Ana Sayfa / Yazılar / Tarih / Genel Tarih

Genel Tarih

tesad yazı göktürk tarih

Göktürkler Devletinde Gerileyiş ve Çöküş Evreleri Bölüm 2

İsmail A. Karaarslan[1] Giriş Göktürk devleti incelemesi iki ana makalede ele alındı. Göktürk devleti genel bakımdan değerlendirildiğinde tarihte kurulmuş olan diğer Türk devletlerinden biraz farklıdır. Bunun temel sonuçları pek tabi mevcuttur. Hülasa, Göktürklerin ilk makalesinde ortaya çıkış efsanesi, devletin kuruluşu, en parlak dönemi hakkında genel analiz yazısı şeklinde sistematik çıkarımlar …

Devamı

Enver Paşa’nın Kısa Hayat Öyküsü

“Arzu etmek (Wollen) ile yapabilmek (Können)  kelimelerini karıştırıyor ve ara sıra genel itibarıyla yapılamayacak şeyleri taahhüt ediyor.” General Hans Guhr[1] Giriş Yakın tarihimizin en çok tartışılan ve konuşulan şahsiyetlerinden birisi hiç kuşkusuz Enver Paşa’dır. Bu yazıda sizlere bu önemli şahsın hayat hikayesini anlatmanın yanında kişiliğini ve onu etkileyen olayları da …

Devamı
tesad tarih masası troçki yazısı

İstanbul’da Bir Rus Devrimcisi Lev Troçki

Lev Troçki, Rus devriminin ve Sovyet tarihinin şüphesiz en önemli figürlerinden birisidir. Hayatının büyük bir kısmı sürgünde geçirmiş olan Troçki, Lenin’in 1924 yılında ölümünden sonra Moskova’da başlayan iktidar kavgasında yer aldı, ön plana çıkan iki isim vardı, Komünist Parti’nin genel sekreteri Stalin ile harbiye komiseri ve Kızılordu’nun başında bulunan Troçki. …

Devamı

Kedi Tarihi

İnsanlığın doğa ile kurduğu ilişkinin incelenmesi, tarih bilimi içerisinde oldukça önem arz eden bir konu olarak ele alınmaktadır. İnsanın doğayı keşfi ve onu kendi istekleri doğrultusunda kullanması ise ilk çağlardan günümüze kadar gelişerek devam etmiş bir olgu olarak önümüze çıkar. Bu doğrultudan bakıldığında özellikle hayvanlarla insanlığın ilişkisi tarih boyunca süregelmiş …

Devamı