Ana Sayfa / Yazılar / Siyaset / Makaleler (sayfa 8)

Makaleler

Uluslararası Hukukta Devlet Tanımı ve Tanınmayan Devletlerin Statüsü

Yazan: İlkay TÜRKEŞ ULUSLARARASI HUKUKTA DEVLET TANIMI VE  TANINMAYAN DEVLETLERİN STATÜSÜ GİRİŞ Yazımıza başlamadan önce, ele alacağımız kavramların tanımları hakkında kısaca bilgi sahibi olmak işimizi kolaylaştıracaktır. Öncelikle uluslararası hukuku, çok derin ve geniş kapsamlı olmasına rağmen, net bir şekilde, uluslararası hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen ve bu öznelerin faaliyetlerini, faaliyet …

Devamı

BM Deniz Hukuku – Enerji Çalışmaları Açısından Kıbrıs’a Yaklaşım, İhlal Edilen Haklar ve Paylaşılamayan Akdeniz

Yazan: İlkay TÜRKEŞ BM DENİZ HUKUKU-ENERJİ ÇALIŞMALARI AÇISINDAN KIBRIS’A YAKLAŞIM, İHLAL EDİLEN HAKLAR VE PAYLAŞILAMAYAN AKDENİZ GİRİŞ Bir ülkeyi, o ülkede bulunan devleti ve yapısını, işleyişini, hangi durumlarla iç içe olduğunu kavrayabilmek için öncelikle coğrafi açıdan değerlendirmesini yapmak gerekir. Muhtemeldir ki ele aldığımız coğrafi yapı; bizi jeopolitik konum, stratejik önem, …

Devamı

Milletler Cemiyeti Örneği Üzerinde İdealizm Teorisi

Yazan: Ertuğrul Gazi KEFİNSİZ 1. Giriş Liberalizm, belirli gaye ve menkıbeleri olan bir siyasal gelenektir. Liberal görüş, karmaşık bir dünyada devletler ve harici uluslararası aktörlerin dünya siyasetiyle meşgul olduğu bir toplumdan söz eder.[1] Liberalizmin bütün versiyonlarının dayanak noktası, çoğulcu uluslararası toplumda rekabet halindeki çıkarlar arasında uyum veya denge kavramıdır. Bireyler, …

Devamı

Turgut Özal Dönemi Türk Dış Politikası

Yazan: Batuhan YAŞAR Giriş 1960 ve 70’lerde Türkiye siyaseti ve dış politikasını belirleyen ideolojiler,1980 Darbesinden sonra yerini ‘’icraat, iş bitiricilik, realite, uzlaşma, yenilikçilik’’ gibi kavramların siyasi söylemlerde etkili olduğu bir sürece bırakmıştır. Daha önceki dönemlerde yaşanan zorlukların aşılması ve bir daha aynı olaylarla karşılaşılmaması için sistemsel olarak pratiğe dayalı, ekonomi …

Devamı

Ana Hatlarıyla Soğuk Savaş (1945-1960)

Yazan: Ertuğrul Gazi KEFİNSİZ DÖNEMİ ŞEKİLLENDİREN FAKTÖRLER Soğuk savaşı doğuran faktörlerin bir kısmı Birinci Dünya Savaşının sonuçlarına kadar uzanmaktadır. Birinci Dünya Savaşı’nın sonuçlarıysa İkinci Dünya Savaşının sebepleri arasında zikredilmektedir. Bundan dolayı İkinci Dünya Savaşı’nın doğurmuş olduğu dünya konjonktürü iyi anlaşılmalıdır. İkinci Dünya Savaşı, tarihin gördüğü en yıkıcı savaşlardan biri olmuştur. …

Devamı