Ana Sayfa / Yazılarımız / Tarih (sayfa 12)

Tarih

AMERİKAN AYDINLANMASI

GİRİŞ On sekizinci yüzyılın hakim düşünce sistemi olarak aydınlanma felsefesi üzerine hazırlanmış pek çok yerli ve yabancı çalışmayı kolayca bulabilir; sebeplerini, sonuçlarını, kuramcılarını, eleştirilerini ve saire Batı’nın aydınlanma ruhunu pek ala tahlil edebilirsiniz. Göreceksiniz ki çalışmaların ekserisinde aydınlanma fenomenine Avrupa perspektifinden yaklaşılmış olup, odak nokta olarak bilhassa da dönemin Fransız …

Devamı

FEODALİTE

Feodalite ve tarihsel sürecine geçmeden önce onun ne olduğunu bilmemiz gerekmektedir. Feodalite dediğimiz yönetim şeklinde belli katmanlar mevcuttu, önce bunları anlamamız ve çokça kullanacağımız bu kavramların içini doldurmamız gerekir. Feodal düzende özellikle adı geçen kavramlar serfler ve soylular olacaktır.             Serfler-Vassal: Feodal toplumun en altındaki katmandır. Soylu efendilerinin topraklarında, efendilerinin …

Devamı

ÇİN TARİHİNDE KADININ YERİ

İlk çağlarda anaerkil duruşu olan Dünya daha sonraları fiziksel gücün ön plana çıkması, özel mülkiyet, sınıf ayrımı, din gibi olgular nedeniyle yavaş yavaş ataerkilliğe doğru kaymıştır. Günümüzde ise ataerkillik yerleşik bir algı haline gelmiştir. Paleolitik Çağda (M.Ö. 15000-8000) kadının yeri doğum olayında erkeğin rolü bilinmediği için kutsallaştırılmıştır. Kadının karnında hayata …

Devamı

Paolo Veronese – The Wedding Feast At Cana Üzerine Kısa Bir Değerlendirme (CANA’DA DÜĞÜN)

Rönesans döneminin en önemli İtalyan temsilcilerinden Paolo Veronese’nin en önemli eseridir. (Benim de bazen oturup dakikalarca bakıp bakıp seyretmeye doyamadığım bir tablodur.) Veronese’nin bu eseri, ilk ‘insan yüzlerine ifade katılan’ tablosu olarak tarihe geçmiştir. Rönesans’ın en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilir. Tablo, Louvre müzesinde sergilenmektedir ve müzenin en büyük tablosudur. …

Devamı

AVRUPA’DA TOPLUMSAL YAPININ EVRİMİ 1917-1933

1914, Avrupa için en önemli tarihlerden biri. İlk küresel yıkım savaşı olarak niteleyebileceğimiz Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa ve dolayısıyla dünya için hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Savaşın politik sonuçlarına baktığımızda Avrupa’da liberal düşünce için tam bir yıkım dönemine girildiğini görüyoruz. Liberalizm karşıtı ideolojilerin ve oluşumların yükselişi yalnızca Rusya, İtalya …

Devamı