Ana Sayfa / Yazılar (sayfa 3)

Yazılar

Yazılar kategorisi

Avrupa Birliği

Avrupa Birliği: Federasyon Mu, Konfederasyon Mu? Tartışması Üzerine Teorik Bir Yaklaşım

Özet                         Maastricht Paktı, diğer adıyla Avrupa Birliği Paktı, 1 Kasım 1993 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu pakt ile 1999’a kadar parasal birliğin tamamlanmasına, Avrupa vatandaşlığının oluşturulmasına ve ortak dış ve güvenlik ile adalet ve içişlerinde işbirliği politikalarının meydana getirilmesine …

Devamı
tesad yazı göktürk tarih

Göktürkler Devletinde Gerileyiş ve Çöküş Evreleri Bölüm 2

İsmail A. Karaarslan[1] Giriş Göktürk devleti incelemesi iki ana makalede ele alındı. Göktürk devleti genel bakımdan değerlendirildiğinde tarihte kurulmuş olan diğer Türk devletlerinden biraz farklıdır. Bunun temel sonuçları pek tabi mevcuttur. Hülasa, Göktürklerin ilk makalesinde ortaya çıkış efsanesi, devletin kuruluşu, en parlak dönemi hakkında genel analiz yazısı şeklinde sistematik çıkarımlar …

Devamı

Yitirilen Bir Teori: İdealizm

Özet 20. yüzyılda Birinci Dünya Savaşının gerçekleşmesi sonucunda akademik anlamda çalışmalara başlayan uluslararası ilişkilerin ilk teorisi, savaş ve barış üzerine tartışmalar gerçekleştiren ve savaşların nasıl önlenebileceği ve kalıcı barışın nasıl sağlanabileceği sorularına cevap arayan İdealizm olmuştur. Birinci Dünya Savaşından sonra hızla etkisini artırarak ikinci bir savaşı engellemeyi amaçlamış ancak hüsrana …

Devamı

Cemal Abdül Nasır Dönemi Mısır Dış Politikası

Giriş Mısır, yüzyıllar boyunca dünya medeniyetlerine örnek teşkil eden uygarlık yapısı, zengin tarihi ve farklı kültürel ögeleriyle tarih boyunca insanları cezbetmeyi başarmıştır. Elbette dünya siyaseti ve uluslararası sistem durmaksızın bir değişim içindedir ve Mısır medeniyeti de bu değişime zaman zaman ayak uyduramamıştır. Bunun sonucu olarak süreç içerisinde siyasi, ekonomik, teknolojik …

Devamı