Ana Sayfa / Yazılar / Ekonomi / Makaleler (sayfa 3)

Makaleler

Türkiye’de Özel Tüketim Vergisi ve Avrupa Birliği İle Karşılaştırılması

Yazan: Burak Hamza AYAZ Giriş Avrupa Birliği (AB), üye ülkeleri arasında ortak bir iç pazar ve siyasi birlik sağlamak amacıyla benimsediği vizyon doğrultusunda ülkelerarası farklılıkların giderilmesi gerekliliğine vurgu yapmaktadır. Bu noktada dolaylı vergiler için de önemli bir paya sahip olan Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) öncelikli …

Devamı

Faydacılık Perspektifinden Refah İktisadı

Yazan: Burak Hamza AYAZ Bu yazının kaleme alınmasındaki temel amaç, bireysel durumlardan yola çıkarak toplumun faydası (bu duruma mikroekonomi tekniklerin dikkate alınarak bir bütün olarak ekonomiyi ilgilendiren makroekonomiye ulaşılması da diyebiliriz) için iktisadi etkinlikleri temel alan refah iktisadı kavramını ortaya koyabilmektir. Yazının oluşturulmasındaki amaç doğrultusunda öncelikle refah iktisadı, eski ve …

Devamı

Bölgeselleşme (Bölgecilik)

Yazan: Gökhan ÖZENCİ GİRİŞ Bu yazımda bölgeselleşme ile ilgili bir takım teknik bilgiler verip, tarihsel süreç halinde dünyadaki karşılıklarını organizasyon isimleri olarak sizlerle paylaşacağım. Eğer okumadıysanız, konunun daha iyi oturması bakımından, bundan önceki yazım olan ‘Eski’nin ve Yeni’nin Küreselleşmesi’[1] ni de okumanızı tavsiye ederim. Öncelikle unutulmamalıdır ki hiçbir ülke bütün …

Devamı

Osmanlı Toplumunda Burjuvazi Önündeki Engeller

Yazan: Muhammed Recep ÖZTÜRK Giriş Sivil toplumun gelişmesinde önemli bir parametre saydığım burjuvazinin gelişim öyküsünü Osmanlı toplumsal tarihinde ele alacağım.  Her şey gibi onun da taşıdığı önemin en çok yokluğunda anlaşılacağına olan inancımdan onun gelişim öyküsünü onun olmadığı bir dönemle başlatmayı yeğliyorum. Üzerinde yaşadığımız topraklarda burjuvazi nasıl meydana geldi ve …

Devamı

Stratejik Planlama ve Bütçeleme

Yazan: Burak Hamza AYAZ GİRİŞ Stratejik planlama kavramı sürekli gelişen bir ortamda daha çok önem arz etmektedir. Özellikle kurumlar bazında olaya bakıldığında stratejik planlama kurumların değişen çevreye uyum sağlaması ve kurum içi kaynaklarını verimli kullanmasına yardımcı olacaktır. Yapılan planlamaların ayrıntılı ve sağlam temellere oturması ancak bütçeleme ile birlikte düşünüldüğünde gerçekleşebilecektir. …

Devamı