Size daha iyi hizmet verebilmek adına sitemizde çerezler bulundurmaktayız. Gizlilik Politikamızı öğrenmek için tıklayınız. Ayrıca kişisel verilerin koruması kanunu kapsamında TESAD ile iletişime geçen her birey, iletişim verilerinin paylaşılmasını ve ilgili TESAD birimlerince kullanılmasını kabul beyan ve taahhüt eder.
karma

Karma: Neden ve Sonuç İşleyişi

Yazan: Deric Lewis

Karma Nedir? Nasıl İşler?

Sanskritçe bir sözcük olan karma, eylem anlamına gelir. Bu anlam kasıtlı yapılan fiziksel, zihinsel ya da sözlü eylemleri ifade eder. Karma, ahlaki nedenselliğin kanunudur. Karma Teorisi Budizm’in temel doktrinidir. Bu inanç Hindistan’da Buda’nın gelişinden önce de yaygındı. Ne var ki Gautama Buddha, günümüzdeki Karma doktrinini açıklayan ve tamamlayan kişidir. Karma, zihnimizdeki döngüye(zihinsel akışımıza),  küçük izler veya tohumlar bırakır ve uygun koşullar bir araya geldiği zaman bu izler yaşantımıza dâhil olur. Örneğin içtenlikle birine yardım ettiğimiz zaman bu hamle, zihinsel akışımızda bir iz bırakır. Şartlar olgunlaştığı zaman, bu etki yardıma ihtiyaç duyduğumuzda ona ulaşabileceğimizi ilan eder. Eğer bir hamle uzun vadede acı ve ıstırap getiriyorsa bu olumsuz, yıkıcı ya da ahlak dışı olarak adlandırılır. Mutluluk getiriyorsa olumlu, yapıcı ya da ahlaklıdır denilir. Eylemler kendiliğinden iyi ya da kötü olmazlar. Ancak yarattıkları etki ve sonuçla tanımlanırlar.

Tüm sonuçlar, onları oluşturma gücüne sahip olan sebeplerden doğar. Eğer bir elma çekirdeği ekersek, bir elma ağacı yetişir; biber değil. Biber çekirdekleri ekilirse, bir biber yetişir; elma ağacı değil. Aynı şekilde biz de yapıcı davranırsak mutluluk gelecektir; yıkıcı davranırsak da sorunlar ortaya çıkacaktır. Hayatta umduğumuz şans ve mutluluk kaynağını bizim pozitif eylemlerimizden alırken sorunlarımız da yıkıcı eylemlerimizin sonucudur. Eylemlerimizin tohumları da hayatımızın bir fasılasından diğerine bizimle birlikte gelir ve asla kaybolmazlar. Ne var ki bir sonucun sebebini biz oluşturmadıysak ya da ondan sorumlu değilsek, o sonucu da beklemeyiz. Bir çiftçi tohumları farkında olmadan saçarsa yetişmesini bekleyeceği bir şey de olmaz.

BUDDHA

Eylemler Kanunu Bir Ödül Ceza Sistemi Midir? Bunu Gautama Buddha Mı Oluşturdu Veya İcat Etti?

Tanım olarak değildir. Budizm’e göre dünyada ödül ya da ceza veren bir tanrı yoktur. Sebeplerini eylemlerimizle biz yaratırız ve sonuçlarını da biz alırız. Yani kendi eylemlerimizden biz sorumluyuz. Bu eylemler sistemini ve etkilerini Buda oluşturmadı. Tıpkı hareketin 3 yasasını ya da yerçekimini Newton’un oluşturmadığı gibi. Newton sadece basit bir şekilde var olanı açıkladı. Aynı şekilde Gautama Buddha da aydınlanmış zihniyle ne gördüğünü açıkladı. Zihinsel akıştaki sebeplerin oluşumu ve etkilerin ortaya çıkışı birbiriyle bağlantılı. Aslında karma, hareket yasalarından birine büyük ölçüde benzer: ”her eylemin misliyle karşılığı vardır.” İnsanoğlu başından beri karmanın yasalarını kullanagelmiştir. Tanınmayan bir mağara adamı elini ateşe tutup acıyı hissettiği zaman bunu bir daha yapmamıştır. Buda bize basitçe sebepler dünyasının nasıl işlediğini, mutluluğu yaşamaya ve kargaşadan uzak kalmaya etki ettiğini göstermiştir.

