Ana Sayfa / Yazılarımız / Tarih (sayfa 10)

Tarih

Türk tarafının direnişe geçmesiyle birlikte tersine dönmüştü. Dört yıllık sıcak savaş sırasında ağırlaşan harp koşulları, siyasi iradeden yoksunluk, ordu içindeki isyanlar, bilinmeyen topraklarda yolculuk, susuzluk, olumsuzluk hissi, savaş depresyonu ve anksiyete gibi psiko-siyasal birtakım sorunlar Yunan askerlerin maneviyatını derinden sarsmıştı. Bu durum askerlerin mücadele azimlerini örseleyerek savaşın çıktılarına doğrudan tesir etmiştir.

Kurtuluş Savaşı’na Katılmış Yunan Askerlerin Psikolojileri Üzerine Kısa Bir Değerlendirme

Yazan: Eray Konya Giriş 1919-1922 yılları arasında meydana gelmiş Türk Kurtuluş Savaşı çeşitli cephelerde verilmiş olmakla birlikte askeri mücadele daha çok Yunan Ordusu’na karşı yürütülmüştü. İzmir’e asker çıkarılmasıyla başlayan Yunan işgali kısa süre içinde yayılarak tüm Ege ve Trakya bölgesine sıçramıştı. İlk etapta oluşan iyimser hava Anadolu Harekatı’nın ilerleyen evrelerinde …

Devamı

Rum-Helen-Yunan-Grek Tanımları ve Tarihsel Bağlamları

        Giriş Türk Dış Politikası’nın odak noktalarından birisi olan Yunanistan Devleti ve bu ülkenin halkını tanımlarken, tarihçiler ve siyasetçiler tarafından dört farklı sözcük kullanılmaktadır. Bunlar; Rum, Helen, Yunan ve Grek kelimeleridir. Çalışma süresince, hem tarihi anlatılarda yer aldığı şekliyle, hem de kültürel boyutuyla sıklıkla kavram kargaşası yaratan …

Devamı

EKMEK KARNESİ UYGULAMASI (1942-1946)

Yazar: Eray KONYA Giriş Türkiye’nin tüm II. Dünya Savaşı boyunca titizlikle tatbik ettiği temel politika, savaşı sınırlarından uzak tutmak yönünde şekillenmiştir. Eksikleri bulunan Türk ordusunun takviye edilmesi, olası savaşa karşı silahlı tarafsızlık politikası benimsenmesi gibi çeşitli stratejiler geliştirilmesinin yanı sıra, bu dönemde halkın besin ihtiyacının giderilmesi de önemli bir mesele …

Devamı

HAYME ANA (DEVLET ANA)’YI NASIL BİLDİK?

Yazar: Ergun BAKAR Giriş Türk tarihi araştırma ve kaynaklara ulaşma açısından oldukça güç bir alan oluşturmaktadır. Orta Asya’da, Hun ve Göktürk Devletleri ile tarih sahnesine çıkan bu topluluk tarihi ve coğrafi etmenlerin nedeniyle dünyanın farklı bölgelerine göç etmek durumunda kalmış ve bu durum Türk tarihini incelemek için farklı dil, kültür …

Devamı