Makaleler

tesad abd küba dış politika ve ilişkiler

Küba Devrimi Sonrası ABD – Küba İlişkileri

ÖZET 1959 yılında Fidel Castro yönetime geçene kadar uzun yıllar boyunca ABD -Küba ilişkileri iyi düzeyde seyretmiş olup iki ülke dış politikada her zaman müttefik olmuştur. Castro yönetiminden sonra ideolojisi ve politikaları değişen Küba’nın ABD’ye bakış açısı tamamen değişmiştir. Soğuk Savaş dönemi boyunca Sovyetlerin tarafında yer alan Küba, ABD için …

Devamı

Fransız Devrimi’nin İnsan Hakları Üzerindeki Etkisi

Giriş İnsan haklarının tarihi gelişimi eski çağ ile başlamıştır. Ancak 17. ve 18. yüzyıllara kadar çok fazla gelişme sağlanamamıştır.[1] Ortaçağ karanlığını zorlayan insan düşüncesinin hızla yayılarak tüm dünyayı etkisi altına alan bir ideoloji biçimine dönüşebilmesi Fransız Devrimi gibi en az beş yüz yıllık ekonomik ve toplumsal bir gelişimin ve değişimin sentezi …

Devamı

Fransa’nın Cezayir Soykırımının Cezayir’e Etkisi

‘’Soy-kırımı yapabilen tek canlı insan-dı-r.’’ Giriş Cezayir, tarihinin en çıkmaz ve en zor dönemini Osmanlı’nın idaresinden çıkmasıyla beraber yaşamıştır. Fransa ve İngiltere’nin güç ve iktisadi mücadelesi Cezayir üzerinde uzun vadede olumsuz etikler meydana getirmiştir. Fransa, Cezayir’deki hakimiyetini sağlamak için her türlü yola başvurarak bölgede kanlı bir soykırım işlemiştir. Fransa’nın gayri-meşru …

Devamı

İsveç’te Sosyal Demokrasi

Özet Sosyal demokrat partiler birçok ülkede iktidara gelmiş ve önemli izler bırakmıştır. Ancak bir ülke var ki modern tarihi bir sosyal demokrat partiyle özleşmiştir. Bu ülke İsveç’ten başkası değildir. İsveç’te 1920 yılında ilk defa iktidar olan SAP, İsveç’in talihini değiştiren partidir. Bu yazımızda İsveç Sosyal Demokrat Parti’nin kuruluşundan günümüze olan …

Devamı