Ana Sayfa / Yazılar / Ekonomi / Araştırma Yazıları

Araştırma Yazıları

Belediye Başkanlığı

Belediye Ekonomisinde Belediye Başkanlığı Makamının Görev ve Yetkileri

ÖZET Belediye başkanlığı makamının genel tanımlamasının yanı sıra belediye başkanına tanınan görev ve yetkilerini içeren bu çalışma daha sonra ise belediye başkanının belediye ekonomisindeki görev, yetki ve sorumluluklarını hukuki bir dille ve kanuni yapıyla nasıl sağlandığını açıklamaya çalışılmıştır. Belediye başkanlığı makamı üzerindeki bütçe yetkileri ve görevleri nelerdir? Bütçe yasa, kanunları …

Devamı
Sürdürülebilir Şehirler

Sürdürülebilir Şehirler ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Yürüttüğü Projeler

GİRİŞ Küreselleşmenin getirmiş olduğu artan nüfus ile birlikte kentler birçok olumsuzlukla karşılaşmakta ve bu noktada belediyelere daha fazla sorumluluk düşmektedir. Özellikle her kesimden nüfusu bünyesinde barındıran şehirler sürdürülebilir bir yaşam sağlayabilmek açısından daha hassas davranmalıdır. Bu şehirlerden biri de İzmir olarak karşımıza çıkmaktadır. Çok fazla göç alan bir şehir olduğu …

Devamı
Küreselleşme

Küreselleşmenin Dünya Ekonomisine Etkisi

Küreselleşmenin dört yüz yılı aşan tarihi vardır. Fakat küreselleşme 1980’li yıllarda karşımıza çıkmaya başlamıştır. Küreselleşme; ulaşım, haberleşme ve bilgi işlem teknolojisindeki gelişmeler sonucunda meydana gelen toplumsal ve kültürel hayattaki farklılıkların ortadan kalktığı bir süreçtir.[1] Küreselleşme; Avrupa kültürünün, yeni sömürgecilik istilası ve kültürel kaynaşma ile tüm dünyaya yayılması sonucu oluşmuştur. 15. …

Devamı
Kırsal Alanlar

Dağkızılca Köyü’nde Kırsal Müşterek Alanları Önemini Neden Kaybetti?

Özet Çalışmamız, İzmir ilinin Torbalı ilçesine bağlı Dağkızılca Köyü’nde kırsal müşterek olan meracılığın günümüzdeki durumunu anlamaya yönelik bir çalışmadır. Yıllar geçtikçe, insanlar daha iyi bir yaşam sürmek istediği için kırdan kente göçler artmıştır. Kırdan kente göçün sebepleri, miras yoluyla küçülen arazi alanları, arazilerin kamulaştırılması, tarım ve hayvancılığın değer görmemesi, insanların …

Devamı
Davranışsal Finans ve Davranışsal Önyargılar

Davranışsal Finans ve Davranışsal Önyargılar

Özet Bu çalışma; davranışsal finans konusunu ele almaktadır. Psikoloji finans alanına girene kadar araştırmacı ve iktisatçılar; insanları sadece rasyonel varlık olarak görmüş ve duygusal, ruhsal hallere önem vermemişlerdir fakat yatırımcılar da çevresel koşullardan, duygusal ve ruhsal hallerinden etkilenmektedir. Bunun sonucu olarak yanlış kararlar vermekte ve zarara uğramaktadır. Yanlış kararlar ve …

Devamı