Ana Sayfa / Yazılar / Ekonomi / Makaleler (sayfa 6)

Makaleler

Türkiye ve Enerji

Giriş Okunmaya başlanılan bu çalışmanın kendisinden sonraki çalışmaları temellendirecek, hem yazarın hem de okuyucunun ayrıntılara dahil olmadan önce konuyu daha iyi anlamasını sağlayacak ve geçmişten günümüze Türkiye’nin enerji vizyonu ve profili konusunda giriş çalışması olacak nitelikte bir ürün olması hedeflenmiştir. Bir ülkede üretimde kullanılan enerjinin yeterli miktarda, kesintisiz, en az …

Devamı

Derecelendirme Kuruluşları Üzerine Politikacı Nazarından Sıyrılmak

Derecelendirme kuruluşlarının Türkiye hakkındaki değerlendirmeleri tıpkı Moodys’in son not indirimi kararından sonra olduğu gibi defalarca gündemimize giren bir mesele olmuştur. Gerek başbakan ve cumhurbaşkanı seviyesinde devlet adamları gerek akademi ve iş dünyası bu meseleyi ciddi şekilde önemsemektedir. Nitekim önemsenmeyecek gibi de değildir zira bu değerlendirmeler dolaylı olarak tüm ekonomik birimleri …

Devamı

Biyoyakıt Kullanımı, Etkileri ve Türkiye’de Biyoyakıt

Yazar: Nurullah Hakimoğlu Enerjiye talebin çeşitli nedenlerle artıyor olması ve küresel ısınmanın gün geçtikçe gözle görünür hale gelmesiyle birlikte alternatif enerji kaynakları tüm toplumların en önemli endişelerinden biri haline geldi. Clean Energy Ideas’a göre biyoyakıt “daha çok, alternatif ve daha temiz kaynak olarak kullanılan, yenilenebilir biyokütle materyallerinden elde edilen yakıt” olarak tanımlanmaktadır. Tanımdan da …

Devamı

AB ve TC Gümrük Birliği

Hangi alt disiplininde olursa olsun sosyal bilimcilerin, ister yanlısı ister muhalifi; en çok duydukları ve de zikrettikleri kavram küreselleşmedir. İnceleme alanımızdaki pek çok olgunun sebebi, sonucu, ilişkilisi. Bu yazının konusu olan AB- Türkiye Gümrük Birliğini de yine alt yapıya onu koyarak ele almak durumundayız. Başta iktisadi manasında olmak üzere politik …

Devamı