Makaleler

Fransa’nın Cezayir Soykırımının Cezayir’e Etkisi

‘’Soy-kırımı yapabilen tek canlı insan-dı-r.’’ Giriş Cezayir, tarihinin en çıkmaz ve en zor dönemini Osmanlı’nın idaresinden çıkmasıyla beraber yaşamıştır. Fransa ve İngiltere’nin güç ve iktisadi mücadelesi Cezayir üzerinde uzun vadede olumsuz etikler meydana getirmiştir. Fransa, Cezayir’deki hakimiyetini sağlamak için her türlü yola başvurarak bölgede kanlı bir soykırım işlemiştir. Fransa’nın gayri-meşru …

Devamı

İsveç’te Sosyal Demokrasi

Özet Sosyal demokrat partiler birçok ülkede iktidara gelmiş ve önemli izler bırakmıştır. Ancak bir ülke var ki modern tarihi bir sosyal demokrat partiyle özleşmiştir. Bu ülke İsveç’ten başkası değildir. İsveç’te 1920 yılında ilk defa iktidar olan SAP, İsveç’in talihini değiştiren partidir. Bu yazımızda İsveç Sosyal Demokrat Parti’nin kuruluşundan günümüze olan …

Devamı

Sünni Siyasi Geleneğin Oluşumu Ve Türk Siyaseti Üzerindeki Etkileri

1.İslamiyet’ten Önce Arap Yarımadasının Durumu İslamiyet öncesi Arap Yarımadasının en belirgin özelliklerinden bir tanesi siyasal birlikten mahrum küçük devletlerin varlığıdır. Güçlü bir kabilecilik anlayışı ve birliğine dayanan bu küçük devletlerin siyasal birliktelik oluşturamamasının temelde 2 nedeni vardır. Bunlardan birincisi sıkı bir kabilecilik asabiyesinin var olmasıdır. Kabileler birbirleri ile bütünleşik güçlü …

Devamı

Osmanlı Modernleşmesi: Tanzimat’a Hazırlık Dönemi (1789 – 1839)

OSMANLI MODERNLEŞMESİ: TANZİMAT’A HAZIRLIK DÖNEMİ (1789-1839) “İnsanın toplumsal durumu onun kişisel durumuna uyar ve çoğu hususlarda biri diğerine paraleldir. Her şeyden önce, insanın tabiî hayatı büyüme, duraklama ve düşme yılları olmak üzere üç evre halinde hesaplanır. Kişilerde bu üç evrenin süreleri mukadder olmakla beraber bu süreler kişisel yapının sağlamlığına ya …

Devamı