Ana Sayfa / Yazılarımız / Siyaset / Araştırma Yazıları

Araştırma Yazıları

iran şah pehlevi dönemi

1979 Öncesi İran / Bölüm 1

Giriş Avrupa’da Sanayi Devrimi’nin gerçekleşmesinin ardından üretim faaliyetinin devam etmesi için ham maddeye ve üretilen bu ürünlerin satılabilmesi için yeni pazarlara ihtiyaç duyan Avrupalı büyük devletler, Avrupa dışına yönelerek sömürgecilik faaliyetlerine başladı. Sanayi Devrimi’nin çıkış noktası olan ve bu sayede Avrupa’nın lider ülkesi haline gelen İngiltere de birçok yere koloniler …

Devamı
dış politika tesa

Dış Politika Analizine Tanımlar, Davranışlar ve Ortam Açısından Kısa Bir Bakış

Giriş Bu kısa makale yazımızda “dış politika analizi”nden ne anladığımız ve aslında ne olduğunu belirtip, bugüne kadar hakkında öne sürülen değerli görüş ve tanımları açıklamaya çalışacağız. Daha sonra bu tanımlar üzerinden konuyu devletlere bağlayıp, dış politikadaki davranışlarını, neye göre karar verdiklerini, faktörlerin ne gibi sınıflara ayrılabileceğini ve bahsedilen dış politikada …

Devamı

1830 – 1848 İhtilalleri ve Avrupa İçin Sonuçları

Giriş 1815 yılında Avrupalı devletler tarafından Fransa’nın Avrupa’da hegemon olma çabası yüzünden çıkan savaşlara ve krizlere karşı almak istedikleri önlemler ileride tekrar bir devletin Fransa gibi hegemon olma çabasına karşı alınmak istenmiştir.[1] 1830 İhtilalleri, 1815 yılında Viyana Kongresi’nde imzalanan Barış Sözleşmesi’ne karşı halkın, monarşilerin baskılarına daha fazla dayanamaması yüzünden liberalizm …

Devamı

Lübnan’ın Siyasi Yapısı ve Hizbullah

Yazan: Egehan ÇİMEN LÜBNAN SİYASİ YAPISI VE HİZBULLAH: Giriş Kıymetli coğrafyasının yanında Orta Doğu bölgesi genellikle terör örgütleri ile birlikte anılmaktadır.  Orta Doğu’da yaşanan ekonomik ve siyasi boşluklar, terör örgütlerinin elini güçlendirmektedir. Din, mezhep, etnik köken, milliyetçilik gibi kavramlara dayanan ve bu ayrışmaları iyi kullanan terör unsurları, Orta Doğu siyasetinin …

Devamı

Siyaset Psikolojisi: Bireyin Siyasal Davranışını Etkileyen Unsurlar ve Oy Verme Eğilimi

Yazan: Ahmet F. VATANSEVER Siyaset Psikolojisi: Bireyin Siyasal Davranışını Etkileyen Unsurlar ve Oy Verme Eğilimi GİRİŞ 20. yüzyılın başlarından itibaren küreselleşmenin etkisiyle birlikte değişen ve gelişen uluslararası sistem içerisinde bireyin ve kitlelerin önemi artmıştır. Bu değişim ve gelişimle birlikte bireyin ve kitlelerin davranışlarını anlamak, açıklamak ve öngörmek ihtiyaçları da doğmuştur. …

Devamı