Makaleler

almanya ve sosyal demokrasi

Sosyal Demokrasi ve Almanya

Özet Sosyal demokrasi, 19. yy’da Avrupa’da ortaya çıkan II. Dünya Savaşı’ndan sonra politikalarıyla bütün dünyada kabul görmüş bir ideolojidir. Almanya’da doğmuş ve buradan bütün dünyaya yayılmıştır. Bu ideoloji birçok evreden geçmiş ve günümüzde en çok tartışılan ideolojiler arasında yerini almıştır. “Sosyal demokrasi bitti mi?” sorusu sosyal demokrasinin bu dönemdeki krizini …

Devamı
ırak ve saddam hüseyin tesa

Irak’ta Saddam Hüseyin ve Şii Çatışması

Özet     Irak’ın %60-65’ini oluşturan Şiiler dini bakımdan en büyük topluluğu oluşturmaktadır. Ancak Irak kurulduğundan beri en çok baskı gören topluluklardan biridir. Özellikle Saddam Hüseyin döneminde baskı daha da artmış ve Şiiler şiddet yolunu seçerek mücadele etmişlerdir. Ancak bir sonuç elde edememişler karşılığında ağır hapis ve idam cezaları verilmiştir. …

Devamı

Karar Verme, Kararlılık ve Kararsızlık: Öznenin Davranma Momentumu

Giriş Bireyler, bir hayata sahip olduklarını anladıkları, hayat hakkında öz-bilinç geliştirdikleri ilk andan itibaren karar verme davranışları sergilerler. Özneler bazen karar verme durumu üzerinde tek yetke konumunda değillerdir. Bazen de karar alma sürecinin tüm boyutlarında kendileri vardır. Bazen tek ve basit bir durumla ilgili karar alırlar, bazen de iç içe …

Devamı

Irak Baas’ı

Özet Irak kurulduğundan beri birçok problemle karşı karşıya kalmış ve bu problemler gerek içten gerekse dıştan müdahalelerle çözülmeye çalışılmıştır. 1958 yılından itibaren birçok darbe gerçekleşmiş ve 1968 darbesiyle Baas Partisi Irak’ta 35 sene hüküm sürmüştür. 1979’dan itibaren Saddam Hüseyin’in tek başına iktidar olmasıyla da Baas Partisi Irak’ta bugün yaşanan olayların …

Devamı

1958 Irak Askeri Darbesi

Giriş 1950’li yıllar Ortadoğu için darbeyle geçen yıllar olarak anılabilir. Özellikle 1952’de Mısır’da yapılan darbe Mısır’ın olduğu gibi Ortadoğu’ya da bakış açısını değiştirmiş ve Arap milliyetçiliğinin yükselmesiyle birlikte darbeler yaşanmıştır. Ortadoğu’da ilk askeri darbenin yapıldığı yer olan Irak, bakıldığında askeri darbelerin yaşandığı yer olarak gözümüze çarpmaktadır. 1936’da General Bekir Sıdkı …

Devamı