Ana Sayfa / Yazılar (sayfa 21)

Yazılar

Yazılar kategorisi

Trump ABD’sinde Gerçekleşen İnsan Hakları İhlalleri

Giriş İnsan hakları, artık insan olmanın en temel şartı olarak kabul edilmektedir. Bu haklara sahip olmayan bir kişi, insan olma niteliği bakımından eksiktir. Düşünce özgürlüğü olmadığı için düşüncelerini açıklayamayan; inanç özgürlüğü olmadığı için istediği dine inanıp gereklerini yerine getiremeyen; mülkiyet hakkı olmadığı için çalışarak kazandıklarına sahip olamayan ve diğer birçok …

Devamı

Osmanlı Modernleşmesi: Tanzimat’a Hazırlık Dönemi (1789 – 1839)

OSMANLI MODERNLEŞMESİ: TANZİMAT’A HAZIRLIK DÖNEMİ (1789-1839) “İnsanın toplumsal durumu onun kişisel durumuna uyar ve çoğu hususlarda biri diğerine paraleldir. Her şeyden önce, insanın tabiî hayatı büyüme, duraklama ve düşme yılları olmak üzere üç evre halinde hesaplanır. Kişilerde bu üç evrenin süreleri mukadder olmakla beraber bu süreler kişisel yapının sağlamlığına ya …

Devamı

Uluslararası Hukukta Diplomatların Dokunulmazlıkları ve Bağışıklığı

Özet Bu çalışmada karar alıcıların(devletlerin), izledikleri diplomatik süreçler (müzakereler, söylemler vb.) ve bu süreçlerin işletilebilmesinde veya çıkarların yerine getirilebilmesinde belirlenen temsilcilerin haklarının devletler nezdinde korunması işlenmiştir. Diplomatik ilişkilerin güvenilir bir ortamda inşa edilebilmesi gerekmektedir. Diplomatların/diplomatik temsilcilerin kendi devletlerini temsil edebilmelerindeki engellerin ortadan kaldırılmasından ziyade temsilcinin kendi kişisel dokunulmazlıkları, idari ve …

Devamı