Ana Sayfa / Yazılar / Siyaset / Makaleler

Makaleler

Lübnan’ın Tarihsel Gelişimi ve Ortadoğu Politikalarına Etkisi

 Öz Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılmasının ardından Büyük Suriye’ye hakim olan Fransızlar, Marunilere devlet kazandırmak için Osmanlı İmparatorluğu döneminde kurulan Lübnan Dağı Mutasarrıflığı’na Müslümanların yaşadığı bölgeleri ekleyerek Büyük Lübnan’ı oluşturmuştu. Birbirinden farklı pek çok dini ve etnik grubun bir arada yaşamak zorunda olduğu Büyük Lübnan’da, ulus inşa etmenin imkansız olması sebebiyle, ülkede …

Devamı

Post-Kolonyal Teoriye Kısa Bir Bakış

Giriş     Uluslararası ilişkiler disiplinine uzun bir dönem boyunca hakim olan geleneksel görüşlerin ve disiplinin ana özne olarak ‘Batı’yı almasına karşı bir görüş,  post-kolonyal çalışmalardan gelmiştir. 3.Dünya olarak da bilinen Afrika, Latin Amerika gibi bölgelerde, ülkeler hakkındaki siyasi, ekonomik, ve özellikle kültürel bilgilerin Batı tarafından anlatılması bu çalışmaların eleştirdiği bir …

Devamı

1999-2002 Yılları Arasında Bülent Ecevit Başbakanlığı’nda Türkiye

Giriş Türk siyasetinin Karaoğlan’ı diye bilinen Bülent Ecevit, beş kez Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanlığını yapmıştır. 1977 yılında azınlık hükümetin başbakanı olan Ecevit’in, 1980 darbesinden sonra siyasetle uğraşması yasaklanmıştır. 10 yıl sonra yasak kalktığında daha öncesinde de zihninde yer edinmiş ‘’Demokratik Sol’’, ‘’Ortanın Solu’’ fikirleriyle Demokratik Sol Partisi’nin başına geçmiş ve ardından …

Devamı

IRA (Ireland Republic Army) İç Dinamikleri ve Bölgeye Etkileri

Giriş Son yüzyılın terör örgütlerinin yapısı ve faaliyetleri incelendiğinde, IRA yani İrlanda Cumhuriyet Ordusu için ayrı bir parantez açmak gerekmektedir. Zira gerek kurulma sebebi gerek gösterdiği faaliyetler ve gerekse siyasi uzantısının varoluşu, örgütü diğer pek çok terör örgütünden farklı bir noktaya taşımaktadır. Bu makalede IRA’nın kuruluş süreci, diğer örgütlerden farklılıkları …

Devamı

Josip Broz Tito ve Bağlantısızlar Hareketi

Giriş Bu çalışma, II. Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan iki kutuplu sistemde kendisini ayrı bir konumda gören, o dönemki tanımlamayla Üçüncü Dünya ülkelerini, Bağlantısızlar Hareketini ve topluluğa üye ülkelere rol model olan lider Josip Broz Tito dönemine ışık tutmayı amaçlamaktadır. Şüphesiz bu devletler topluluğunun anlaşılabilmesi için dönemin konjonktürel durum analizinin yapılması …

Devamı