Makaleler

Roma Hukukunun Günümüze Taşınması Ve Modern Hukuka Etkisi

Özet Roma İmparatorluğu’nun siyasi egemenliğinin 1453 yılında son bulduğu kabul edilir ancak Roma İmparatorluğu’nun hukuki egemenliği halen tüm Avrupa ve hatta küresel bağlamda devam etmektedir. Roma’nın kuruluşundan Doğu Roma İmparatoru İustinianus’un ölümüne kadar kullanılan hukuk düzeni bugün çağdaş hukuk düzenleri içinde ciddi anlamda yer almaktadır. Roma Hukuku bugün özel hukuk …

Devamı

Yeni-sosyalliğin İnsan İnşası: Bağımlılık, Umursamazlık – Bencillik ve Ben – sevicilik (Narsisizm) Durumları Bağlamında Sosyal Medya ve Modern İnsan İlişkisi

De Te Fabula Narratur Marx. Öz  Modern toplum için, iddialı bir söylem de olsa, artık sosyal medya üzerinden şekilleniyor diyebiliriz. Orada, sosyal medyada, farklı ortamlarda üzerinde konuşulması gerektiği vurgusu yapılan konular hakkında düşünüyor ve fikirler beyan ediyoruz. Fikirleri bir küçük kırmızı kalp imgesinin sayısı ile değer kazanan kişileri hayatımızın neredeyse …

Devamı

Türkiye’de Tek Parti Rejiminin Sona Ermesindeki İç Etkenler

Özet Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi 1923-1950 yılları arasında 27 yıl iktidarda kalmış, iç ve dış etkenler sebebiyle zamanla gücünü kaybetmiş 1940’lı yılların sonunda ise baskılar sebebiyle demokratikleşme sürecini hızlandırarak çok partili sistemin önünü açmıştır. 1950 seçimlerinde Demokrat Parti’nin iktidara gelmesi ile CHP’nin 27 yıllık tek parti …

Devamı

İran Devrimi: Humeyni’nin Zaferi / Bölüm 2

Öz 7 Ocak 1978 tarihinde yayımlanan bir gazete yazısıyla başlayan devrim kıvılcımı kısa süre içerisinde tüm ülkeyi sararak İran’ı yangın yerine çevirmişti. Muhammed Rıza Şah olan biteni ilk başlarda pek önemsemese de, durumun vehametini kavradığında İran halkı devrim yolunda birçok kilometre taşını aşmıştı bile. 7 Ocak tarihi, Avusturya veliahtının katledildiği …

Devamı

İngiltere’de Sosyal Demokrasi

Giriş Sanayi Devrimi’nin başladığı yer olan İngiltere, işçi hareketlerinin önemli olduğu bir ülkedir. İşçiler birçok hak için birlikte mücadele etmişler ve bu hakların bir kısmını almışlardır. Tabii bu hareketler İngiltere’de yeni düşüncelerin ortaya çıkmasını sağlamış, sosyalizmden de etkilenen düşünürler bu işçi hareketlerini kontrol etmeye başlamışlardır. İşçiler yalnızca sendikal olarak değil …

Devamı