Ana Sayfa / Yazılar / Siyaset / Araştırma Yazıları

Araştırma Yazıları

Türkiye Dış Politikasında Yumuşak Güç

Giriş Joseph Nye’nin güç kavramının zorlama tedbirlerinden uzak farklı bir yüzü olarak ortaya çıkardığı yumuşak güç olgusu 2000’li yıllarda uluslararası ilişkiler anlamında ivme kazanmıştır. Bu yazıda Türk Dış Politikasındaki yumuşak gücün araçları ve bu araçlarla çizilen marka gücü yüksek Türkiye ele alınmıştır. Yumuşak Güç Güç, uluslararası ilişkiler teorilerinde, uluslararası politika …

Devamı

Türk Eğitim Sisteminde İz Bırakmış Bir Kurum Olarak Köy Enstitüleri

Giriş Köy Enstitüleri aydınlanma yolunda memleketin kurtuluş emeli için hayata geçirilmiş büyük bir atılım, eğitim seferberliği olmuştur.  Milli Mücadelenin yorgunluğunu üzerinde hisseden Türk milleti için 1900’lü yılların ortaları büyük bir yoksulluk dönemi olmuştur. Yoksullukla birlikte eğitimsizlik de topraklarımızın büyük bir sorunu haline gelmiştir. 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edilmişti ve …

Devamı

Müslüman Kardeşler ve Mısır Siyaseti

Giriş Nüfusu ve köklü tarihi göz önüne alındığında Mısır, Arap coğrafyasının lideri olarak ön plana çıkmış, Süveyş Kanalı dolayısıyla oluşan stratejik konumu ve geçmişte İsrail ile olan mücadeleye öncülük etmesiyle Ortadoğu’da önemli bir ülke konumuna gelmiştir. Osmanlı Devleti’nin dağılmasından sonra resmi olarak bağımsızlığını kazanan Mısır’da İngiliz dominasyonu 1952 yılına kadar …

Devamı

Trump ABD’sinde Gerçekleşen İnsan Hakları İhlalleri

Giriş İnsan hakları, artık insan olmanın en temel şartı olarak kabul edilmektedir. Bu haklara sahip olmayan bir kişi, insan olma niteliği bakımından eksiktir. Düşünce özgürlüğü olmadığı için düşüncelerini açıklayamayan; inanç özgürlüğü olmadığı için istediği dine inanıp gereklerini yerine getiremeyen; mülkiyet hakkı olmadığı için çalışarak kazandıklarına sahip olamayan ve diğer birçok …

Devamı

Terörizm ve Terörle Mücadele Stratejileri

Giriş Kökünü Latince ‘terrere’ kelimesinden alan terör ifadesi ‘korku salma, korku ile yıldırma’ anlamında kullanılmaktadır. Terör deyimine ilk defa Dictionnarirede l’Academie Française’nin 1789 yılında yayınlanan ekinde rastlanmaktadır[1]. Terörizmin amaçlarında çeşitlilik görülse de genel itibari ile bir ideolojiyi temel alırlar. Temel aldıkları ideolojinin amaçlarına ulaşmak için bir hedef üzerine yoğunlaşarak devletlerin …

Devamı