Kadına Şiddet ve Kadın Cinayetleri Hakkında

Kadına Şiddete Hayır

Değerli Türkiye Kamuoyu,

Kadın cinayetleri ve kadına şiddetin ülkemizin temel sorunları arasında yer aldığı üzücü bir gerçektir. Yaşanan bu olayların hepsinin takipçisi olacağımızı bildirmek isteriz. İnsan hakları arasında en temel hak olan yaşam hakkının en vahşice şekilde kadınların elinden alınması kabul edebileceğimiz ya da suskunlukla karşılayabileceğimiz bir mevzu değildir.

Kadın cinayetlerinin önlenmesi, kadına şiddetin önüne geçilmesi adına her türlü sorumluluğu üstlenmeye hazır olduğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz. Sivil toplum örgütlerinin toplumun vicdanı olduğuna inancımız tamdır ve bir sivil toplum örgütü olarak toplumumuzun vicdanı olmakta son derece kararlıyız. Kadına şiddet hakkında yazdığımız politika taslağımızın dikkate alınması en büyük temennimizdir.

Kadına şiddetin önlenmesi konusunda 6284 sayılı kanunun bütün gereklilikleriyle uygulanması en büyük talebimizdir. Unutulmamalıdır ki toplum içinde şiddete önlem alınmadığında bulaşıcı bir hastalık şeklinde tüm insanlığı kemirip bitirecektir. Bugün sustuğumuz şiddetin yarın çocuklarımıza dokunmaması için ”Kadına Şiddete Hayır” diyoruz, diyeceğiz. Bu konuda TESAD Ailesi üzerine düşeni insanlığın değerleri kapsamında yerine getirecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur,

Tarih Ekonomi ve Siyaset Araştırmaları Derneği