Ana Sayfa / Yazılar / Siyaset / Araştırma Yazıları (sayfa 2)

Araştırma Yazıları

Alevilik Üzerine

Giriş Alevilik; ritüelleri, inanç biçimi ve içeriği anlamında her zaman soru işaretleri ve çözümlenmemiş sorunlar silsilesiyle karşı karşıya kalmıştır. Fakat bu sorular Aleviliği bir bütün ve özerk anlamda değerlendirmenin yerine daha çok mukayese ve yakınlık çerçevesinin içerisinde oluşmuştur. Örneğin; ‘’Aleviler Müslüman mıdır?’’, ‘’Aleviliğin İslamiyet içerisinde ki yeri nedir?’’,’’ Alevilik İslam’ın …

Devamı

Avrasyacılık: Rusya Ve Türkiye’de Avrasyacılık Anlayışları

Özet       Avrasyacılık, yalnızca jeopolitik bir kavram değil aynı zamanda tarihsel, sosyo-kültürel geçmişi de olan bir düşünce sistemidir. Günümüzdeki anlamıyla Avrasyacılık aslen 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkmış olsa da 20. yüzyılın sonlarında farklı biçimlerde tekrarlanmıştır. Rusya’nın etkin gücünün Asya ve Avrupa arasında üçüncü bir kıta olan Avrasya’da ortaya çıkmasını sağlayan …

Devamı
iran şah pehlevi dönemi

1979 Öncesi İran / Bölüm 1

Giriş Avrupa’da Sanayi Devrimi’nin gerçekleşmesinin ardından üretim faaliyetinin devam etmesi için ham maddeye ve üretilen bu ürünlerin satılabilmesi için yeni pazarlara ihtiyaç duyan Avrupalı büyük devletler, Avrupa dışına yönelerek sömürgecilik faaliyetlerine başladı. Sanayi Devrimi’nin çıkış noktası olan ve bu sayede Avrupa’nın lider ülkesi haline gelen İngiltere de birçok yere koloniler …

Devamı
dış politika tesa

Dış Politika Analizine Tanımlar, Davranışlar ve Ortam Açısından Kısa Bir Bakış

Giriş Bu kısa makale yazımızda “dış politika analizi”nden ne anladığımız ve aslında ne olduğunu belirtip, bugüne kadar hakkında öne sürülen değerli görüş ve tanımları açıklamaya çalışacağız. Daha sonra bu tanımlar üzerinden konuyu devletlere bağlayıp, dış politikadaki davranışlarını, neye göre karar verdiklerini, faktörlerin ne gibi sınıflara ayrılabileceğini ve bahsedilen dış politikada …

Devamı

1830 – 1848 İhtilalleri ve Avrupa İçin Sonuçları

Giriş 1815 yılında Avrupalı devletler tarafından Fransa’nın Avrupa’da hegemon olma çabası yüzünden çıkan savaşlara ve krizlere karşı almak istedikleri önlemler ileride tekrar bir devletin Fransa gibi hegemon olma çabasına karşı alınmak istenmiştir.[1] 1830 İhtilalleri, 1815 yılında Viyana Kongresi’nde imzalanan Barış Sözleşmesi’ne karşı halkın, monarşilerin baskılarına daha fazla dayanamaması yüzünden liberalizm …

Devamı