Ana Sayfa / Çeviriler / Makale Çevirileri (sayfa 10)

Makale Çevirileri

Amerikan Aklının Manüpülasyonu: Edward Bernays ve Halkla İlişkilerin Doğuşu

İngilizce aslından çeviren: Eray Konya “Dünyadaki en ilginç adam”, “Birine uzan ve dokun”, “Parmaklarını Yersin”. Bu reklam sloganları, Amerikan kültürünün temeli haline geldi ve her yıl, milyonlar, futbol reklamlarında olduğu kadar, Super Bowl’a [Amerikan Futbolunda Final Müsabakası] da uyarlandı. Hiçkimsenin Amerikan yaşamında reklam egemenliği üzerine özel kredi talebi bulunmazken, hiç …

Devamı

Sosyal Baskınlık Yönelimi, Irk Üstünlüğü Teorisinin Kabulünü Öngörüyor

İngilizce Aslından Çeviren : Zeynep Demir Neden Naziler hala var? Sosyal baskınlık teorisi, toplumların baskın grupları üstün tutan sosyal inançlar üreterek ve bu inançları destekleyerek, toplumdaki hiyerarşiyi sürdürdüklerini varsayar. 2017 yılında neden Naziler hala var? Bu soru, haftasonu Charlottesville sokaklarında yaşanan, beyaz ırk üstünlüğünü savunan yüzlerce insanın; ırkçı, yahudi aleyhtarı, …

Devamı

Güç ve Uluslararası İlişkiler / David A. Baldwin 7. Bölüm: Neorealizm

Gücü ölçmeden önce, bir güç kavramına sahip olmalısınız. Uluslararası ilişkiler alanında, devletlerin sıralanmasına izin verecek tek bir boyut üzerinden gücü ölçme arzusu, sıklıkla kavramsal analiz yoluyla ya da kavramsal analizden önce gerçekleşir. Frey (1989), gücü ölçmenin zorluğunun, araştırmacıları, sıklıkla çalışmayı daha kolaylaştırmak amacıyla gücü yeniden tanımlaya yönelttiğini belirtiyor.

İngilizce aslından çeviren: Feyza Nur Atabay 1950- 1975 arasındaki dönem boyunca Morgenthau’nun realist teori yaklaşımı uluslararası ilişkiler teorisi tartışmalarında hâkim olduysa da Waltz tarafından geliştirilen Neorealizm teorisi (diğer bir adla yapısal realizm ya da savunmacı realizm) 20.yy’ın son çeyreği boyunca tartışmalarda baskın durumdaydı. Neorealizmin etraflıca bir değerlendirmesi bu bölümün kapsamı dışındadır. …

Devamı

Poligami ve Savaş Arasındaki İlişki

Poligaminin Tehlikeleri Eşitsizliği doğuran çokeşlilik şiddete sebep oluyor. İngilizce aslından çeviren: Özen Ayşe ÖZBASA Güney Sudan’da iyi bir servete sahip olan erkeklerin birden fazla eş istemesi evrensel olarak ya da en azından Güney Sudan’da yaygın olarak kabul edilen bir olgudur. Güney Sudan’ın eski Genelkurmay Başkanı Paul Malong’un sayısı tam bilinmemekle …

Devamı

Güç ve Uluslararası İlişkiler / David A. Baldwin 6. Bölüm

Gücü ölçmeden önce, bir güç kavramına sahip olmalısınız. Uluslararası ilişkiler alanında, devletlerin sıralanmasına izin verecek tek bir boyut üzerinden gücü ölçme arzusu, sıklıkla kavramsal analiz yoluyla ya da kavramsal analizden önce gerçekleşir. Frey (1989), gücü ölçmenin zorluğunun, araştırmacıları, sıklıkla çalışmayı daha kolaylaştırmak amacıyla gücü yeniden tanımlaya yönelttiğini belirtiyor.

İngilizce aslından çeviren: Feyza Nur Atabay ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİSİNDE GÜÇ  Uluslararası politikaların doğasının, güç ilişkileri tarafından belirlendiği önermesi, sıklıkla “Realizmin tanımlayıcı özelliği” olarak ifade edildi (Wendt, 1999: 96-7). Bununla birlikte, Wendt, bunun realizme has bir özellik olmadığını savunur. Neo-liberaller, Marksistler, post-modernistler, inşacılar, bağlılık teorisyenleri, küreselleşmeciler ve feministler, hepsi, güç konuları …

Devamı