Ana Sayfa / Yazılar / Siyaset / Makaleler (sayfa 3)

Makaleler

Cemal Abdül Nasır Dönemi Mısır Dış Politikası

Giriş Mısır, yüzyıllar boyunca dünya medeniyetlerine örnek teşkil eden uygarlık yapısı, zengin tarihi ve farklı kültürel ögeleriyle tarih boyunca insanları cezbetmeyi başarmıştır. Elbette dünya siyaseti ve uluslararası sistem durmaksızın bir değişim içindedir ve Mısır medeniyeti de bu değişime zaman zaman ayak uyduramamıştır. Bunun sonucu olarak süreç içerisinde siyasi, ekonomik, teknolojik …

Devamı

Eleştirilerle Liberal Teori, Savaş ve Barış

Öz Uluslararası ilişkilerin ana akım teorilerinden biri olan Liberal teori savaşların önlenebileceğine ve barışın sağlanabileceğine inanmaktadır. Okuyacak olduğunuz bu yazı anarşik olduğu kabul edilmiş bir sistemde devletler savaşmak yerine barışı sağlayabilir mi sorusuna liberal geleneğin verdiği cevap ve çözümlerin yanında bunlara gelen eleştirileri inceleyecek olup son olarak da Kant’ın Ebedi …

Devamı
Soğuk Savaşın Tarihi

Realizm Üzerine Bir Bakış: Soğuk Savaş

ÖZET Realizm ve neorealizm Soğuk Savaş boyunca uluslararası ilişkiler disiplinini en fazla domine eden teori olmuştur. Bu yazıda, realizmin ortaya koyduğu fikirler ve kendi içindeki ayrımlarını gösterdikten sonra realizmin güvenliğe bakış açısını değerlendirilecek olup, örnek olay olarak Soğuk Savaş dönemini incelenecektir. Anahtar Kelimeler: realizm, güç, neorealizm, güvenlik, soğuk savaş, nükleer …

Devamı
tesad abd küba dış politika ve ilişkiler

Küba Devrimi Sonrası ABD – Küba İlişkileri

ÖZET 1959 yılında Fidel Castro yönetime geçene kadar uzun yıllar boyunca ABD -Küba ilişkileri iyi düzeyde seyretmiş olup iki ülke dış politikada her zaman müttefik olmuştur. Castro yönetiminden sonra ideolojisi ve politikaları değişen Küba’nın ABD’ye bakış açısı tamamen değişmiştir. Soğuk Savaş dönemi boyunca Sovyetlerin tarafında yer alan Küba, ABD için …

Devamı

Fransız Devrimi’nin İnsan Hakları Üzerindeki Etkisi

Giriş İnsan haklarının tarihi gelişimi eski çağ ile başlamıştır. Ancak 17. ve 18. yüzyıllara kadar çok fazla gelişme sağlanamamıştır.[1] Ortaçağ karanlığını zorlayan insan düşüncesinin hızla yayılarak tüm dünyayı etkisi altına alan bir ideoloji biçimine dönüşebilmesi Fransız Devrimi gibi en az beş yüz yıllık ekonomik ve toplumsal bir gelişimin ve değişimin sentezi …

Devamı