Tarih

Gülçin Çandarlıoğlu

Prof.Dr.Gülçin Çandarlıoğlu, “Tarih Metodu” Kitap İncelemesi

Öz Bu yazıda Türk Tarih Dünyası içerisinde önemli yere sahip olan Zeki Velidi Togan, İbrahim Kafesoğlu, Bahaeddin Ögel gibi değerli isimlerin rehberliğinde çalışmış olan İslam öncesi Orta Asya Türk Tarihi Uzmanı Prof.Dr.Gülçin Çandarlıoğlu’nun “Tarih Metodu” isimli eserinin incelemesini yapmak amaçlanmıştır. Yazı, giriş ve sonuç bölümlerinin haricinde, eserin her bir bölümü …

Devamı
Magdalalı Meryem

Mecdelli Meryem ve Kilise Feminizmi

1. Geleneksel Hıristiyanlıkta Mecdelli Meryem Mecdelli Meryem (Mary Magdalene), Batı Hıristiyanlarına göre tövbe etmiş ve Mesih tarafından bağışlanmış bir fahişe[1]. İsminin Mecdelli olmasının sebebi, Celile (Galilee) Denizi kıyısındaki Mecdelle (Magdalene) kasabasından geldiği içindir. Yaşadığı dönemde Meryem, çok popüler bir isim olduğu için, isim karışıklığına sebebiyet verilmemek için yaygın isime sahip …

Devamı
tesad Durkheim biyografi yazısı

Emile Durkheim’in Hayatı ve Eserlerine Kısa Bir Bakış

Giriş Ünlü sosyologlardan biri olan Durkheim’in sosyolojiye önemli katkıları olmuştur. Her ne kadar “sosyoloji” sözcüğünü ilk kullanan August Comte olsa da, Durkheim bu sözcüğün içerisini tamamlayan kişi olmuştur. O, Fransız ekolünün öncülülerindendir ve yapısal-işlevselci bir bakış açısına sahiptir, olayları bu bakış açısına göre yorumlamaktadır. Makro sosyolojik etkide araştırmalar yapmıştır, tabi …

Devamı
cemal kafadar kim var imiş kitap analizi

Cemal Kafadar, Kim Var İmiş Biz Burada Yoğ İken / Kitap Analizi

Öz Bu yazıda Türk Tarih Kurumu şeref üyesi, Princeton, Harvard, Boğaziçi, Koç gibi üniversitelerde görev almış akademisyen-yazar Cemal Kafadar hocaya ait ‘Kim Var İmiş Biz Burada Yoğ İken’ başlıklı eserin incelemesi yapılacaktır. İncelemenin okuyucularına dört makaleden oluşan kitapla ilgili kısaca bilgi verme gayesi güden bu çalışma giriş ve sonuç bölümleri …

Devamı