Ana Sayfa / Yazılarımız / Tarih / Asya Tarihi

Asya Tarihi

ÇİN TARİHİNDE KADININ YERİ

İlk çağlarda anaerkil duruşu olan Dünya daha sonraları fiziksel gücün ön plana çıkması, özel mülkiyet, sınıf ayrımı, din gibi olgular nedeniyle yavaş yavaş ataerkilliğe doğru kaymıştır. Günümüzde ise ataerkillik yerleşik bir algı haline gelmiştir. Paleolitik Çağda (M.Ö. 15000-8000) kadının yeri doğum olayında erkeğin rolü bilinmediği için kutsallaştırılmıştır. Kadının karnında hayata …

Devamı

İRAN İSLAM DEVRİMİ

“(Devrim zamanında yapılan) bütün bu fedakârlıkların daha ucuz karpuz alabilmek için olduğuna; genç insanlarımızı daha ucuz konutlar için feda ettiğimize, onurlu bir insanın inanabileceğini kabul etmem mümkün değildir… İran’da kitleler, dünyevi meseleler için değil, sadece Tanrı için savaştılar…” Ruhullah Humeyni İran Devriminin simgesi sayılan fotoğraflardan biri; 14 yıl süren sürgünden …

Devamı

İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA JAPON EKONOMİSİ

Birinci Dünya Savaşından önce sanayiini kurmayı başaran Japonya, Rusya’yı 1905’te mağlup ederek Batı karşısındaki gücünü göstermişti. Savaşın çıkmasından kısa bir süre sonra Almanya’nın Uzakdoğu ve Pasifik topraklarına yerleşerek siyasi ve askeri güvenliğini de sağladı. Savaş sonrası bozulan dünya ticareti sayesinde Asya pazarlarında en büyük oyuncu haline geldi. Tüm bunlar 1920’lerde …

Devamı