kadına

Kadına Şiddete Hayır Emine Bulut !

Sesimizi birçok ülkeye duyurduk, birçok ülkeden insan biliyor Emine Bulut’un hikayesini ve onlar da haykırdılar hem kendi dillerinde hem Türkçe KADINA ŞİDDETE HAYIR!