Ana Sayfa / Hakkımızda

Hakkımızda

Tarih Ekonomi ve Siyaset Araştırmaları örgütlenme yapısını araştırmalar üzerine kurarak bilim ve aklın öncülüğünde çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Araştırmalarımızın destekleyici unsurları toplumsal sorunlara inebilmemiz ve entelektüel bilgi birikimini birçok yolla arttırmamızdır. 10 yıl içerisinde siyasi ve ekonomik karar verici mekanizmalara etki etmek ana hedefimizdir. Bu hedef doğrultusunda ilkelerimize, tarafsızlığımıza, misyon ve vizyonumuza uyan tüm kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmaktan çekinmeyen ekibimiz, ortak yapılara karşı değildir. TESA kesinlikle bir ideoloji gütmemekle beraber, içinde oluşacak herhangi bir propagandayı ya da oluşumu engelleyecek her türlü mekanizmaya sahiptir.

MİSYONUMUZ

1- Ulusal ve uluslararası çevrelerin sosyal fonlarından faydalanmak ve bunlar sayesinde proje üretmek

2- Yaptığı etkinlikler, konferanslar ve akademik çalışmalarla bünyesinde bulunan kişiler ve katılımcıların toplum içinde fark yaratmasını sağlamak,

3- Ülkede ve uluslararası alanda akademik hayata; ekonomik, tarih, siyaset ve kültür alanında katkı yapmaya çalışmak,

4- Üniversite öğrencilerine sağlıklı bir tartışma alanı yaratmak ve bu alanı siyasi çıkar sağlamak isteyen kişilerden korumak

5- Sosyal sorumluluk görevlerini yerine getirmeye çalışmak ve bu alanda çeşitli projeler üretmek,

6- Makale ve çeviri gibi akademik çıktılar sunmak, bunları öğrenciler, akademisyenler ve bilime gönül vermiş insanlarla birlikte çalışarak yapmak,

7- Makaleleri çeşitli dillerde yayınlamak ve dünyadan çeviriler yoluyla haberdar olmak ve bireyleri bilgilendirmek,

8- Ulusal ve Uluslararası kurum ve kuruluşlar ile bilimsel işbirliği yapmak, bilimsel projeler geliştirmek, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, araştırma, konferans, sempozyum, seminer, panel çalıştay, sergiler, kongre, çeşitli alanlarda zirveler vb. toplantılar düzenlemek, yayın ve yayım faaliyetlerinde bulunmak, bu kapsamdaki çalışmalara destek vermek,

9- Çalışmalarımızla ülkemizin uluslararası tanınırlığını artırmak,

10- Akademinin gelişmesine katkıda bulunmak,

11- İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite gibi eğitimin her alanında etkin olmak ve öğrencilere ışık tutmak,

12- Toplumun sosyal ihtiyaçlarına duyarsız kalmayarak her türlü sosyal sorumluluk projelerinde aktif olarak bulunmak,

13- Gençliğin pedagojik gelişmesine katkıda bulunmak ve bu sayede topumu iyi anlamda dönüştürmek,

14- İnsanları STK gibi platformlara yönlendirecek çalışmalarda bulunmak.

15- Üniversitelerde altyapıyı geliştirecek etkinlikler yapmak ve üniversite öğrencilerinden stajyer ve araştırmacı profiller çıkartmak

16- Araştırmaların yapılması ve araştırmalara uygun ortam hazırlanması.

17- Özel sektör ile kurulacak bağ etrafında ekibimize staj imkanı ve etkinlik imkanı sağlamak.

18- Akademi Merkezi oluşturmak. (Tarih-Ekonomi-Siyaset-Kültür Sanat alanlarında.)

VİZYONUMUZ

1- 10 yıl içerisinde yaptığımız araştırmalarla siyasi ve ekonomik karar mekanizmalarına etki etmek,

2- 10 sene içinde Türkiye çapında isim yapmış bir dernek olmak,

3- 10 sene içinde ulusal ve uluslararası arenada ses getiren birden fazla projenin altına imza atmak,

4- Bilimsel çalışmalar hem ülkesel hem de uluslararası alanda aranan toplumsal grup olmak ve bu toplumsal grubu dünya çapında genişletmek.