Ana Sayfa / Yazılar / Siyaset / Araştırma Yazıları (sayfa 3)

Araştırma Yazıları

Lübnan’ın Siyasi Yapısı ve Hizbullah

Yazan: Egehan ÇİMEN LÜBNAN SİYASİ YAPISI VE HİZBULLAH: Giriş Kıymetli coğrafyasının yanında Orta Doğu bölgesi genellikle terör örgütleri ile birlikte anılmaktadır.  Orta Doğu’da yaşanan ekonomik ve siyasi boşluklar, terör örgütlerinin elini güçlendirmektedir. Din, mezhep, etnik köken, milliyetçilik gibi kavramlara dayanan ve bu ayrışmaları iyi kullanan terör unsurları, Orta Doğu siyasetinin …

Devamı

Siyaset Psikolojisi: Bireyin Siyasal Davranışını Etkileyen Unsurlar ve Oy Verme Eğilimi

Yazan: Ahmet F. VATANSEVER Siyaset Psikolojisi: Bireyin Siyasal Davranışını Etkileyen Unsurlar ve Oy Verme Eğilimi GİRİŞ 20. yüzyılın başlarından itibaren küreselleşmenin etkisiyle birlikte değişen ve gelişen uluslararası sistem içerisinde bireylerin ve kitlelerin önemi artmıştır. Bu değişim ve gelişimle birlikte bireylerin ve kitlelerin davranışlarını anlamak, açıklamak ve öngörmek ihtiyaçları da doğmuştur. …

Devamı

İdeoloji Kavramı Üzerine Kısa Bir Bakış

Yazan: Batuhan YAŞAR 1.İdeoloji Kavramı Üzerine Kısa Bir Bakış İdeoloji kavramı kötü anlamda kullanılma olasılığı da bulunan özel kavramlardan biri olarak literatürde yerini almaktadır. Marksist terminolojide yanlış bilinç ve hakikatin karşıtı olarak tanımlanması, bu olumsuz imajın meydana gelmesi halini iyice güçlendirmiştir. Aslında ideoloji konusunda tek ve kesin bir düşünüş şeklinin …

Devamı

Aristotales ve Devlet Teorileri

Yazan: Yunus Berkay DOĞAN Giriş İnsanoğlunun bireyselden toplu yaşama geçişi uzun bir serüvenin parçasıdır. İnsanlık tarihinin avcılık ve toplayıcılık evresinden yerleşik hayata geçmesi binlerce yıllık şehirlerin ve devletlerin tarih sahnesinde yerini almasının ilk adımı olmuştur. Milattan önce 8. Yüzyılda, tarımla beraber, Çatalhöyük (Konya) ve Göbeklitepe (Urfa) civarlarında yerleşik hayat görülmeye …

Devamı

Orta Doğu’da Kadın Olmak

Yazan: Lale CEVHEROĞLU Orta Doğu’da Kadın Olmak 1. Giriş “Ortadoğu” kavramı coğrafi yapısından ziyade tamamiyle siyasi anlam ile içselleşmiş bir kavramdır. Her zaman Batı medeniyetlerinin ilgi odağı olan Ortadoğu, her ne kadar benzer inanış, kültür, siyasi yapılar topluluğu olarak gözükse de birbirinden farklı topluluklara ev sahipliği yapan bir toprak parçasıdır. …

Devamı