Ana Sayfa / Yazılar / Tarih / Cumhuriyet Tarihi (sayfa 2)

Cumhuriyet Tarihi

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşundan itibaren dış politika yapımında aktif bir biçimde kullanmış olduğu yol Tarafsızlık İlkesi iken, bu anlayış 1940’lı yılların ortasından itibaren terk edilmeye başlanmış ve yerini Aktif Amerikancılığa teslim etmiştir. Türkiye’nin 1952’de NATO’ya (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü) üye olmasıyla beraber Ankara kendi çıkarlarını genelde Batı’nın, özelde ise ABD’nin çıkarları ile özdeş görmeye başlamış ve Menderes hükümeti ‘’Washington’un dikte ettiği politikayı harfiyen izlemekle Türkiye’nin çıkarlarına en iyi şekilde hizmet edileceğine’’ inanmıştır. [1]

Demokrat Parti Dış Politikası ve Aktif Amerikancılık – 1

Yazan: Mücahid Rıza Alper GİRİŞ Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşundan itibaren dış politika yapımında aktif bir biçimde kullanmış olduğu yol Tarafsızlık İlkesi iken, bu anlayış 1940’lı yılların ortasından itibaren terk edilmeye başlanmış ve yerini Aktif Amerikancılığa teslim etmiştir. Türkiye’nin 1952’de NATO’ya (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü) üye olmasıyla beraber Ankara kendi çıkarlarını …

Devamı

EKMEK KARNESİ UYGULAMASI (1942-1946)

Yazar: Eray KONYA Giriş Türkiye’nin tüm II. Dünya Savaşı boyunca titizlikle tatbik ettiği temel politika, savaşı sınırlarından uzak tutmak yönünde şekillenmiştir. Eksikleri bulunan Türk ordusunun takviye edilmesi, olası savaşa karşı silahlı tarafsızlık politikası benimsenmesi gibi çeşitli stratejiler geliştirilmesinin yanı sıra, bu dönemde halkın besin ihtiyacının giderilmesi de önemli bir mesele …

Devamı

II. DÜNYA SAVAŞI’NDA MÜTTEFİK DEVLETLERİN TÜRKİYE’Yİ SAVAŞA DAHİL ETME KONUSUNDAKİ GİRİŞİMLERİ

Yazar: Eray KONYA Giriş  İkinci Dünya Savaşı, 20. yüzyıl dünya tarihinin en önemli hadiselerinden bir tanesidir. 1939-1945 arasında gerçekleşen ve yıkım gücü itibariyle ardında daha önce rastlanılmamış ölçüde büyük tahribatlar bırakan savaş, Birinci Dünya Savaşı’nı takiben imzalanan barış antlaşmalarının ortaya koyduğu statünün yeni sorunlar doğurması nedeniyle cereyan etmişti. Bilhassa da İtilaf …

Devamı

TÜRKİYE’DE TOPRAK REFORMU DENEMELERİ

Yazan: Eray KONYA GİRİŞ 29 Ekim 1923 tarihinde cumhuriyetin ilanıyla birlikte, tüm ülke çapında kapsamlı bir inkılap hareketi başlamıştı. Eğitimde ve devlet kademelerinde laiklik, kılık ve kıyafette çağdaşlaşma, hilafet ve saltanatın kaldırılması gibi büyük ölçekli dönüşümler birbirinin peşi sıra hayata geçirilirken, bu dönemde, siyasi ve kültürel atılımların halk nazarında karşılık …

Devamı

DERSİM’İN KAYIP İNSANLARI

Daha önce rastladığım bir söz: ”Tarih, kin ve düşmanlığı körüklemek için değil, ondan ders almak için vardır.” şeklindeydi.  Düşününce ne kadar doğru bir çıkarım olduğunu düşünmeden edemiyorum. Gerçekten de bu topraklarda geçmiş, sevgi ve barıştan ziyade kin ve düşmanlığı getirmekte maalesef. Bu sebepten ötürü Dersim’de yaşanmış olaylar hakkında yazdıklarımın, farklı etnik …

Devamı