Ana Sayfa / Yazılar / Ekonomi (sayfa 2)

Ekonomi

Belediye Başkanlığı

Belediye Ekonomisinde Belediye Başkanlığı Makamının Görev ve Yetkileri

ÖZET Belediye başkanlığı makamının genel tanımlamasının yanı sıra belediye başkanına tanınan görev ve yetkilerini içeren bu çalışma daha sonra ise belediye başkanının belediye ekonomisindeki görev, yetki ve sorumluluklarını hukuki bir dille ve kanuni yapıyla nasıl sağlandığını açıklamaya çalışılmıştır. Belediye başkanlığı makamı üzerindeki bütçe yetkileri ve görevleri nelerdir? Bütçe yasa, kanunları …

Devamı
Tarım Ekonomisi

Tarım Küçülürken Tarım Bakanlığı Büyüyor!

Türkiye ekonomisinde tarım; nüfus ve istihdam, beslenme, tarımsal üretim, yurt içi tüketim, tarımın sanayiye olan katkısı, milli gelir ve ödemeler dengesi açsından önemini sürekli koruyan bir sektör konumundadır. Türkiye sahip olduğu coğrafik konum, iklim yapısı ve ürün çeşitliliği açısından zengin bir tarımsal potansiyele sahiptir. Fakat üretimin sağlıklı kayıt altına alınmaması, …

Devamı
Sürdürülebilir Şehirler

Sürdürülebilir Şehirler ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Yürüttüğü Projeler

GİRİŞ Küreselleşmenin getirmiş olduğu artan nüfus ile birlikte kentler birçok olumsuzlukla karşılaşmakta ve bu noktada belediyelere daha fazla sorumluluk düşmektedir. Özellikle her kesimden nüfusu bünyesinde barındıran şehirler sürdürülebilir bir yaşam sağlayabilmek açısından daha hassas davranmalıdır. Bu şehirlerden biri de İzmir olarak karşımıza çıkmaktadır. Çok fazla göç alan bir şehir olduğu …

Devamı
Küreselleşme

Küreselleşmenin Dünya Ekonomisine Etkisi

Küreselleşmenin dört yüz yılı aşan tarihi vardır. Fakat küreselleşme 1980’li yıllarda karşımıza çıkmaya başlamıştır. Küreselleşme; ulaşım, haberleşme ve bilgi işlem teknolojisindeki gelişmeler sonucunda meydana gelen toplumsal ve kültürel hayattaki farklılıkların ortadan kalktığı bir süreçtir.[1] Küreselleşme; Avrupa kültürünün, yeni sömürgecilik istilası ve kültürel kaynaşma ile tüm dünyaya yayılması sonucu oluşmuştur. 15. …

Devamı

Omni-Kanal Pazarlama

Özet Bu çalışma; şirketler arasındaki artan rekabetlerde, üstünlük aracı olarak kullanılabilecek e-ticaret’ in pazarlama kanallarından omni-kanal pazarlama ile ilgili bilgiler içermektedir. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte internet ve çevrimiçi kavramları daha da önemli hale gelmiştir. Kâğıt döneminden e-belge dönemine hızlı bir geçiş yaşanmıştır. Telefonların küçük bilgisayarlar haline gelmesi, insanoğlunun hayatını pek …

Devamı