Ana Sayfa / Çeviriler / Makale Çevirileri (sayfa 10)

Makale Çevirileri

1918 Yılında, Dünya Nüfusunun %3’ü, İspanyol Gribi Salgını Nedeniyle Hayatını Kaybetmişti

İngilizce aslından çeviren: Eray Konya The Past in Color serisi çalışmalarını yapan renklendirme uzmanı Marina Amaral, siyah- beyaz fotoğrafları dijital ortama aktararak yeniden canlandırıyor. Mavi dudaklar. Kararmış bir cilt. Ağız ve burundan sızan kan.  Çok sık görülen öksürük nöbetlerinden yırtılan kaslar… Başağrıları ve vücut sızlamaları ızdıraba dönüşüyor. Bunlar ilk kez yüz sene önce …

Devamı

Ulusal Narsisizm ve Dezavantajlı Zihniyetle Bağlantılı Popülist İdeolojilere Destek

İngilizce Aslından Çeviren: Zeynep Demir Özet: Kent Üniversitesinden araştırmacılar, dezavantajlı olduklarına inananlarda ülkelerinin yüceliğine dair gerçekçi olmayan bir inanca sahip olma ve popülist ideolojilere destek olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu bildirdi. Kaynak: Kent Üniversitesi Dezavantajlı bir grubun parçası olduklarını düşünen insanlar, kendi milletlerinin yüceliklerine dair gerçekçi olmayan inançlara sahip olmaya …

Devamı

Amerikan Aklının Manüpülasyonu: Edward Bernays ve Halkla İlişkilerin Doğuşu

İngilizce aslından çeviren: Eray Konya “Dünyadaki en ilginç adam”, “Birine uzan ve dokun”, “Parmaklarını Yersin”. Bu reklam sloganları, Amerikan kültürünün temeli haline geldi ve her yıl, milyonlar, futbol reklamlarında olduğu kadar, Super Bowl’a [Amerikan Futbolunda Final Müsabakası] da uyarlandı. Hiçkimsenin Amerikan yaşamında reklam egemenliği üzerine özel kredi talebi bulunmazken, hiç …

Devamı

Sosyal Baskınlık Yönelimi, Irk Üstünlüğü Teorisinin Kabulünü Öngörüyor

İngilizce Aslından Çeviren : Zeynep Demir Neden Naziler hala var? Sosyal baskınlık teorisi, toplumların baskın grupları üstün tutan sosyal inançlar üreterek ve bu inançları destekleyerek, toplumdaki hiyerarşiyi sürdürdüklerini varsayar. 2017 yılında neden Naziler hala var? Bu soru, haftasonu Charlottesville sokaklarında yaşanan, beyaz ırk üstünlüğünü savunan yüzlerce insanın; ırkçı, yahudi aleyhtarı, …

Devamı

Güç ve Uluslararası İlişkiler / David A. Baldwin 7. Bölüm: Neorealizm

Gücü ölçmeden önce, bir güç kavramına sahip olmalısınız. Uluslararası ilişkiler alanında, devletlerin sıralanmasına izin verecek tek bir boyut üzerinden gücü ölçme arzusu, sıklıkla kavramsal analiz yoluyla ya da kavramsal analizden önce gerçekleşir. Frey (1989), gücü ölçmenin zorluğunun, araştırmacıları, sıklıkla çalışmayı daha kolaylaştırmak amacıyla gücü yeniden tanımlaya yönelttiğini belirtiyor.

İngilizce aslından çeviren: Feyza Nur Atabay 1950- 1975 arasındaki dönem boyunca Morgenthau’nun realist teori yaklaşımı uluslararası ilişkiler teorisi tartışmalarında hâkim olduysa da Waltz tarafından geliştirilen Neorealizm teorisi (diğer bir adla yapısal realizm ya da savunmacı realizm) 20.yy’ın son çeyreği boyunca tartışmalarda baskın durumdaydı. Neorealizmin etraflıca bir değerlendirmesi bu bölümün kapsamı dışındadır. …

Devamı