Ana Sayfa / Makale Çevirileri / Güç ve Uluslararası İlişkiler / David A. Baldwin 8. Bölüm

Güç ve Uluslararası İlişkiler / David A. Baldwin 8. Bölüm

Gücü ölçmeden önce, bir güç kavramına sahip olmalısınız. Uluslararası ilişkiler alanında, devletlerin sıralanmasına izin verecek tek bir boyut üzerinden gücü ölçme arzusu, sıklıkla kavramsal analiz yoluyla ya da kavramsal analizden önce gerçekleşir. Frey (1989), gücü ölçmenin zorluğunun, araştırmacıları, sıklıkla çalışmayı daha kolaylaştırmak amacıyla gücü yeniden tanımlaya yönelttiğini belirtiyor.

İngilizce aslından çeviren: Feyza Nur Atabay

Ofansif Realizm

Ofansif realizm (Mearsheimer, 2001), hem Waltz’un neorealizminden hem de Morgenthau’nun realizminden farklıdır. Morgenthau ve Mearsheimer’in her ikisi de devleti güçlerini maksimize etmeye uğraşanlar olarak betimlemesine rağmen, birincisi, bunu “güç arzusuna” dayandırıyorken; ikincisi, bunu anarşik uluslararası sistemin gerekli bir sonucu olarak görür. Ve Waltz ve Mearsheimer’in her ikisi de, devletin amaçlarını uluslararası sistemden yola çıkarak elde etseler de, birincisi, devleti sadece yaşamını sürdürmesine yetecek kadar güç peşinde olan unsur olarak görürken; ikincisi, devletleri, “birincil amaçları olan hegemonyayı” elde edebilecekleri kadar güç arayışında olan unsur olarak betimler (Mearsheimer, 2001: 22).

Mearsheimer için, “güce dair hesaplamalar, devletlerin çevrelerindeki dünya hakkında nasıl düşündüklerinin merkezinde yer alır. Güç, büyük-güç politikalarının geçer akçesidir ve devletler kendi aralarında onun için mücadele ederler. Ekonomi için para neyse, uluslararası ilişkiler için güç odur” (2001: 17). Morgethau ve Waltz’un dâhil olduğu diğer realistler gibi, Mearsheimer’de güce ağırlıklı olarak askeri açıdan bakar. Bununla birlikte, onlardan farklı olarak, askeri güce yaptığı vurgu oldukça açıktır: “uluslararası ilişkilerde, bir devletin etkili gücü, ilk olarak onun askeri kuvvetinin bir fonksiyonudur… Güç dengesi büyük ölçüde askeri güç dengesiyle eş anlamlıdır. Ben gücü ağırlıklı olarak askeri koşullarda tanımlıyorum çünkü ofansif realizm, kuvvetin uluslararası ilişkilerin son çaresi olduğunu vurgular” (Mearsheimer, 2001: 55-6). Ofansif realizm için önemli olan yalnızca askeri güç değil, “kara gücüdür”. Kara orduları, “topraksal devletler dünyasında en üst siyasal amaç olan” toprak kontrolü ve fetihte daha üstün kabiliyete sahip oldukları için donanma ya da hava kuvvetlerinden daha önemlidir (86).

Realizm eleştirmenleri, sıklıkla realizmi ulusal gücün maddi temellerini vurgulayıcılar olarak tanımlarlar. Böyle nitelemeler Mogenthau ve Waltz için biraz adaletsiz olsa da, bu adaletsizlik ofansif realizm için geçerli bir durum değildir. Mearsheimer için, güç “bir devlette bulunan maddi kaynaklar ya da belirli değerlerden daha fazlasını temsil etmez” (57). Waltz gibi, Mearsheimer’de Dahl’ın gücü sonuçlarıyla eş gördüğü ilişkisel güç kavramını düşünüyor ve açıkça reddediyor. “Bu mantığa göre, Dahl, gücün yalnızca bir devlet etki ya da kontrol uyguladığı zaman var olduğunu ve bundan dolayı ancak sonuçlarına karar verildikten sonra gücün ölçülebileceğini iddia ediyor” (s. 57). Bu, sadece yanlıştır. Kabiliyet analizi zor olabilir ama bu imkânsız değildir- Mearsheimer’in, işin başında güç dengesine karar verme girişimini “neredeyse imkansız” olarak tanımladığı zaman kabul ettiği görülmektedir (60). Ofansif realizm, devletlerin hayatta kalmaktan başka amaçlarına ulaşma yeteneğine dair söylenecek az şeye sahiptir. Bu teoride yer alan güç kavramı, sıfır-toplamlıdır ve “devletlerin en üst siyasal amacı” olduğu düşünülen “toprak kontrolü ve fethine” ilişkin olan maddi kaynaklara dayanır (86). Birisinin bu görüşü paylaşıp paylaşmaması önemsiz olarak, bu görüş önermelerini ve mantığının çoğunu açıklığa kavuşturma hünerine sahiptir.

Çevirmen Hakkında

Feyza Nur Atabay / TESA İngilizce Çevirmeni

Marmara Üniversitesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölümü Mezunu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir