Ana Sayfa / Yazılar / Siyaset / Makaleler

Makaleler

Josip Broz Tito ve Bağlantısızlar Hareketi

Giriş Bu çalışma, II. Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan iki kutuplu sistemde kendisini ayrı bir konumda gören, o dönemki tanımlamayla Üçüncü Dünya ülkelerini, Bağlantısızlar Hareketini ve topluluğa üye ülkelere rol model olan lider Josip Broz Tito dönemine ışık tutmayı amaçlamaktadır. Şüphesiz bu devletler topluluğunun anlaşılabilmesi için dönemin konjonktürel durum analizinin yapılması …

Devamı

1960-1974 Yılları Arasında Bülent Ecevit’in Türk Siyasal Hayatındaki Rolü ve Etkisi

Giriş 29 Ekim 1923 Cumhuriyet’in ilanıyla başlayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’nin tek partili dönemi Demokrat Parti (DP)’nin 1950 seçimlerini kazanmasına kadar sürmüştür. 1950 seçimleriyle çok partili hayata geçen Türkiye’de Demokrat Parti’nin hayatı 10 yıl kadar sürebilmiş, 27 Mayıs 1960 darbesiyle son bulmuştur. Cumhuriyet tarihinin ilk darbesi olan 27 Mayıs 1960 …

Devamı
Avrupa Birliği

Avrupa Birliği: Federasyon Mu, Konfederasyon Mu? Tartışması Üzerine Teorik Bir Yaklaşım

Özet                         Maastricht Paktı, diğer adıyla Avrupa Birliği Paktı, 1 Kasım 1993 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu pakt ile 1999’a kadar parasal birliğin tamamlanmasına, Avrupa vatandaşlığının oluşturulmasına ve ortak dış ve güvenlik ile adalet ve içişlerinde işbirliği politikalarının meydana getirilmesine …

Devamı

Yitirilen Bir Teori: İdealizm

Özet 20. yüzyılda Birinci Dünya Savaşının gerçekleşmesi sonucunda akademik anlamda çalışmalara başlayan uluslararası ilişkilerin ilk teorisi, savaş ve barış üzerine tartışmalar gerçekleştiren ve savaşların nasıl önlenebileceği ve kalıcı barışın nasıl sağlanabileceği sorularına cevap arayan İdealizm olmuştur. Birinci Dünya Savaşından sonra hızla etkisini artırarak ikinci bir savaşı engellemeyi amaçlamış ancak hüsrana …

Devamı

Cemal Abdül Nasır Dönemi Mısır Dış Politikası

Giriş Mısır, yüzyıllar boyunca dünya medeniyetlerine örnek teşkil eden uygarlık yapısı, zengin tarihi ve farklı kültürel ögeleriyle tarih boyunca insanları cezbetmeyi başarmıştır. Elbette dünya siyaseti ve uluslararası sistem durmaksızın bir değişim içindedir ve Mısır medeniyeti de bu değişime zaman zaman ayak uyduramamıştır. Bunun sonucu olarak süreç içerisinde siyasi, ekonomik, teknolojik …

Devamı