Size daha iyi hizmet verebilmek adına sitemizde çerezler bulundurmaktayız. Gizlilik Politikamızı öğrenmek için tıklayınız. Ayrıca kişisel verilerin koruması kanunu kapsamında TESAD ile iletişime geçen her birey, iletişim verilerinin paylaşılmasını ve ilgili TESAD birimlerince kullanılmasını kabul beyan ve taahhüt eder.
krizler
Star'dan alınmıştır.

Finansal Krizler ve 2008 ABD Küresel Krizi Analizi

Ekonomik krizler kimi zaman doğrudan finans piyasasında ortaya çıktığı gibi kimi zaman da reel piyasada ortaya çıkmakta ve bu piyasadan da finansal piyasaya yayılmaktadır. Ekonomik krizi, finansal kriz ve reel kriz olarak ikiye ayırarak inceleriz. Reel krizler ise enflasyon krizleri, durgunluk krizleri ve işsizlik krizleri olarak incelenmektedir. Finansal krizler ise genel açıdan, bankacılık, para, dış borç ve sistematik finansal krizler olarak tasnif edilmektedir. Bu tezde de üzerinde duracağımız konulardan biri de finansal kriz veya bir diğer adıyla mali krizdir. Finansal krizler pek çok nedenle ortaya çıktığı gibi bir veya birkaç nedenle ortaya çıkıp zamanla bir olguya dönüşmektedir. Finansal krizlerin,  ortaya çıkmasının temel nedeni insanların risk almayı sevmemesi ve rasyonellik sınırlarını zorlamasına dayanmaktadır. Finansal krizde bir alanı, bir insanı, bir ekonomiyi veya pek çok insanı, pek çok alanı etkilemekte ve ortaya çıkıp yayılabilmektedir. Finansal krizlerin en çok etkilediği alan küresel ekonomiler olarak bilinmektedir.

*Çalışmanın devamı için aşağıda yer alan linkten ulaşabilirsiniz. 

İFAGAT SENA AYDEMİR FİNANSAL KRİZLER VE 2008 ABD KRİZİ ANALİZİ