Karmanın sadece bir ödül/ceza sistemi olduğu yanlışlığı Budist kutsal metinlerin İngilizceye yanlış tercüme edilmesinden dolayı olabilir. Bu batı dünyasında yaygın olan yanlış bir kanıdır.

Karmanın Yasası ve Etkileri Yalnızca Ona İnananlara mı Yönelik?

Hayır. Neden-sonuç işleyişi ona inanmamıza veya inanmamamıza rağmen çalışır. Olumlu eylemler mutluluk yaratır ve yıkıcı olanları, istesek de istemesek de, acı çektirir. Bir ağaçtan bir meyve düşerse, yukarı doğru çıkacağına inanıyor olsak bile düşer. Eylemlerimizin sonuçlarından kaçınmak için yapmamız gereken tek şeyin eylemlerimizin sonuçlarının gelmeyeceğine inanmak olsaydı, harika olurdu. Örneğin, istediğimiz her şeyi yiyebiliriz ve asla kilo almayız. Geçmiş hayatlara ve neden-sonuç ilişkisine inanmayan insanlar, geçmiş yaşamlarındaki eylemlerinin bir sonucu olarak hala mutluluk tecrübe etmektedirler; neden-sonuç varlığını inkâr ederek sonuç olarak yapıcı eylemlerde bulunmaya ve yıkıcı olanları önlemeye çalışmamakla birlikte, birkaç olumlu potansiyel ve aynı zamanda olumsuz potansiyel oluşturabilirler. Öte yandan, neden-sonuç ilişkisi hakkında bilgi sahibi olan insanlar, başkalarını incitmekten kaçınmak ve kendi zihnindeki zararlı izleri bırakmaktan kaçınmak için ne düşündükleri hakkında dikkatli olmaya çalışacaklardır.

karma

Karma Neyi Etkiler?

Karma, gelecek hayatımızı, yani bir sonraki hayatımızda benimseyeceğimiz yaşam biçimini etkiler. Karma, hayatımız boyunca yaşadığımız şeyleri de etkiler: Başkalarının bize nasıl davrandığını, servetimizi, sosyal statümüzü vb. Buna ek olarak, Karma, kişilik ve karakterimizi etkilemektedir: Yeteneklerimizi, egemen kişilik özelliklerimizi ve alışkanlıklarımızı. Doğduğumuzda çevremizi saran yaşam koşulları da Karma’dan etkilenmektedir.

Neden Yıkıcı Davranan Bazı İnsanlar Başarılı ve Mutlu Bir Şekilde Karşımıza Çıkıyorlar? Neden-Sonuç İşleyişine İnanmayan Bazı İnsanlar Güzel Hayatlar Sürüyorlar?

Zengin olup dürüst olmayan insanları veya güçlü olup acımasız olan insanları ya da iyi kalpli olup genç yaşta ölen insanları gördüğümüzde, Karma yasaları ve etkileri hakkında inancımızı yitirebiliriz. Bunun nedeni, yalnızca bir hayatın kısa süresine baktığımızdandır. Bu hayatta deneyimlediğimiz sonuçların birçoğu önceki yaşamlarda yapılan eylemlerin sonucudur ve bu hayatta yaptığımız birçok eylem yalnızca gelecek hayatlarda kendini gösterecektir. Sahtekâr insanların zenginliği önceki yaşamlarındaki cömertliklerinin sonucudur. Onların şu andaki sahtekârlıkları karmik tohumlarını kirleterek yoksulluk ve gelecek hayatlarında sefalet sürecek olmalarını sağlıyor. Aynı şekilde, zalim insanlara verilen saygı ve yetki, geçmişte yaptıkları olumlu eylemlerden kaynaklanmaktadır. Günümüzde, bu insanlar güçlerini kötüye kullanıyorlar, böylece gelecekteki acılı günlerini şimdiden yaratmış oluyorlar. Genç yaşta ölen iyi insanlar, geçmiş yaşamlarında yaptıkları olumsuz eylemlerinin sonuçlarını çekmiş oluyorlar. Bununla birlikte, bugünkü iyilikleri, gelecekte mutlu yaşamak için akıl yollarına karmik tohum veya iz bırakıyor.

Kaynakhttp://www.theearthtribe.com/2016/05/29/12-little-known-laws-of-karma-that-will-change-your-life/

Çevirenler Hakkında

Merve Nur Bayraktar 

İstanbul Üniversitesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Kocaeli Üniversitesi İlahiyat 

Emre Ertetik 

İstanbul Bilgi Üniversitesi

Siyaset Bilimi