Ana Sayfa / Yazılar (sayfa 9)

Yazılar

Yazılar kategorisi

tesad max weber analizi

Weberyan Anlayışa Göre Sosyal Sınıf Teorisinin Tarihsel Analizi

Öz Çalışmamızın giriş bölümünde Max Weber’in hayatı ele alınmakla birlikte konumuz açısından önem arz eden eserleri ele alınacaktır. Weber’in tarihsel nedensellik ve sosyolojik nedensellikleri incelenecek ve Weber’in tabakalaşmaya bakış açısında uyguladığı olasılığa dayalı çok boyutlu nedensellik yöntemi ve öznel faktörlere verdiği önem üzerinde durulacaktır. Weber’in sosyolojisinde eşitsizlik ve tabakalaşma olasılığa …

Devamı
Davranışsal Finans ve Davranışsal Önyargılar

Davranışsal Finans ve Davranışsal Önyargılar

Özet Bu çalışma; davranışsal finans konusunu ele almaktadır. Psikoloji finans alanına girene kadar araştırmacı ve iktisatçılar; insanları sadece rasyonel varlık olarak görmüş ve duygusal, ruhsal hallere önem vermemişlerdir fakat yatırımcılar da çevresel koşullardan, duygusal ve ruhsal hallerinden etkilenmektedir. Bunun sonucu olarak yanlış kararlar vermekte ve zarara uğramaktadır. Yanlış kararlar ve …

Devamı

Josip Broz Tito ve Bağlantısızlar Hareketi

Giriş Bu çalışma, II. Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan iki kutuplu sistemde kendisini ayrı bir konumda gören, o dönemki tanımlamayla Üçüncü Dünya ülkelerini, Bağlantısızlar Hareketini ve topluluğa üye ülkelere rol model olan lider Josip Broz Tito dönemine ışık tutmayı amaçlamaktadır. Şüphesiz bu devletler topluluğunun anlaşılabilmesi için dönemin konjonktürel durum analizinin yapılması …

Devamı
tesadüfen power and interdependence

The Essence of Power and Interdependence

Introduction The understanding of power and dependence or interdependence can be described as complexity of international relations, while explaining the interactions among states. To understand and notice the importance of this term is essential for defining the interdependence, how it compounds and expands around states. In the past, military power …

Devamı

1960-1974 Yılları Arasında Bülent Ecevit’in Türk Siyasal Hayatındaki Rolü ve Etkisi

Giriş 29 Ekim 1923 Cumhuriyet’in ilanıyla başlayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’nin tek partili dönemi Demokrat Parti (DP)’nin 1950 seçimlerini kazanmasına kadar sürmüştür. 1950 seçimleriyle çok partili hayata geçen Türkiye’de Demokrat Parti’nin hayatı 10 yıl kadar sürebilmiş, 27 Mayıs 1960 darbesiyle son bulmuştur. Cumhuriyet tarihinin ilk darbesi olan 27 Mayıs 1960 …

Devamı