Ana Sayfa / Yazılarımız

Yazılarımız

Yazılar kategorisi

2008 Krizi ve Federal Reserve System

Giriş 1990’lı yıllardan bu yana yaşanan çok sayıda finansal kriz dünya ekonomisine damgasını vurmuştur. Gelişmiş ve gelişmekte olan pek çok ülke, 1980 sonrasında ortaya çıkan liberal düşünce doğrultusunda finansal sistemlerini değiştirmiştir. Bu değişimlerle birlikte 90’lı yıllarda, finansal piyasalarda küreselleşme artarken, yaşanan finansal krizlerin sayısı, etki alanı ve yıkımı artmıştır. Sermaye …

Devamı

Coğrafya Mahkumları Kitap Analizi

Künye İsim: Prisoners of Geography / Coğrafya Mahkumları Yazar: Tim Marshall Basım: Epsilon Yayınevi / 3. Baskı: Mayıs 2018 Çeviren: Mert Doğruer Giriş Tim Marshall’ın 9 Temmuz 2015 yılında ilk kez yayınladığı, orijinal adı Prisoners of Geography olan ve Türkçe’ye Coğrafya Mahkumları olarak çevrilen eser 1 Önsöz, 1 Giriş, 10 …

Devamı

Bosna Savaşı’nda Cinsel Suçlar Ve Toplumsal Hayata Etkisi

ÖZ Yugoslavya Krallığı, İkinci Dünya Savaşı sırasında bir yandan Hitler Almanyası’nın diğer yandan ise Mussolini İtalyası’nın yayılmacı politikalarının hedefi oldu ve işgale uğradı. 4 yıl süren işgale karşı iki direniş gücü kuruldu; Sırp milliyetçilerinden oluşan Çetnikler ve Yugoslav Komünistleri tarafından kurulan Partizan. Bosna merkezli bağımsızlık mücadelesi yürüten Partizan, işgalci güçlerin …

Devamı

İran Devrimi: Humeyni’nin Zaferi / Bölüm 2

Öz 7 Ocak 1978 tarihinde yayımlanan bir gazete yazısıyla başlayan devrim kıvılcımı kısa süre içerisinde tüm ülkeyi sararak İran’ı yangın yerine çevirmişti. Muhammed Rıza Şah olan biteni ilk başlarda pek önemsemese de, durumun vehametini kavradığında İran halkı devrim yolunda birçok kilometre taşını aşmıştı bile. 7 Ocak tarihi, Avusturya veliahtının katledildiği …

Devamı

İngiltere’de Sosyal Demokrasi

Giriş Sanayi Devrimi’nin başladığı yer olan İngiltere, işçi hareketlerinin önemli olduğu bir ülkedir. İşçiler birçok hak için birlikte mücadele etmişler ve bu hakların bir kısmını almışlardır. Tabii bu hareketler İngiltere’de yeni düşüncelerin ortaya çıkmasını sağlamış, sosyalizmden de etkilenen düşünürler bu işçi hareketlerini kontrol etmeye başlamışlardır. İşçiler yalnızca sendikal olarak değil …

Devamı