Ana Sayfa / Yazılar / Siyaset / Güncel Analizler

Güncel Analizler

Somali’ye Dair Bakış: Türkiye ile İlişkiler

“Kapitalizm ve sömürgeci kültür, şehirde yaş ve kuru demeden her şeyi içine alan bir ateş yaktı.“ Ali ŞERİATI “Afrika’nın insanlık tarihine yapmış olduğu en çarpıcı katkı barışçıl bir şekilde devlet olmadan yaşanılabileceğini göstermek olmuştur“ Jean François Bayart ANA HATLARIYLA SOMALİ 1869-1916 yılları arasında kuzey bölgesi Osmanlı’nın parçası olan Somali, 1960 …

Devamı

Türkiye Özelinde Seçim Sistemleri : Yerel Seçimler

İlk kullanım örneklerini Eski Yunan’da görebileceğimiz “demokrasi” terimine tarih içerisinde birçok anlam yüklenmiştir. Demokrasi kelimesi Yunanca yönetim anlamına gelen “kratos” kelimesinden gelmektedir. “Demos” kelimesi Yunanlılar tarafından, “fakirler” veya “çoğunluklar” anlamında kullanılsa da burada “halk” anlamında kullanılmaktadır. Bu bağlamda, demokrasi teriminden “halkın yönetimi” anlamını çıkarabilmemiz mümkündür. [1] Günümüzde herkes tarafından sıklıkla …

Devamı

Türkiye’nin Avrupa Birliği Serüveni

GİRİŞ Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan itibaren muasır medeniyetler seviyesine yükselme hedefi ile dış politikada birçok atılımda bulunmuştur. Uluslararası ve bölgesel birçok örgütte aktif rol oynayan Türkiye, 1958 yılından bu yana Avrupa Birliği’ne üyelik yolunda Birlik ile ilişkilerini sıkı bir şekilde devam ettirmiştir. 1952 yılında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu olarak kurulup …

Devamı

Trump ABD’sinde Gerçekleşen İnsan Hakları İhlalleri

Giriş İnsan hakları, artık insan olmanın en temel şartı olarak kabul edilmektedir. Bu haklara sahip olmayan bir kişi, insan olma niteliği bakımından eksiktir. Düşünce özgürlüğü olmadığı için düşüncelerini açıklayamayan; inanç özgürlüğü olmadığı için istediği dine inanıp gereklerini yerine getiremeyen; mülkiyet hakkı olmadığı için çalışarak kazandıklarına sahip olamayan ve diğer birçok …

Devamı