Ana Sayfa / Yazılar / Tarih / Askeri Tarih

Askeri Tarih

tarih asker modernleşme tesad

Asker Kavramının Türk Modernleşmesi’ne Etkileri

GİRİŞ Cicero, “Doğumundan önce olan olanları bilmeyen daima çocuk kalmıştır” demiştir. Bu anlayışla bir şeyler üretmeye ve öğrenmeye başladığım TESAD ailesindeki ilk yazımı Türkiye modernleşmesinde askerin gücü konusu altında toplamaya çalıştım. Bu yazıda öncelikle Türk coğrafyasında kamusal alanın gelişimi ve modernleşme olgusu ele alınacak ve bu süreç içerisinde burjuva sınıfını …

Devamı
Türk tarafının direnişe geçmesiyle birlikte tersine dönmüştü. Dört yıllık sıcak savaş sırasında ağırlaşan harp koşulları, siyasi iradeden yoksunluk, ordu içindeki isyanlar, bilinmeyen topraklarda yolculuk, susuzluk, olumsuzluk hissi, savaş depresyonu ve anksiyete gibi psiko-siyasal birtakım sorunlar Yunan askerlerin maneviyatını derinden sarsmıştı. Bu durum askerlerin mücadele azimlerini örseleyerek savaşın çıktılarına doğrudan tesir etmiştir.

Kurtuluş Savaşı’na Katılmış Yunan Askerlerin Psikolojileri Üzerine Kısa Bir Değerlendirme

Yazan: Eray Konya Giriş 1919-1922 yılları arasında meydana gelmiş Türk Kurtuluş Savaşı çeşitli cephelerde verilmiş olmakla birlikte askeri mücadele daha çok Yunan Ordusu’na karşı yürütülmüştü. İzmir’e asker çıkarılmasıyla başlayan Yunan işgali kısa süre içinde yayılarak tüm Ege ve Trakya bölgesine sıçramıştı. İlk etapta oluşan iyimser hava Anadolu Harekatı’nın ilerleyen evrelerinde …

Devamı