendi çıkarlarını …

Devamı