Ana Sayfa / Yazılar / Ekonomi

Ekonomi

makro-ekonomik-gostergeler-nelerdir

Son On Yılın Makroekonomik Göstergelerinin Yorumlanması

Makroekonomik göstergeler, bir ülkenin ekonomisi hakkında bilgi edinebileceğimiz temel göstergelerdendir. Bu göstergelere bakarak, yıl içinde veya belli dönemler arasında gerçekleşen ekonomik olayların verilerini bulabiliriz. Temel makroekonomik göstergeleri ise GSYH, enflasyon, kişi başına düşen GSYH, büyüme oranı, satın alma gücü, bütçe açığı ve cari açık olarak sıralayabiliriz. Bunlara ilaveten faiz, tarım …

Devamı
Troy

Türkiye’nin Ödeme Yöntemi (Troy) Üzerine Bir İnceleme

Giriş Ülkemizin yerlilik ve millilik tartışmalarının hiç değişmediği ve gün be gün herkes tarafından yerliliği, milliği her alanda isteyen ve bunu bir ihtiyaç olarak gören toplumun istekleri doğrultusunda önemli bir konumda yer alan ekonomik meseleler her zaman en üst noktadır. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak BKM tarafından geliştirilen bir sistemi ve …

Devamı

Yüksek Katma Değerli İhracat Ve Dış Ticaret Haddi

24 Ocak 1980 kararları ile “ihracata dayalı büyüme “stratejisine geçiş yapan Türkiye, dünya pazarlarının önemli bir bölümüne ihracat yapar hale geldi. Amerika kıtasından Uzak Doğu’ya ve Afrika’nın önemli bölümüne ihracat yapıyoruz. İlaveten dünya müteahhitlik liginde ilk 3 içinde yer alarak ülkemize döviz girdisi sağlıyoruz. Bütün bu hinterland büyüklüğüne rağmen ihracat …

Devamı

Geçmişten Günümüze Paranın Tarihi

Yokluğu dert, varlığı dert olan paranın geçmişi de insanoğlu kadar eskidir. Bir değişim birimi olarak bu metanın ilk kullanışı MÖ 9000 Yıllarına dayanmaktadır. [1] Latince ’de “Pecunia”  para demek ve “Sığır” anlamına gelen pecus kelimesinden türemiştir. Hayvanların evcilleştirilmesi ile büyükbaş hayvanlar para gibi el değiştiriyordu. Günümüzde bazı Afrika ülkelerinde hala …

Devamı
John Maynard Keynes

John Maynard Keynes

ÖZ İkinci Dünya Savaşından önce ve sonra, aydınların fikirleri, kapitalizmin saygınlığını bir süre de olsa korumak için işe yaramıştır. Sosyalizme ilişkin düşüncelerin yığınlardan kaynaklanmayışı gibi, kapitalizmi kurtaran fikirler de işadamlarından, bankacılardan ya da borsacılardan doğmamıştır. Bu konudaki fikirlerin başlıca kaynağı John Maynard Keynes olmuştur. Keynes, kurtardığı sınıf tarafından parlak olmayan …

Devamı