Ana Sayfa / Yazılar / Siyaset / Makaleler (sayfa 5)

Makaleler

Uluslararası Hukukta Diplomatların Dokunulmazlıkları ve Bağışıklığı

Özet Bu çalışmada karar alıcıların(devletlerin), izledikleri diplomatik süreçler (müzakereler, söylemler vb.) ve bu süreçlerin işletilebilmesinde veya çıkarların yerine getirilebilmesinde belirlenen temsilcilerin haklarının devletler nezdinde korunması işlenmiştir. Diplomatik ilişkilerin güvenilir bir ortamda inşa edilebilmesi gerekmektedir. Diplomatların/diplomatik temsilcilerin kendi devletlerini temsil edebilmelerindeki engellerin ortadan kaldırılmasından ziyade temsilcinin kendi kişisel dokunulmazlıkları, idari ve …

Devamı

Roma Hukukunun Günümüze Taşınması Ve Modern Hukuka Etkisi

Özet Roma İmparatorluğu’nun siyasi egemenliğinin 1453 yılında son bulduğu kabul edilir ancak Roma İmparatorluğu’nun hukuki egemenliği halen tüm Avrupa ve hatta küresel bağlamda devam etmektedir. Roma’nın kuruluşundan Doğu Roma İmparatoru İustinianus’un ölümüne kadar kullanılan hukuk düzeni bugün çağdaş hukuk düzenleri içinde ciddi anlamda yer almaktadır. Roma Hukuku bugün özel hukuk …

Devamı

Yeni-sosyalliğin İnsan İnşası: Bağımlılık, Umursamazlık – Bencillik ve Ben – sevicilik (Narsisizm) Durumları Bağlamında Sosyal Medya ve Modern İnsan İlişkisi

De Te Fabula Narratur Marx. Öz  Modern toplum için, iddialı bir söylem de olsa, artık sosyal medya üzerinden şekilleniyor diyebiliriz. Orada, sosyal medyada, farklı ortamlarda üzerinde konuşulması gerektiği vurgusu yapılan konular hakkında düşünüyor ve fikirler beyan ediyoruz. Fikirleri bir küçük kırmızı kalp imgesinin sayısı ile değer kazanan kişileri hayatımızın neredeyse …

Devamı

Türkiye’de Tek Parti Rejiminin Sona Ermesindeki İç Etkenler

Özet Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi 1923-1950 yılları arasında 27 yıl iktidarda kalmış, iç ve dış etkenler sebebiyle zamanla gücünü kaybetmiş 1940’lı yılların sonunda ise baskılar sebebiyle demokratikleşme sürecini hızlandırarak çok partili sistemin önünü açmıştır. 1950 seçimlerinde Demokrat Parti’nin iktidara gelmesi ile CHP’nin 27 yıllık tek parti …

Devamı

İran Devrimi: Humeyni’nin Zaferi / Bölüm 2

Öz 7 Ocak 1978 tarihinde yayımlanan bir gazete yazısıyla başlayan devrim kıvılcımı kısa süre içerisinde tüm ülkeyi sararak İran’ı yangın yerine çevirmişti. Muhammed Rıza Şah olan biteni ilk başlarda pek önemsemese de, durumun vehametini kavradığında İran halkı devrim yolunda birçok kilometre taşını aşmıştı bile. 7 Ocak tarihi, Avusturya veliahtının katledildiği …

Devamı