Ana Sayfa / Yazılar / Tarih / Cumhuriyet Tarihi

Cumhuriyet Tarihi

tarih asker modernleşme tesad

Asker Kavramının Türk Modernleşmesi’ne Etkileri

GİRİŞ Cicero, “Doğumundan önce olan olanları bilmeyen daima çocuk kalmıştır” demiştir. Bu anlayışla bir şeyler üretmeye ve öğrenmeye başladığım TESAD ailesindeki ilk yazımı Türkiye modernleşmesinde askerin gücü konusu altında toplamaya çalıştım. Bu yazıda öncelikle Türk coğrafyasında kamusal alanın gelişimi ve modernleşme olgusu ele alınacak ve bu süreç içerisinde burjuva sınıfını …

Devamı
millet mektepleri

Erken Cumhuriyet Döneminde Yetişkin Eğitimi

Giriş …Yurttaşlarım! Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli, Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bundaki muvaffakiyeti, Türk milletinin ve onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak, azimkârane yürümesine borçluyuz. Fakat yaptıklarımızı asla kâfi göremeyiz; çünkü, daha çok ve daha büyük işler …

Devamı

İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye Ekonomisi

  Yazan: Emre ATAN  1.Giriş 20. yüzyıl, dünya dengelerini değiştiren insanlık tarihinin en kanlı savaşına sahne olmuştur. Henüz 16 yıllık genç bir cumhuriyet olan Türkiye bu savaşa fiilen girmemiş fakat gerek ekonomik gerekse coğrafi konumundan dolayı savaşın etkilerini hissetmiştir. İkinci Dünya Savaşı’nın hemen öncesinde 1938 yılı Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin malî …

Devamı

Türkiye ve Anti Amerikancılık – 1

Yazan: Mücahid Rıza Alper        Giriş İkinci Dünya Savaşının seyrine harbin ikinci yarısında etkin bir biçimde müdahil olarak tesir eden ABD bu savaşın akabinde dünya’nın egemen iki gücünden birisi olacaktı. Bu çerçevede ABD, irili ufaklı bir çok devleti ve Avrupa’nın büyük bir bölümünü kapitalist blok içerisine dahil etmişti. …

Devamı
Türkiye’nin Balkan politikası genellikle NATO ekseninde, Sovyetlerin hakimiyetini zayıflatmak ve kırmak üzerine kurgulanmıştır. Bölgedeki ülkeleri kapitalist blok safına ittifaklar yoluyla çekmek isteyen Türkiye, Kore Harbi öncesi ve NATO’ya dahil olma aşamasında, Amerika’ya olan politik sadakatini Balkanlar politikası bağlamında da devam ettirmiştir.

Demokrat Parti Dış Politikası ve Aktif Amerikancılık – 2

Yazan: Mücahid Rıza Alper Batı Ekseninde Balkan Politikası Türkiye’nin Balkan politikası genellikle NATO ekseninde, Sovyetlerin hakimiyetini zayıflatmak ve kırmak üzerine kurgulanmıştır. Bölgedeki ülkeleri kapitalist blok safına ittifaklar yoluyla çekmek isteyen Türkiye, Kore Harbi öncesi ve NATO’ya dahil olma aşamasında,  Amerika’ya olan politik sadakatini Balkanlar politikası bağlamında da devam ettirmiştir. 1948 …

Devamı