Ana Sayfa / Yazılar / Siyaset / Makaleler (sayfa 2)

Makaleler

1999-2002 Yılları Arasında Bülent Ecevit Başbakanlığı’nda Türkiye

Giriş Türk siyasetinin Karaoğlan’ı diye bilinen Bülent Ecevit, beş kez Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanlığını yapmıştır. 1977 yılında azınlık hükümetin başbakanı olan Ecevit’in, 1980 darbesinden sonra siyasetle uğraşması yasaklanmıştır. 10 yıl sonra yasak kalktığında daha öncesinde de zihninde yer edinmiş ‘’Demokratik Sol’’, ‘’Ortanın Solu’’ fikirleriyle Demokratik Sol Partisi’nin başına geçmiş ve ardından …

Devamı

IRA (Ireland Republic Army) İç Dinamikleri ve Bölgeye Etkileri

Giriş Son yüzyılın terör örgütlerinin yapısı ve faaliyetleri incelendiğinde, IRA yani İrlanda Cumhuriyet Ordusu için ayrı bir parantez açmak gerekmektedir. Zira gerek kurulma sebebi gerek gösterdiği faaliyetler ve gerekse siyasi uzantısının varoluşu, örgütü diğer pek çok terör örgütünden farklı bir noktaya taşımaktadır. Bu makalede IRA’nın kuruluş süreci, diğer örgütlerden farklılıkları …

Devamı

Josip Broz Tito ve Bağlantısızlar Hareketi

Giriş Bu çalışma, II. Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan iki kutuplu sistemde kendisini ayrı bir konumda gören, o dönemki tanımlamayla Üçüncü Dünya ülkelerini, Bağlantısızlar Hareketini ve topluluğa üye ülkelere rol model olan lider Josip Broz Tito dönemine ışık tutmayı amaçlamaktadır. Şüphesiz bu devletler topluluğunun anlaşılabilmesi için dönemin konjonktürel durum analizinin yapılması …

Devamı

1960-1974 Yılları Arasında Bülent Ecevit’in Türk Siyasal Hayatındaki Rolü ve Etkisi

Giriş 29 Ekim 1923 Cumhuriyet’in ilanıyla başlayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’nin tek partili dönemi Demokrat Parti (DP)’nin 1950 seçimlerini kazanmasına kadar sürmüştür. 1950 seçimleriyle çok partili hayata geçen Türkiye’de Demokrat Parti’nin hayatı 10 yıl kadar sürebilmiş, 27 Mayıs 1960 darbesiyle son bulmuştur. Cumhuriyet tarihinin ilk darbesi olan 27 Mayıs 1960 …

Devamı
Avrupa Birliği

Avrupa Birliği: Federasyon Mu, Konfederasyon Mu? Tartışması Üzerine Teorik Bir Yaklaşım

Özet                         Maastricht Paktı, diğer adıyla Avrupa Birliği Paktı, 1 Kasım 1993 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu pakt ile 1999’a kadar parasal birliğin tamamlanmasına, Avrupa vatandaşlığının oluşturulmasına ve ortak dış ve güvenlik ile adalet ve içişlerinde işbirliği politikalarının meydana getirilmesine …

Devamı