Ana Sayfa / Yazılar (sayfa 69)

Yazılar

Yazılar kategorisi

KOLEKTİF CENNET YA DA CEHENNEM

İnsanların her zaman içlerinde bir şiddet eğilimi olmuştur ve bunları meşrulaştırmak için din, etnisite vb. kavramlar kullanmışlardır. Cengiz Han ve İskender gibilerini tarih her zaman büyük Fatih, Kumandan, İmparator gibi yakıştırmalar yapmıştır. Oysa öldürdükleri onca insan üzerine ne söylenmiştir? Just War denilen bir kavram var mesela. Savaşın adilini bile yaratabildik… …

Devamı

ÇILGIN KEŞİŞ RASPUTİN ROMAN ÖZETİ ve ROMAN TÜRÜ

Asıl adı Grigori Yefimoviç olan Rasputin, Prokovskoye köyünde doğdu. 18 yaşında Verhature’deki bir manastıra girdi. Burada Hlisti Tarikatın’ın mensubu oldu. Rasputin küçüklüğünden beri evlerine gelen Staretzlerle iyi geçindi ve ömrü boyunca onların yardımını aldı. Staretzler bir bakıma keşiştiler. Rusya’nın her yerini dolaşıp, kendilerini kabul eden evlerde kalırlardı. En önemli yanları …

Devamı

Paolo Veronese – The Wedding Feast At Cana Üzerine Kısa Bir Değerlendirme (CANA’DA DÜĞÜN)

Rönesans döneminin en önemli İtalyan temsilcilerinden Paolo Veronese’nin en önemli eseridir. (Benim de bazen oturup dakikalarca bakıp bakıp seyretmeye doyamadığım bir tablodur.) Veronese’nin bu eseri, ilk ‘insan yüzlerine ifade katılan’ tablosu olarak tarihe geçmiştir. Rönesans’ın en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilir. Tablo, Louvre müzesinde sergilenmektedir ve müzenin en büyük tablosudur. …

Devamı

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ VE BAŞKANLIK SEÇİMİ

Amerika Birleşik Devletleri, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra dünyada etkin bir güç olarak yer aldı. Birçok istikrarsızlıktan sonra dünya 2 kutuplu olarak kaldı ve Sovyetlerin çöküşü ile beraber artık kutup ABD’ye yöneliyordu. ABD’nin iç politikası ise bu istikrarsız ve istikrar içindeki durumları belirleyen önemli faktörlere sahipti. Bu iç politika sistemi ise …

Devamı

IRAK TÜRKMENLERİNİN IRAK’TAKİ DURUMU VE GELECEĞİ

Irak’ta, Türkmenlerin büyük çoğunlukta olduğu iki şehir vardır. Biri Kerkük diğeri ise Musul’dur. Saddam dönemi ve Saddam sonrası dönemde Türkmenler her zaman siyasi baskı ile karşı karşıya kalmışlardır. Ama en çok baskıyı ve dışlanmayı 2003 sonrası dönemde yaşamaya başlamışlardır. Baas rejimi sonrası Irak’ta oluşan otorite boşluğu yüzünden yaşanan ve toplum …

Devamı